Styrker helsetjenesten med nysatsingen CAG

Tett regionalt samarbeid om forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling. Det er målet når Helse Nord-Trøndelag skal bidra som samarbeidspartner i to ulike Clinical Academic Groups (CAG).

Bilde av Dalen, Wiseth, Sandvik og Østvik med blomster etter tildeling av CAG. Foto

Håvard Dalen (t.v.), Rune Wiseth, Arne Sandvik og Ann Elisabet Østvik under tildelingen av CAG. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

– CAG handler om å få de beste fagmiljøene fra både helsetjenesten, universitetene og høgskolene til å samarbeide om å løse en definert helseutfordring i regionen.

Slik oppsummerte administrerende direktør for Helse Midt-Norge, Stig A. Slørdahl, nysatsingen Clinical Academic Groups (CAG) sommeren 2019.

CAG-satsingen er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, Samarbeidsorganet, samt universiteter og høgskoler i regionen, og er det første av sitt slag i Norge.

De forventede gevinstene er blant annet økt fleksibilitet i helsetjenesten, og raskere vei fra forskning til klinisk praksis i helsevesenet.

Alt for å gi et mer effektivt og styrket pasienttilbud i Midt-Norge.

Les mer om CAG på hjemmesiden til Helse Midt-Norge

Utlyste midler i 2019

Etter lanseringen av CAG i august 2019 ble søknadsprosessen åpnet.

Her kunne miljøer fra minst tre helseforetak sammen med ett eller flere universiteter eller høgskoler sammen søke om midler til å danne en CAG.

De første samarbeidsgruppene som endte opp med tildeling av midler var «Forbedret bildediagnostikk av hjertet der pasienten er» og «Presisjonsmedisin innen inflammatorisk tarmsykdom (IBD)».

Førstnevnte CAG ledes av Håvard Dalen og Rune Wiseth.

Dalen er overlege ved St. Olavs hospital, ph.d på NTNU, samt overlege ved Klinikk for hjertemedisin på Sykehuset Levanger. Wiseth er overlege ved St. Olavs hospital og professor på NTNU.

CAG-en er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, hvor også Sykehuset Levanger og Medisinsk klinikk vil bli tilknyttet prosjektet for faglig støtte.

Blant løsningene som skal utvikles og evalueres er en helt ny teknologi som kan gjøre det mulig for lokalsykehusene å i større grad utføre bildediagnostikk av hjertet.

Det kan gjøre at pasienter ikke blir nødt til å overføres til St. Olavs hospital for diagnostisering.

Gruppen skal også evaluere og forske på om bruk av CT-fremstilling av hjertets arteriesystem kan erstatte dagens invasive teknologi, som kun foretas i Trondheim.

Les mer om prosjektene på hjemmesiden til Helse Midt-Norge

Den andre CAG-en, «Presisjonsmedisin innen inflammatorisk tarmsykdom (IBD)», ledes av professor Arne Sandvik (NTNU) og overlege Ann Elisabet Østvik (St. Olavs hospital), og tar for seg utfordringen med uforutsigbar sykdomsaktivitet og behandlingseffekt når det gjelder kroniske tarmbetennelser.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og Molde sjukehus, hvor samarbeidsgruppen vil etablere en standardisert diagnostikk, oppfølging og behandlingsbeslutning for IBD.

Målet på sikt er å bidra til å etablere presisjonsmedisin innen IBD, hvor pasientene blant annet kan deles inn i ulike undergrupper for å motta en mer spesialisert og effektiv behandling.

(Saken fortsetter under bildet)

Prosjektledere og engasjerte i CAG-prosjektet sitter sammen rundt et bord. Foto

I midten av januar samlet ledere og nøkkelpersoner rundt CAG-prosjektene seg på Sykehuset Levanger for å drøfte hvordan Helse Nord-Trøndelag kan bidra som samarbeidspartner på en best mulig måte. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Flere gevinster for helseforetaket

Torsdag i forrige uke var både Dalen, Wiseth, Sandvik og Østvik på plass i Helse Nord-Trøndelag for å gi en presentasjon av sine prosjekter.

Sammen med nøkkelpersoner på NTNU og Helse Midt-Norge ble det også drøftet hvordan Helse Nord-Trøndelag på en best mulig måte kan bidra som samarbeidspartner.

Blant deltakerne på møtet var blant andre dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU, Bjørn Gustafsson, som er øverste leder for CAG-satsingen.

Budskapene fra dekanen var blant annet viktigheten av å få relevante fagmiljøer fra de ulike helseforetakene godt integrert i CAG-ene, i tillegg til organisatorisk, teknisk og administrativ støtte.

Gevinstene CAG-prosjektene kan gi for helseforetakene og deres pasienter ble også presisert av fagsjef i HNT, Paul Georg Skogen.

– Det er viktig for Helse Nord-Trøndelag å være en god samarbeidspartner for CAG-prosjektene.

– Dette er arbeid som vil styrke den lokale kompetansen ute i helseforetakene, og bidra til at klinisk praksis blir mer samstemt mellom ulike behandlingssted.

– På denne måten kan alle spesialister bli den beste spesialisten, fordi tekniske og faglige hjelpemidler gjør at man får lik behandling og like forutsetninger for behandling uansett hvor man er. Det vil være av stor gevinst for pasientene, sa Skogen under samlingen, som sammen med fagmiljøet i Helse Nord-Trøndelag nå vil fortsette arbeidet med å forankre CAG-prosjektene i helseforetaket.