HELSENORGE

Ny organisering ved henvisning av skulderpasienter

Etter avtale mellom Ortopedisk avdeling og Fysikalsk medisinsk poliklinikk ved Sykehuset Levanger, gjelder ny organisering fra 1. januar 2021.

Skulderpasient
Skulderpasient

​Akutte og subakutte skulderproblemstillinger henvises til Ortopedisk poliklinikk. Ikke-akutte skulderproblemstillinger henvises til Fysikalsk medisinsk poliklinikk.