HELSENORGE

Sykehusene minner om besøksrestriksjoner

Smittetrykket i Trøndelag og gamle Nord-Trøndelag er økende. Derfor er nødvendig å minne om besøksrestriksjonene vi har ved våre sykehus. Det er overmåte viktig å gjøre det vi kan i fellesskap for å unngå ytterligere spredning, og Helse Nord-Trøndelag ber om at innbyggerne følger våre retningslinjer.

Helse Nord-Trøndelag ønsker at besøk på sykehusene begrenses til et minimum.

Det er nødvendig å minne om besøksrestriksjonene. Retningslinjene må følges for å begrense smitterisikoen for koronavirus og beskytte pasienter og helsepersonell. 

Besøk fra pårørende på avdelingene må begrenses til et absolutt minimum.

Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke. Alle besøk må avtales med personalet ved avdelingen på forhånd. Det kan åpnes for besøk av to personer, inkludert ledsager.

Ved livets sluttfase kan det tillates besøk av fire personer. Også i slike tilfeller er det viktig at pårørende kontakter avdelingen, slik at mange besøkende samtidig kan unngås.

Alle barn har rett til å ha med seg én pårørende under innleggelse og besøk på poliklinikken. 

Ledsagere

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Dette gjelder også for poliklinikk.

Fødeavdelingene

For fødende gjelder egne retningslinjer

Innleggelse til observasjon før fødsel 
  • Partner/ ledsager kan ikke være med dersom mor blir innlagt til observasjon.
  • Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel.
Fødsel
  • Partner/ ledsager kan være med under den aktive delen fødselen. Hvor tidlig han/ hun kan komme inn i avdelingen dersom det går lang tid fra innleggelse til den aktive delen av fødselen blir vurdert individuelt.
  • Partner/ ledsager har anledning til å være med på planlagt/elektivt keisersnitt.
Barselopphold
  • Partner/ ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
  • Føde- og barselavdelingene er ellers stengt for alle besøkende.
  • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
  • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Ved behov for et forlenget barselopphold blir dette vurdert individuelt

Media

Begrensningene gjelder også for pressen.

For å begrense smittespredning, vil ikke journalister og fotografer få anledning til å komme inn i sykehuset så lenge smittesituasjonen er slik den er nå. 

– Vi vil fortsette å stille opp til intervju som vanlig, men slik pandemien har utviklet seg nå, må det skje på telefon, e-post eller utendørs, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.