HELSENORGE

Sykehusene gjenopptar planlagt behandling fra onsdag morgen

I etterkant av Steinkjer og nabokommunenes felles krisemøte mandag ettermiddag har Helse Nord-Trøndelag besluttet å gjenoppta all planlagt aktivitet fra og med onsdag 14. april. Det innebærer at innbyggere i Steinkjer kommune som er innkalt til pasienttimer fra onsdag og framover, møter som normalt. Dette gjelder begge sykehus og øvrige enheter (inklusiv Høvdinggården i Steinkjer). 

På grunn av smitteutbruddet i Steinkjer kommune har HNT besluttet å avlyse planlagte timer for pasienter bosatt i Steinkjer.

​Med bakgrunn i smitteutbruddet i Steinkjer kommune har Helse Nord-Trøndelag besluttet følgende mandag 12. april;

  • Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab legger til grunn at smittesituasjonen fortsatt er alvorlig, men at Steinkjer kommune har bedre kontroll på smitteveiene, og at det dermed er forsvarlig å lempe på restriksjonene i sykehusene for Steinkjers befolkning.
  • Helseforetaket understreker at det fortsatt er helt nødvendig å følge Steinkjer kommune og øvrige kommuners pålegg, retningslinjer og anbefalinger. Helseforetaket oppfordrer innbyggere i regionen og sine ansatte i sykehusene til å følge smittesituasjonen nøye, unngå reising til områder med høyt smittetrykk og etterleve strengt de tiltak som til enhver tid er gjeldene.
  • I tillegg til å gjenoppta planlagt aktivitet for innbyggerne i Steinkjer fra onsdag, endrer Helse Nord-Trøndelag sine strakstiltak når det gjelder håndtering av pasienter fra Steinkjer som er innlagt, og de ekstra smitteverntiltak som var iverksatt i forhold til øyeblikkelig hjelp-pasienter. De smitteverntiltak som ble iverksatt i forkant av smitteoppblomstringen i Steinkjer videreføres i tråd med nasjonale myndighets beslutning før påske.
  • Helse Nord-Trøndelag er tilfreds med at fagpersonell fra smittevernet i sykehusene er invitert inn i kommunenes møter og krisehåndtering. Dette bidrar på en positiv måte i forhold til at sykehusene og kommunene i fellesskap bidrar til å dempe smittepresset i regionen.
  • Helse Nord-Trøndelag ber om at alle som har ærende på våre sykehus, fortsatt følger våre smittevernregler og har lav terskel for å varsle våre vakter i hovedinngangene dersom de har milde symptomer. Vi ber også om at publikum kontakter våre avdelinger dersom de er i tvil om er riktig å oppsøke sykehusene. Det er særs viktig at alle bidrar til å dempe smittetrykket. Det innebærer at det fortsatt er en redusert mulighet til å besøke innlagte pasienter, og at alle besøk må avtales på forhånd.
  • Helse Nord-Trøndelag understreker at beredskap og øyeblikkelig hjelp-funksjoner vil bli ivaretatt på normal måte - og at innbyggere ikke må nøle med å ta kontakt med legevakt, AMK-sentralen eller sin fastlege hvis det er behov for hjelp.