HELSENORGE

Ny kreftbehandling gitt internasjonal oppmerksomhet

Immunterapi hjelper immunsystemet med å gjenkjenne og drepe egne kreftceller. Sykehuset Levanger er blant de første sykehusene som har brukt behandlingsmetoden mot en sjelden type blærekreft, til vellykkede resultater.

Olav Toai Duc Nguyen . Foto

Olav Toai Duc Nguyen og kollegene ved kreftpoliklinikken på Sykehuset Levanger sier effekten av immunterapi-behandlingen var svært gledelig, men presiserer at behandlingen kun virker på enkelte pasienter. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Så vidt vi kan se fantes det tidligere kun ett publisert tilfelle i verden der denne typen immunterapi ble gitt med effektfulle resultater for denne kreftformen.  

Det sier overlege i onkologi og PhD-stipendiat, Olav Toai Duc Nguyen, og kollega og professor Oluf Dimitri Røe.

Kreftsykdommen det handler om er en sjelden type blærekreft kalt småcellet blærekreft.

Brukt etter mislykket cellegift-behandling

Bruken av immunterapi-behandlingen startet da en pasient ved sykehuset ikke fikk ønsket effekt av cellegift-behandlingen.

Overlege Røe ville derfor forsøke immunterapi, og bestemte seg sammen med Nguyen og kollegene ved kreftpoliklinikken for å tilby dette som neste del av behandlingstilbudet.

– Grunnen til dette var at vi hadde sett en rapport hvor en pasient hadde opplevd positive effekter av immunterapi på samme type kreft, sier Nguyen, som forteller at pasienten dermed ble en av de første i Norge som fikk immunterapi for denne bestemte kreftformen.

Siden behandlingen ikke var forhåndsgodkjent for denne kreftformen måtte Nguyen og kollegene søke om godkjenning, og gleden var derfor stor da pasienten raskt opplevde en bedring av sykdommen.

Vi hadde ikke startet denne behandlingen om vi ikke forventet positive resultater, men at effektene skulle være så gode hadde vi ikke sett for oss, sier han, og forteller at tegnene på bedring kom allerede etter to til tre kurer.

– På under et år var det ingen påvisbar svulst i leveren og svært lite igjen i blæren, sier Nguyen.

I dag, etter operasjon og postoperativ strålebehandling ved St. Olavs hospital, er svulstene helt borte.  

(Saken fortsetter under bildet)

Oluf Dimitri Røe sitter på et kontor. Foto

Professor Oluf Dimitri Røe sier artikkelen forhåpentligvis kan bidra til å spre kunnskap om behandlingen.Foto: Privat

Publiserte forskningsartikkel basert på resultatene
Nguyen og Røe sier dagens behandlingsmetoder med immunterapi ble tilgjengelig internasjonalt for om lag syv år siden for andre typer kreft, og er en svært ulik behandling sammenlignet med cellegift.

– Både i Norge og internasjonalt er bruken av immunterapi økende, og benyttes også mot andre kreftformer som for eksempel lungekreft, føflekkreft og nyrekreft.

For at flere skulle få vite om de gode resultatene skrev Nguyen og Røe sammen med kolleger på kreftpoliklinikken ved Sykehuset Levanger en forskningsartikkel basert på immunterapi-behandlingen.

Artikkelen ble i sommer publisert i Case Reports in Oncology, et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

– Så vidt oss bekjent er dette det andre tilfellet av immunterapi mot denne krefttypen som er blitt publisert, som betyr at det er svært få rapporter å basere denne kunnskapen på verdensbasis, sier Nguyen, som er førsteforfatter av artikkelen.

Han sier at behandlingsresultatene med immunterapi er varierende, og at kun mellom 20 – 50 prosent av pasientene opplever en effekt av behandlingen.

– Vi vet ikke hva som er grunnen til dette, eller hvorfor det fungerte akkurat i dette tilfellet, sier Nguyen, som forteller at det lave antallet forskningsartikler internasjonalt gjør det vanskelig å utføre noen studier av denne behandlingen.

Men vår artikkel kan forhåpentligvis bidra til å spre kunnskap om behandlingen, og benyttes av andre i fremtidige behandlinger eller studier, legger Røe til.

– Da kan vi finne ut om denne behandlingen på sikt kan bli et godt alternativ for cellegift for denne kreftformen.

Forskningsartikkelen om behandlingen kan du lese her (HTML)
Pasienten som gjennomgikk behandlingen er kjent med innholdet som er publisert, og har godkjent at saken omtales.