Vil teste legemiddel mot corona-viruset

Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker å finne eksisterende legemidler som kan ha en effekt mot Covid 19-viruset. Helse Nord-Trøndelag vil nå delta i en nasjonal studie for å bidra i forskningen.

Nina Vibeche Skei. Foto
Anestesilege Nina Vibeche Skei vil sammen med post doc. Lise Tuset Gustad stå i spissen for prosjektet fra Helse Nord-Trøndelags side. Foto: HNT

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at utviklingen av en vaksine mot Covid 19-viruset kan ta opp mot et år.

For å styrke behandlingen på kortere sikt ønsker organisasjonen å finne ut om det finnes eksisterende legemidler som kan ha en effekt mot viruset.

To legemidler med kjent effekt mot andre virus, remdesivir og hydroksyklorokin, har gjennom små studier vist å ha en viss effekt mot Covid 19-viruset.

Remdesivir ble utviklet med mål om å bekjempe ebola-viruset, og er designet for å hindre viruset sin evne til å reprodusere seg i kroppens celler.

Hydroksyklorokin er et antimalariamiddel som brukes som sykdomsmodifiserende legemiddel ved leddgikt og av og til ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Testes som internasjonalt samarbeid

På initiativ fra WHO går mange land nå i gang med uttesting av legemidler rettet mot Covid 19-viruset. 

I Norge har Oslo Universitetssykehus (OUS) søkt om å bidra i forskningen, hvor Sykehuset Levanger, sammen med flere andre sykehus i landet, vil bidra inn i studien. 

Fra Helse Nord-Trøndelags side er det anestesilege Nina Vibeche Skei og post doc. Lise Tuset Gustad som vil stå som ansvarlige for studien, med støtte fra intensivlege Robert Pedersen og infeksjonsmedisiner Olav Fjære.

Lise Tuset Gustad. Foto

Lise Tuset Gustad. Foto: HNT


Skei sier studiene koordineres internasjonalt av WHO, for å sørge for en målrettet og effektiv prosess.

– Søknaden fra OUS ble sendt ut for et par uker siden, og det ventes svar fra legemiddel-produsentene i løpet av kort tid.

– Hydroksyklorokin er trolig legemiddelet som vil testes ved Sykehuset Levanger, men dette vil bli endelig bekreftet når søknaden fra OUS er behandlet.

Åpen, randomisert studie

Skei sier testingen av legemiddel vil foregå som en nasjonal multisenterstudie, hvor alle de store helseforetakene i landet deltar.

Pasienter med bekreftet Covid 19-infeksjon kan bli innlemmet i studien, som vil foregå som en åpen, randomisert studie.

Det betyr at halvparten vil bli behandlet med medikamentet, og den andre halvparten ikke.

Studien vil – som ved alle andre forskningsprosjekter – bli behandlet av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), som sørger for god og etisk forsvarlig forskning.

Det vil i tillegg behandles i Helse Nord-Trøndelags eget godkjenningsorgan DAC (Data Access Committee).

Uttestingen skal skje med fortløpende samtykke fra hver enkelt pasient.