Helsenorge

Viktig melding til publikum

Helse Nord-Trøndelag følger nasjonale råd og ber om at innbyggere som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus ikke oppsøker sykehusene.


Henstillingen gjelder alle som har vært i de aktuelle områdene.

Dette gjelder pasienter som er kalt inn til poliklinisk behandling, innkalt til innleggelse/operasjon, skal besøke pårørende eller benytte seg av sykehusenes andre tjenester.

Har du vært i et eller flere av områdene med vedvarende spredning av koronavirus, ber vi innstendig om at du bidrar til å hindre smittespredning.

Ikke kom til sykehusene. Ring fastlege, legevakt eller våre sentralbord for å få råd og veiledning.

Ring legevakt

Ikke gå inn i sykehuset, men ring legevakt 116 117.

Eventuelt ring sykehusenes sentralbord. Levanger 74 09 80 00 og Namsos 74 21 54 00.

Vi anmoder også om at publikum ikke benytter medisinsk nødnummer i disse tilfellene. Nødnummer skal kun brukes i akutte sykdomstilfeller eller ulykker.

Nasjonal informasjonstelefon

Folkehelsedirektoratet og Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon i forbindelse med koronasituasjonen.

Publikum kan ringe 815 55 015 for å få råd og veiledning.

I tillegg finner du informasjon og konkrete råd om koronavirrus på fhi.no og helsenorge.no.

Dersom du tror du er smittet må du ringe din fastlege eller legevakt 116 117.

Ønsker begrenset besøk

På grunn av smittesituasjonen ber Helse Nord-Trøndelag om at publikum er restriktiv når det gjelder besøk eller andre ærender på sykehusene.

Dette gjelder også sykehusapotekene som ligger inne i sykehuskroppene.

I en felles nasjonal dugnad gjør vårt helsepersonell sammen med nasjonale myndigheter sitt ytterste for å hindre smittespredning.

Det er derfor svært viktig at hver enkel unngår å oppsøke sykehusene hvis du eller de du omgås har vært i et område med vedvarende smittespredning.