HELSENORGE
Covid-19

Gradvis gjenåpning ved fødeavdelingene

Fødeavdelingene har fortløpende vurdert partner/ledsager sin tilstedeværelse ved svangerskap og fødsel under pandemien. Nå er vi kommet dit at vi, som ellers i samfunnet, gradvis kan gjenåpne noen av våre tilbud.

Gravid kvinne og hennes partner holder hendene sine på hennes gravide mage. Foto.

Foto: Colourbox.com

Fra 1. juni åpner vi for at partner/ledsager kan være tilstede ved rutineultralyd i svangerskapsuke 18. 

Ved øvrige svangerskapskontroller åpner vi unntaksvis for at partner/ledsager kan være tilstede der det er alvorlig sykdom hos mor eller fosteret.

For fødsel og barselopphold videreføres dagens besøksrestriksjoner, men partner/ledsager kan som tidligere være tilstede under den aktive del av fødsel, og være sammen med mor og barn i barselavdelingen.

Vi må også denne gangen ta forbehold om store endringer i lokal smittesituasjon.

Gjeldende smittevernhensyn ved fødeavdelingene på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger