HELSENORGE

Helseministeren la sitt første offisielle besøk til DPS Stjørdal

Helse- og omsorgsminister valgte å legge sitt første offisielle besøk som statsråd til hjemmebane. Sammen med sine rådgivere og departementsråden innledet statsråden sin Trøndelagstur til DPS Stjørdal og Helse Nord-Trøndelag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte DPS Stjørdal fredag formiddag. Vertskapet; sykehusdirektør Tor Åm, RHF-direktør Stig A. Slørdahl, avdelingsleder Ann-Inger Leirtrø og avdelingsoverlege Roy Huse.

Statsråd Ingvild Kjerkol innledet sin periode i regjeringen med å besøke hjemfylket fredag 5. november.

Direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge og sykehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag ønsket statsråden og hennes følge velkommen til Helse Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag.

I et timelangt besøk fikk statsråden en orientering om Klinikk for psykisk helsevern og rus av klinikkleder Arnt H. Moe. I tillegg presenterte Ann-Inger Leirtrø kort DPS Stjørdal. I tillegg til en omvisning på senteret fikk helse- og omsorgsministeren møte en av brukerne av DPS Stjørdal. Sammen med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt og politisk rådgiver Kai Steffen Østensen, fikk Kjerkol innblikk i hvordan tilbudet og tjenesteinnholdet fungerer for pasientene.

​Etter besøket hos Helse Nord-Trøndelag reiste Kjerkol videre til Trondheim der hun hadde et besøk på Charlottenlund videregående skole på programmet, samt et møte med legerepresentanter fra Trøndelagopprøret vedrørende fastlegeordningen.

Siste post på fredagens program stod et besøk hos St. Olavs hospital. Der fikk Kjerkol en omvisning i det nye sikkerhetsbygget på Lade.