HELSENORGE

Tor Åm ansatt som adm. direktør

Styret i Helse Nord-Trøndelag har i dag ansatt Tor Åm som ny adm. direktør i helseforetaket. Åm har vært konstituert i stillingen siden 18. oktober i fjor. Han tiltrer som fast ansatt direktør med umiddelbar virkning.

Tor Åm. Portrettbilde.

Tor Åm er ansatt som direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Tor Åm er utdannet lege og har i tillegg til legepraksis lang erfaring som leder på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg til spesialgodkjenning i allmennmedisin og samfunnsmedisin har han juridisk spesialfageksamen i sosialrett, helserett og trygderett og en mastergrad i helseledelse fra Universitetet i Oslo.
Åm er bosatt i Trondheim og har siden 2012 vært samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

Ønsket kandidat

Helse Nord-Trøndelag fikk kvalifiserte søkere til stillingen som adm. direktør. To kandidater har blitt intervjuet og vurdert av ansettelsesutvalget. Fredag la utvalget fram sin enstemmige anbefaling om å ansette Tor Åm. Et samlet styre sluttet seg til innstillingen.

- Vi fikk den kandidaten vi ønsket oss, og styret er svært fornøyd med at en kliniker med lang, solid og bred ledererfaring valgte å søke stillingen som permanent direktør i Helse Nord-Trøndelag, sier styreleder Ingrid Finboe Svendsen.

Styret engasjerte Tor Åm som midlertidig direktør fra 18. oktober i fjor. Styreleder mener han har benyttet tiden godt og bidratt positivt i en viktig og vanskelig periode for helseforetaket.

- Tor Åm har virkelig tatt tak i jobben på en veldig fin måte. Han har fått god kontakt med de ansatte, lederne og omverdenen. Selv om han i utgangspunktet skulle være en midlertidig løsning har han tatt eierskap i de utfordringene Helse Nord-Trøndelag står overfor. Tor Åm har framstått solid og tillitvekkende i forberedelsene for å få oss på rett kjøl, sier styreleder Finboe Svendsen.

Ble inspirert

Tor Åm stilte ett tydelig krav før han takket ja til konstitueringen som direktør i Helse Nord-Trøndelag: Oppdraget måtte være en midlertidig løsning i påvente av tilsetting av en ny permanent direktør for Helse Nord-Trøndelag.

– Ja, det var forutsetningen da jeg ble hentet inn. Men så viste det seg at direktørstillingen var en utrolig spennende og inspirerende utfordring. Jeg ble tatt svært godt imot og følte raskt at jeg med min bakgrunn og erfaring kunne bidra for å løse utfordringene helseforetaket står oppe i.  Lysten til å søke stillingen vokste fram i god tid før søknadsfristen gikk ut, sier Tor Åm som allerede i dag 3. januar tiltrådte stillingen som fast ansatt direktør.

- Det blir ingen enkel tid vi går inn i nå. Vi står overfor store utfordringer. Men min opplevelse er at ansatte på alle nivå ønsker å bidra til å lykkes med omstillingen vi har påstartet. Gjennom felles innsats skal vi trygge det gode sykehustilbudet vi gir pasientene i våre, samtidig som vi sikrer forsvarlig økonomisk drift, sier Åm.

Ser fram til å arbeide videre

Tor Åm er glad for tilliten styret viser ham og ser fram til å arbeide videre med en lengre tidshorisont enn det som opprinnelig var planlagt.

- Med mine 68 år kunne jeg gått av med pensjon nå. Men så lenge jeg er frisk ønsker jeg å ha en jobb jeg brenner for. Stillingen som adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag er nettopp en slik utfordring, og jeg tror jeg har mye å bidra med. Jeg har vel tre år igjen i arbeidslivet før jeg må gå av. Den tiden tror jeg vi trenger for å rydde opp i situasjonen og sikre handlingsrom for en god utvikling videre i Helse Nord-Trøndelag, sier Tor Åm som gleder seg til å fortsette som toppleder ved sykehusene i Levanger og Namsos.