Vil forhindre beinbrudd med ny HUNT-forskning

Lege og forsker Anders Hynne vil bruke HUNT-data for å finne sammenhenger mellom kronisk sykdom og beinhelse. Målet er å forebygge bruddskader, og finne nye måter å styrke skjelettet på.

Anders Hynne sitter på en operasjonsseng og ser i kamera. Foto

Forsker og LIS-lege Anders Hynne håper forskningen kan bidra som en ny byggekloss innen feltet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Vi vet at kroniske sykdommer har en påvirkning på skjelettet og beintettheten vår. Det overhengende målet med dette forskningsprosjektet er å forebygge bruddskader.

Det sier forsker og LIS-lege ved Ortopedisk avdeling på Sykehuset Levanger, Anders Hynne.

Sammen med blant andre HUNT-professor Arnulf Langhammer og stipendiat ved HUNT4, Sigrid Anna Vikjord, skal Hynne i august gå i gang med sitt doktorgradsarbeid.

Det skal basere seg på beintetthetsmålinger tatt gjennom HUNT-undersøkelsene, og undersøke om sykdommer som nyresvikt, KOLS og cøliaki gir en økt risiko for beinskjørhet.

– Vi vil også prøve å finne medisiner og behandlinger som kan forebygge eventuell beinskjørhet, sier han.

– HUNT-undersøkelsene, med Arnulf Langhammer i spissen, har hatt mye fokus på beintetthetsmålinger, og vi vil derfor ha et stort utvalg å forske på. Vi håper å kunne gjøre god nytte av disse målingene gjennom doktorgradsarbeidet.

Støttet av Samarbeidsorganet

Doktorgradsprosjektet ble før nyttår tildelt økonomiske midler fra Samarbeidsorganet, som er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge og universiteter og høgskoler i regionen.

Hynne vil etter planen starte opp med forskningsprosjektet i august 2020, men er allerede i gang med planleggingsarbeidet.

– Gjennom tidligere forskning vet vi at styrketrening og medisiner kan gi en gunstig effekt for å forebygge beinskjørhet og bruddskader, og er trolig noe vi vil se nærmere på i vår egen forskning, sier Hynne, som forteller at styrketrening tidlig i livet er blant faktorene som kan forebygge beinskjørhet når vi blir eldre.

Han forteller videre at beinskjørhet er en lidelse som rammer kvinner oftere enn menn, og har en økende forekomst i takt med alderen.

Vil legge en ny brikke til puslespillet

Hynne sier det allerede er gjort mye forskning på beinhelse, og sammenhengene beinskjørhet kan ha med kroniske sykdommer.

– Sånn sett er vår ambisjon med denne forskningen å legge en ny brikke i puslespillet, som kan bidra til å gjøre nye funn innen området i fremtiden, sier Hynne.

– All kunnskapen som blir innhentet kan sammen bidra til å forhindre bruddskader ved å styrke beinhelsen til utsatte grupper.

LIS-legen sier han fikk de første erfaringene innen forskningsfeltet under medisinstudiene ved Universitetet i Bergen, men sier doktorgradsarbeidet vil by på en ny tilværelse med nye utfordringer.

– Det blir veldig spennende å nå gå dypere inn i forskningsfeltet, og få muligheten til å spesialisere meg i et eget felt av ortopedien.

Les også:

Forskning på PVK bærer trønderske frukter

Utvikler morgendagens ultralyd

Vil finne de skjulte skadene i hjernen