Styrker pasientbehandlingen med satsing på ernæring

Med innovasjonsprosjektet MATerVITALT skal pasientenes ernæringsinformasjon tas fra papir til skjerm. Det skal frigjøre arbeidstid, redusere sykdomsrelatert underernæring og bidra til enda bedre pasientbehandling.

En gruppe helsearbeidere står rundt et serveringsbrett med mat. Foto.

F.v.: klinisk ernæringsfysiolog Astrid Pedersen, avd.-sykepleier Ann-Helen Raaen, ass. avd.-sykepleier Elin Haugskott, spes.-sykepleier Lise Tuset Gustad, sykepleier Hilde Skaland, ass. avd.-sykepleier Cecilie Røli og rådgiver kjøkkenavd., Stig Tangstad. Foto: HNT

Færre komplikasjoner, redusert tap av muskelmasse og økt livskvalitet.

Ifølge forskning er dette blant gevinstene sykehuspasienter får ved å oppnå sitt ernæringsbehov.

Gjennom innovasjonsprosjektet MATerVITALT vil prosjektleder, spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU, Lise Tuset Gustad, sørge for at flest mulig pasienter oppnår disse gevinstene.

Dette skal skje ved å ta pasienters ernæringsdata fra papir til skjerm, og forenkle mulighetene for en helhetlig ernæringsbehandling.

– Dette kan bidra til en enda bedre pasientbehandling, og betydelig effektivisering av både tid og arbeidsverktøy for helsepersonell, sier Tuset Gustad.

Trenger sykdomstilpasset mat

Sårbare pasienter tåler ikke alltid å gå ned i vekt. Generelt vil nedgang i vekt og muskelmasse også føre til et økt behov for rehabilitering.

Et viktig virkemiddel for å unngå dette er å sørge for at hver enkelt pasient får i seg nok og riktig næring.

– Når man er syk trenger man sykdomstilpasset mat – og nok mat. Om man ikke får i seg næring, vil ikke kroppen klare å bli frisk, sier Tuset Gustad.

– Det å vite om alle pasienter får i seg nok mat kan være utfordrende, og det er dette vi ønsker å forenkle med dette innovasjonsprosjektet.

MATerVITALT handler i hovedsak om å ta registrering- og utregning av pasienters ernæringsbehov fra fysiske papirer til bærbare, digitale enheter.

Dette gjør at helsepersonell til enhver tid, og med noen få tastetrykk, kan registrere pasientenes næringsinntak på en håndholdt enhet de har med seg i lommen.

– Dette gjør vi gjennom en programvare som er utviklet i tett samarbeid med HEMIT, og kan brukes på både nettbrett og andre bærbare enheter, sier Tuset Gustad.

Et nettbrett viser grafer som forteller om næringsinnholdet til mat for en pasient. Foto

Gjennom noen enkle tastetrykk kan helsepersonell føre ernæringsdata på en bærbar enhet i lommen. Foto: MATerVITALT

– Når programvaren fores med ernæringsdata vil den automatisk gi utfyllende informasjon om det totale inntaket til hver pasient, og i hvor stor grad deres behov for næring blir møtt.

Kan scanne varer for næringsinnhold

I den nye programvaren vil måltider som kommer fra sykehusets kantine registreres direkte i systemet, og inneholde spesifikke verdier for både totalt kaloriinnhold og hvilke næringsstoffer de er fordelt på.

For matvarer som kommer utenfra sykehuset, for eksempel en dagligvarebutikk, vil det utvikles en egen skanner-funksjon som kan brukes på produktets strekkode.

Næringsinnholdet til produktet vil da automatisk bli innhentet ut ifra hvor mye pasienten har spist.

– I dag registreres all data om pasienters næringsinntak på et papir ved sengen deres. Her må sykepleierne notere ned alle måltider som inntas gjennom dagen, før en sykepleier på slutten av dagen må summere opp og registrere informasjonen i pasientens journal, sier Tuset Gustad.

Grafer viser næringsinnhold i ulike matvarer en pasient har inntatt. Skjermdump

Når ernæringsdata registreres i programvaren gir den detaljert og rask oversikt over pasientens totale næringsinntak. Foto: MATerVITALT

– For mat og drikke som kommer utenfra sykehuset må sykepleierne rett og slett studere emballasjen for å kunne føre inn riktige opplysninger.

– Ved å kunne registrere måltider direkte på en digital enhet – som selv regner ut både ernæringsbehov- og inntak – er det klart at det er store ressurser som frigjøres. Det reduserer også risikoen for feilnoteringer betraktelig.

Sparer tid og penger

I tillegg til gevinstene for pasienter og helsepersonell vil innovasjonsprosjektet også bidra til reduserte kostnader for helseforetaket.

Tuset Gustad sier helsetjenesten i Norge har et estimert tap på 800 millioner kroner i året grunnet ufullstendig kunnskap om pasienters ernæringsbehov- og inntak, noe som fører til økt liggetid, infeksjoner og reinnleggelser.

– Den største gevinsten fra MATerVITALT-prosjektet vil være en styrket og mer effektiv pasientbehandling. Men vi anslår at det for Helse Nord-Trøndelag kan bidra til årlige besparelser i millionklassen, sier hun.

Vi vil også jobbe for å få integrert den nye programvaren i Helseplattformen, slik at både pasient, fastlege, sykehus og kommunehelsetjenesten kan følge ernæringssituasjonen til pasientene gjennom hele sykdomsforløpet.

Programvaren er ventet å være ferdigstilt i mai i år. Da skal den testes i klinisk praksis på St. Olavs hospital, som vil gi grunnlag for eventuell videreutvikling og endelig fullførelse.

Les også:

Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

Utvikler morgendagens ultralyd