Regional forskningskonferanse 2021

På vegne av Helse Midt-Norge RHF er det i 2021 Helse Nord-Trøndelag HF som arrangerer Regional forskningskonferanse. Konferansen vil foregå 20. og 21. oktober.

Bilde av en folkemengde på gaten med teksten

På vegne av Helse Midt-Norge RHF ønsker Forskningsavdelingen i Helse
Nord-Trøndelag HF velkommen til Regional forskningskonferanse høsten 2021.

Tittelen på konferansen er «Det angås oss alle», med hovedtemaene Covid-19, store data og kunstig intelligens.

Arrangementskomiteen jobber nå med å sette sammen programmet for
konferansen, som også vil være en arena hvor forskere i hele regionen
får vist frem sitt arbeid gjennom både postere og foredrag.

Hold av datoen, og hold deg oppdatert ved å følge konferansens hjemmeside.

Tid: 20. og 21. oktober 2021
Sted: Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør: Helse Midt-Norge RHF
Vertskap: Helse Nord-Trøndelag HF