HELSENORGE

Trimmet hjernen med forskningskveld

«Still hjerne dumme spørsmål» var navnet på Forskningsdagene-arrangementet på Levanger bibliotek. Men spørsmålene ga både panel og publikum hjernetrim. 

Programleder og panel diskuterer sammen. Foto

Programleder Karin Jegtvik, psykologspesialist i Helse Nord-Trøndelag, Jon Tormod Rækken Nordland, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Odd Håpnes, og lege og førsteamanuensis Håvard Skjellegrind fikk mange spørsmål å bryne seg på under Forskningsdagene-arrangementet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Hvilken sammenheng er det mellom nedsatt hørsel og demens?

– Hvordan kan sansestimulering brukes til behandling i helsetjenesten?

– Kan personlighetsforstyrrelser «helbredes», og hvordan?

Dette var blant de mange spørsmålene som ble rettet mot ekspertpanelet da Helse Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter og Levanger bibliotek inviterte til Forskningsdagene-arrangement denne uken.

Inspirert av NRK-programmet Abels Tårn, og med hjernen som tema, ble det satt i stand et ekspertpanel knyttet til kroppens viktigste organ. 

Panelet besto av psykologspesialist i Helse Nord-Trøndelag, Jon Tormod Rækken Nordland, lege og førsteamanuensis Håvard Skjellegrind, samt daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Odd Håpnes.

Under arrangementet fikk forskerne svare utfyllende på forhåndsinnsendte spørsmål fra publikum, før det ble åpnet for spørsmål fra salen.

Dette skapte hjernetrim blant både publikum og paneldeltakere, som sammen jobbet seg frem til felles svar basert på egne kunnskapsområder. 

Arrangementet ble ledet av programleder Karin Jegtvik, og strømmet direkte på Facebook.