Sprer kunnskap om sepsis med e-læring

Kunnskap om sepsis kan gi raskere behandling, og bidra til å redde flere liv. Et nytt e-læringsprogram fra Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet og St. Olavs hospital skal spre lærdom om sykdommen blant helsepersonell.

Petter Tinbod Eggen, Nina Vibeche Skei, Inger-Lise Bangstad og Malvin Torsvik står sammen og snakker ved en pasientseng. Foto

Sykepleier Petter Tinbod Eggen (t.v.), overlege Nina Vibeche Skei, universitetslektor Inger-Lise Bangstad og førstelektor Malvin Torsvik er blant dem som har utviklet det nye e-læringsprogrammet. Håvard Soknes Aune har vært med på å lage kurset «Hva er sepsis», men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Det trengs mer kunnskap om sepsis, og hvordan det behandles. Mer kunnskap – særlig blant sykepleiere, som står i første ledd – kan bidra til at behandlingen av sepsis settes i gang raskere. Det kan redde flere liv.

Det sier spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor ved NTNU, Lise Tuset Gustad.

Sammen med overlege i anestesiologi, Nina Vibeche Skei, har de to HNT-kollegene stått i spissen for utviklingen av et nytt e-læringsprogram om sepsis.

E-læringsprogram om sepsis (pålogging med Bank-ID) (HTML)

Sepsis, tidligere omtalt som blodforgiftning, er en tilstand hvor en infeksjon har medført alvorlig betennelsestilstand i flere organer i kroppen.

Tilstanden er årsak til 8 – 12 av 1000 sykehusopphold, med om lag 7000 tilfeller årlig i Norge.

Håper på bred bruk

Det nye e-læringsprogrammet går gjennom ulike verktøy som kan benyttes av helsepersonell for å oppdage sepsis, og som kan gi indikasjoner på om sykdomstilstanden forverres.

Skei sier verktøyene kan brukes overalt, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, for å kunne reagere raskt på forverring og mistenkt infeksjon.

– Sepsis er en tilstand som må diagnostiseres av lege, men noen må sende pasienter med sepsis til legen. Da handler det om å få varsellamper til å ringe på riktige tidspunkt, og skape en god observasjon i forkant, sier hun, og forteller at e-læringen vil gi en innføring i bruk av verktøy som NEWS, SOFA, qSOFA og SIRS.

– Det er her snakk om en enkel oversikt over hvor og når de ulike verktøyene bør brukes, og vi håper programmet vil tas i bruk av flest mulig ansatte innen helsetjenesten. Ikke bare lokalt, men også nasjonalt.

Prosjektet er finansiert gjennom tildeling av Pasientsikkerhetsmidler, og er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet, St. Olavs hospital og HEMIT.

Fra Nord universitet er det universitetslektor og førstelektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord universitet, Inger-Lise Bangstad og Malvin Torsvik, som har jobbet med utviklingen av e-læringsprogrammet.

De sier programmet vil være nyttig også i opplæringen av studenter.

– Vi vil bruke også dette e-læringskurset aktivt i undervisning til sykepleiestudentene, sier Bangstad. 

– Vi har fokus på sepsis både i undervisning og simulering. Dette for å gjøre studentene våre kompetente i praksis og som ferdigutdannede sykepleiere.

Godt samarbeid med HEMIT

Tuset Gustad og Skei, som begge også er ansatt ved Geminisenter for Sepsisforskning, skryter av samarbeidet prosjektgruppen har hatt med HEMIT.

– De kan e-læring, og vi kan faget, sier Tuset Gustad.

– Å utvikle et slikt program krever et godt samarbeid, og dette e-læringsprogrammet har av HEMIT blitt en mal for andre prosjekter i hvordan man kan skape god e-læring.

– Det synes vi er veldig artig.

E-læringsprogrammet er åpent tilgjengelig på internett, og tar mellom 15 – 20 minutter å gjennomføre.

Blant hovedpunktene som gjennomgås er hvordan helsepersonell kan oppdage forverret sykdom i lys av sepsis, hva sepsis gjør med kroppen, samt hvorfor ulike parametere endres under sykdomsprosessen.

– Samlet skal dette bidra til en økt kompetanse og kunnskap om sepsis, som vi håper flest mulig vil benytte seg av, sier Tuset Gustad.

Flere saker om arbeidet med forebygging av sepsis:

Sparket i gang nasjonalt pilotprosjekt

Leder an i kampen mot blodforgiftning