HELSENORGE

Styrker sårbehandlingen med video

Gjennom sårpoliklinikken på Sykehuset Namsos tilbys pasientene spisset kompetanse på sår og sårbehandling. Nå slår de seg sammen med kommunene for å tilby videooppfølging – der hvor pasientene er.

Monica Schwartz sitter ved kontorpulten og demonstrerer en konsultasjon med pasient via video. Foto.

Fra kontoret ved sårpoliklinikken på Sykehuset Namsos kan Monica Schwartz gjennomføre konsultasjoner med pasienter via video. Bildet på skjermen er et demonstrasjonsbilde, og ikke et bilde fra en pasient. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Etter å ha opplevd en stadig økning i antall pasienter med sårproblematikk, åpnet Sykehuset Namsos i 2014 en sykepleier-drevet sårpoliklinikk.

Bakgrunnen for satsingen var å samle kompetansen innen sårbehandling på sykehuset.

Poliklinikken ble bemannet for 500 konsultasjoner årlig, men allerede i 2018 var antallet doblet og skapte store kapasitetsutfordringer.

For å finne en løsning på utfordringene startet prosjektleder og operasjonssykepleier ved Sykehuset Namsos, Monica Schwartz, et pilotprosjekt i 2018. Målet med prosjektet var å ta i bruk videokonsultasjoner til oppfølging av sårpasientene.

Sammen med kollegene på sårpoliklinikken og kommunene Namsos, Bindal og Overhalla opprettet hun en ordning hvor sykepleiere fra kommunene reiste ut til pasientene, enten på privatadresse eller ved institusjoner.

Derifra kobler de seg opp til en videokonsultasjon med sårpoliklinikken for å sammen vurdere utviklingen av sårbehandlingen og veien videre.

– På denne måten kan vi redusere belastningen for pasientene, bruk av transportmiddel, den fysiske pågangen på sårpoliklinikken og effektivisere behandlingstilbudet, sier Schwartz, som presiserer at første møte med pasienten alltid skjer fysisk på sykehuset.

– Dette gjør at alle disse gevinstene kan utnyttes uten å redusere kvaliteten på helsetjenesten.

Monica Schwartz sitter i en stol og smiler til kamera. Foto

Monica Schwartz startet arbeidet med videokonsultasjoner som et pilotprosjekt i 2018. Hun har selv videreutdanning innen sår og sårbehandling. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Flere kommuner med på satsingen

I tillegg til de tre pilotkommunene har også Lierne kommune og Grong kommune nå takket ja til å bli med på løsningen, som er åpen for alle kommuner som ønsker å delta.

Schwartz, som selv har tatt videreutdanning i sår og sårbehandling, sier det ligger et stort potensial i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Spesielt nord i Trøndelag hvor avstandene kan være store mellom pasient og sykehus.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på ordningen, både fra pasientene og ansatte i kommunene, sier hun.

– Samtidig er dette en mulighet til å spre spesialistkunnskapen om sår og sårbehandling fra sykehuset og ut i kommunehelsetjenesten.


Håper på bred utfoldelse

Schwartz håper videokonsultasjonene på sikt kan utgjøre 20 – 30 prosent av konsultasjonene som gjøres ved sårpoliklinikken, og at kommunehelsetjenesten kan ta over behandlingen av pasientene videre i behandlingsforløpet med videostøtte fra sårpoliklinikken der det er behov.

For å overføre kunnskap om sårbehandling ut fra helseforetaket ble det blant annet arrangert sårseminar i 2019, hvor 40 deltakere fra pilotkommunene deltok i teoretisk undervisning og workshop.

Den 22. september vil det også avholdes workshop med samarbeidskommunene, for å sammen gå gjennom prosessene med bruk av videokonsultasjon fra perspektivet til både pasientene, kommunehelsetjenesten og ansatte på sårpoliklinikken.

– På denne måten ønsker vi å både kunne styrke behandlingskapasiteten til sårpoliklinikken, og styrke kommunenes kompetanse slik at de også kan ta større del i behandlingen, sier Schwartz, som har fått positive tilbakemeldinger fra brukerne av videokonsultasjoner så langt.

– Vi synes det fungerer godt som verktøy for sårvurdering. Det krever at det er god internettforbindelse der pasienten er, men så langt har ikke dette vært noe problem, sier Schwartz.

Hun ser likevel for seg at tilbudet kan utvikles videre på sikt, blant annet med måten man kan kalle inn pasientene til timer på.

– Per i dag er det sykepleierne som reiser ut med utstyret til pasientene og kobler opp, men dette er noe vi ser for oss kan gjøres direkte via pasientenes mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner på sikt.

Andre innovasjonsnyheter fra HNT:

Laget ny vei gjennom lukkede dører