HELSENORGE

Program for Forskningsdagene 2020

Forskningsdagene arrangeres i år fra 16. - 27. september. Årets tema er hjernen, og vil bli belyst gjennom flere ulike arrangementer under årets festival.

Illustrasjon,

Foto: Forskningsdagene

​HNTs program for Forskningsdagene 2020 (PDF)

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. 

Årets festival vil bli litt annerledes enn normalt, med strengt fokus på smittevern og et redusert antall publikum.

Vi har likevel flere spennende arrangementer som er åpne for alle som melder seg på, og vi håper å se deg under årets festival!

Dette er arrangementene du kan delta på:


Torsdag 17. september
Forskningsshow på Magneten kjøpesenter
Forskere fra regionen tar denne ettermiddagen turen til Magneten kjøpesenter for å fortelle mer om deres studier av kroppens viktigste organ, og hvordan vår egen hjerne fungerer. Hjernen vil også bli satt på prøve når illusjonist og magiker Boje Hoseth holder show, og forteller mer om hvordan han bruker hjernen vår under forestillinger. Forskershowet passer for alle som ønsker mer kunnskap om hjernen, og det er gratis å delta. Det kreves likevel kjøp av gratisbillett for å delta som publikum, og arrangementet holdes fysisk avgrenset.
Sted: Glassgården, Magneten kjøpesenter
Tidspunkt: 17.30 – 19.00
Antall deltakere: 50
Arrangør: Magneten kjøpesenter, Nord universitet, HUNT Forskningssenter og Helse Nord-Trøndelag
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-8134
Påmelding: https://forskning.hoopla.no/sales/326697525


Fredag 18. september
Webinar: Pasientmedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?Helsehjelp angår først og fremst pasienter og pårørende, og helsepersonell har et ansvar for å ivareta deres interesser. For å få til dette er det viktig at helsepersonell lytter til pasienter og pårørendes innsikter og erfaringer. I dette webinaret blir det presentert åtte forskningsrelaterte bidrag, som gir et innblikk i kunnskap og erfaringer knyttet til brukermedvirkning i helsetjenesten.
Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Arrangør: NTNU, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF, Høgskolen i Volda og Michael – Det norske medisinske selskab
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-8126


Onsdag 23. september
Still hjerne dumme spørsmål
Lurer du på hvordan din egen hjerne fungerer, eller hvordan du kan bidra til å holde den frisk?
Gjennom et forskerpanel spesialisert på hjernen setter vi av en kveld viet til menneskets viktigste organ. Velkommen til en opplysende, kunnskapsrik og lettbeint prat – alt basert på dine spørsmål. Det kreves kjøp av gratisbillett for å delta på arrangementet, som må fremvises ved oppmøte.
Sted: Levanger bibliotek
Tidspunkt: 19.00 – 20.30
Antall deltakere: 50
Arrangør: Levanger bibliotek, HUNT Forskningssenter og Helse Nord-Trøndelag
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-8130
Påmelding: https://checkout.ebillett.no/277/events/32015/purchase/corona