Strengere besøksrestriksjoner

Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved hovedinngangene mandag 16.3. Sykehusene blir nattestengt fra kveld 15.3.

​Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Ledsager må være frisk.

Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer. Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.

Besøksforbudet gjelder også frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved sykehusene.