HELSENORGE

Laget ny vei gjennom lukkede dører

Koronapandemien har ført til innleggelser ved intensivavdelinger over hele landet. Med pasienter og pårørende adskilt fant intensivsykepleierne Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas en ny måte å bringe dem sammen på.

Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas. Foto

Trine Sagvold Haugan (t.v.) og Helle Skrataas tok teknologien i bruk da pårørende ikke lenger kunne besøke sine nærmeste på avdelingen. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de pårørende, og ser at pasientene blir glade når de får se sine nærmeste.

Det sier intensivsykepleier ved Sykehuset Levanger, Trine Sagvold Haugan.

Da koronapandemien kom til Norge førte det til stengte dører på intensivavdelinger over hele landet.

Dette for å skjerme både de innlagte pasientene, de ansatte på avdelingen og de pårørende fra smitte av virussykdommen.

Det var da Sagvold Haugan og kollega Helle Skrataas begynte å se etter alternative måter å bringe pasientene og deres nærmeste sammen på.

– Det betyr mye for begge parter å kunne kommunisere med hverandre. Det kan også hjelpe pasientene med å få styrke og et lyspunkt i en vanskelig situasjon, sier Skrataas, som presiserer at de pårørende likevel har vist stor forståelse for besøksrestriksjonene som har blitt iverksatt på sykehusene.

Tok i bruk videosamtaler

Løsningen på besøksrestriksjonene ble bruk av videosamtaler, enten via nettbrett, telefon eller datamaskin.

– Vi gjorde noen forsøk på å gjennomføre videosamtaler da vi hadde innlagte pasienter med koronasmitte, og fant ut at dette var noe vi kunne utvikle videre, sier Sagvold Haugan.

– Vi fikk derfor hjelp fra HEMIT med å sette opp en løsning som både dekket personvernbestemmelsene, og som sykepleierne på avdelingen kunne administrere på vegne av pasientene.

Kort forklart fungerer ordningen slik at en ansatt fra avdelingen sender en invitasjonslenke til pasientens pårørende, som kan benyttes for å koble seg opp til en lukket videosamtale.

På avdelingen har Sagvold Haugan og Skrataas fått tildelt en egen datamaskin til dette formålet, hvor skjermen kan tas av og benyttes som et nettbrett under selve videosamtalen. 

De sier kommunikasjonsløsningen er blitt benyttet både av pasienter med koronasmitte og andre pasienter som har vært innlagt på avdelingen under besøksrestriksjonene.

Forsker på pårørendes erfaringer

For å kunne skape en best mulig opplevelse rundt bruken av videokommunikasjon er det også startet opp et forskningsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag, i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Studien skal undersøke pårørendes og helsepersonells erfaringer med kommunikasjonsløsningen.

Prosjektleder for arbeidet, og forskningsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Hege Selnes Haugdahl, sier hun har hatt tett dialog med de to intensivsykepleierne i forskningsarbeidet.

Selv har hun gjennomført flere dybdeintervjuer med pårørende som har brukt videokommunikasjon for å komme i kontakt med sine nærmeste på intensivavdelingen.

– Dette er et forskningsprosjekt som pågår, så det er litt for tidlig å komme med noen konklusjoner om de pårørendes opplevelse av bruk av videokommunikasjon, sier Selnes Haugdahl.

– Men vi håper resultatene fra forskningen kan bidra til å utvikle denne løsningen videre, også sett opp mot bruk av videokommunikasjon til andre formål i sykehusdriften, forteller hun videre, og legger til at foreløpige funn viser at båndbredden i sykehusene er blant de begrensende faktorene når gjestenettverket benyttes.

Ser på nye løsninger

For intensivavdelingen håper Sagvold Haugan og Skrataas å ta nye steg innen bruk av videokommunikasjon.

– For eksempel ønsker vi å se på muligheten for å gjennomføre informasjonssamtaler med pårørende via video, som gjør at de slipper å ta turen hele veien inn til sykehuset, sier Skrataas, og forteller at avdelingen gjennom interne kursdager har gjennomført opplæring av de ansatte i bruk av videokommunikasjon.

– Så er det ikke alle som ønsker å ta denne teknologien i bruk blant pasienter og pårørende, eller føler at de behersker den, som også er viktig å ha med i utviklingen av nye tilbud.

Selv om de to sykepleierne har vært drivkraften bak innføringen av videokommunikasjonen gir de mye skryt til avdelingen, og et fagmiljø de beskriver som både robust og nytenkende.

– Vi føler at vi får tillit og anledning til å finne nye måter å jobbe på, som kan komme til gode både for ansatte og pasienter, sier Skrataas.

– Det at vi holder oss faglig oppdatert og følger med i tiden er også noe vi får tilbakemelding på når vi er på kurs og seminarer utenfor sykehuset, som vi synes er veldig artig å høre.

Andre forskningsnyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Vil forhindre beinbrudd med ny HUNT-forskning

Søker nye svar om sarkoidose

Styrker helsetjenesten med nysatsingen CAG