HELSENORGE

Skal forske på langtidseffektene av covid-19

Overlege ved Avdeling for anestesi- og intensivmedisin, Nina Vibeche Skei, skal undersøke langtidseffektene hos de som får infeksjon av covid-19. Forskningen har fått støtte av Samarbeidsorganet i en målrettet satsing for bedre kunnskap om viruset.

Lise Tuset Gustad, Nina Vibeche Skei og Annamaria Forsmark står ved inngangen til intensivavdelingen og ser i kamera. Foto

Lise Tuset Gustad (t.v.) og Nina Vibeche Skei (t.h.) får med seg både norske og internasjonale forskere i prosjektet. Klinikkleder Annamaria Forsmark (midten) sier forskning på covid-19 vil bli en viktig brikke i møte med pandemien. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Hensikten med dette prosjektet er å se hvordan det går med covid-19-pasienter på sikt, og sammenligne denne pasientgruppen med de som får andre infeksjoner.

– Vi vet for eksempel at de som har hatt covid-19 kan slite med fatigue (utmattelse) i etterkant av infeksjonen. Men vi vet ikke i hvor stor grad dette skiller seg fra fatigue hos eksempelvis sepsis-pasienter.

Det sier fag- og forskningssykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoc ved NTNU, Lise Tuset Gustad.

Hun fikk i høst forskningsmidler fra Samarbeidsorganet sammen med doktorgradskandidat og overlege ved Avdeling for anestesi- og intensivmedisin, Nina Vibeche Skei, som også er leder av sepsisregisteret i Helse Nord-Trøndelag. 

Samarbeider med verdensledende sepsisforsker 

Både Skei og Tuset Gustad sier de er svært glad for tildelingen, og at det ikke er noen tid å miste med å gå i gang med arbeidet.    

– Dette er forskning som er av stor, allmenn interesse, sier Tuset Gustad, som forteller at de vil bruke nasjonale registre for å finne potensielle sammenhenger mellom effektene av covid-19 og andre infeksjonssykdommer.

Norsk intensivregister (NIR) og Norsk pasientregister (NPR) er eksempler på slike registre.

– Slike nasjonale registre er ganske unike, og i stor grad forbeholdt de nordiske landene. Det gir oss store muligheter for å gjøre interessante funn, som kan bidra til ny kunnskap.

Skei sier forskningen vil skje i samarbeid med Geminisenter for Sepsisforskning og NTNU. University of Michigan i USA vil også gå inn som en samarbeidspartner.

– Fra Michigan har vi fått med oss associate professor Hallie Prescott, som er en verdensledende sepsis-forsker, sier Skei, som forteller at også sepsisforsker Siri Knoop fra Haukeland universitetssykehus vil være del av samarbeidet.

– Det synes vi er stas, og kan bidra med viktig kunnskap inn i prosjektet.

Stor støtte fra klinikken

De to kollegene sier bakgrunnen for prosjektet startet med en telefonsamtale våren 2020, da Tuset Gustad var på forskeropphold i Australia.

– Da var covid-19-viruset i ferd med å spre seg internasjonalt, og vi snakket om at dette var noe vi burde forske på, sier Skei.

Da Tuset Gustad kom tilbake til Norge måtte hun i 14 dagers karantene som følge av reisen.

– Da blir jo hun kjempeproduktiv, sier Skei, med henvisning til veilederen.

– Lise gikk rett i gang med søknadsskrivingen, som førte til denne tildelingen fra Samarbeidsorganet.

Samtidig gir Skei mye skryt til Kirurgisk klinikk, som har støttet opp om arbeidet. Selv går hun nå inn i full stilling i prosjektet de tre kommende årene.

– Lederne har vært veldig positive til dette, og gjort det de kan for å tilrettelegge for oss, sier Skei.

– Det gir oss ekstra motivasjon til å gå i gang med arbeidet.

Viktigheten av forskningsarbeidet sier klinikkleder ved Klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger, Annamaria Forsmark, seg svært enig i.

– Vi er veldig glade for å ha fått tildelt disse midlene, både på vegne av helseforetaket og på vegne av Lise og Nina, sier hun.

– Forskning er en viktig brikke i møte med pandemien, og noe det vil komme enda mer av i tiden som kommer.

– Da må vi gjøre vårt beste for å tilrettelegge, slik at helseforetaket kan være med og bidra i dette arbeidet, sier Forsmark.

Andre forskningsnyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Forskning fra HNT gitt nasjonal oppmerksomhet

Lar befolkningen bidra til bedre behandling