HELSENORGE

HNT endrer smittevern-tiltakene - innfører lettelser

Smittesituasjonen har over tid endret seg positivt både nasjonalt og i Trøndelag. I tillegg bidrar vaksinasjonsprogrammet til at andel fullvaksinerte er høy. Helseforetaket har derfor besluttet å innføre lettelser i forhold til flere smitteverntiltak og begrensninger for ledsagere og besøkende.

HNT åpner opp for ledsagere og besøk til inneliggende pasienter. Det vil fortsatt være adgangskontroll og rutiner for å unngå smitte inn i sykehusene.
- Med bakgrunn i både nasjonal og regional utvikling av pandemien har helseforetaket besluttet å innføre lettelser i forhold til smitteverntiltakene i sykehusene. Fra i dag 30. juni åpner vi blant annet opp for at partner/ledsager kan være med på rutineultralyd ved fødeavdelingene i Levanger og Namsos, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Viktigste endringer

Adgangskontroll videreføres ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, og det er fortsatt begrensninger, men de nye retningslinjene vil være mer tilpasset nivå på de øvrige tiltak i helsetjenesten og de nasjonale tiltak.

De viktigste endringene;
  • ​Pasienter kan igjen ha med ledsager i forbindelse med sykehusbehandling. Fram til nå har helseforetaket krevd at ledsager måtte være tvingende nødvendig for å gjennomføre planlagt behandling, dette er nå endret - og pasienter som ønsker det har krav på å kunne ha med ledsager uten at det er begrunnet. Men sykehusene oppfordrer pasienter som hovedsak fortsatt til å møte til behandling alene hvis mulig.
  • HNT lemper på restriksjonene i forhold til inneliggende pasienter og besøk. Fra 30. juni kan inneliggende pasienter motta besøk selv om de ikke har alvorlig livstruende sykdom. Alle besøk må fortsatt avtales med avdelingen på forhånd. 
  • For svangerskapskontroller/føde/barsel gjelder egne retningslinjer, men også her legges det opp til økt mulighet for deltakelse og tilstedeværelse av partner/ledsager. 

Føde/barsel

Følgende regler er nå gjeldene for fødeavdelingene (gyn/føde/barsel);
  • ​Partner/ledsager kan være med på rutineultralyd. Ved øvrige svangerskapskontroller kan behov for partner/ledsagers tilstedeværelse vurderes i samråd med avdelingen der det er alvorlig sykdom hos mor eller fosteret, eller andre forhold som gir behov for ledsager.
  • Ledsager utover rutineultralyd må avtales med avdelingen på forhånd. 
  • Partner kan være med på aktiv del av fødsel og på keisersnitt.
  • I perioden før aktiv fødsel og i barseltiden vil en så langt som mulig legge til rette for at partner/ledsager kan være tilstede.
  • I perioder med fullt belegg på barselavdeling kan det være behov for at fødende deler rom, og partner/ledsager kan da ikke tilbys opphold i avdelingen. Det bes om at partner/ledsager ikke reiser fra og til under opphold ved fødsel og barseltid, men oppholder seg i avdelingen. 
  • Partner/ledsager som ikke oppholder seg i avdelingen i hele barselperioden kan komme på besøk, men besøk må avtales med avdelingen på forhånd.
  • Det er ikke anledning for andre enn partner/ledsager å komme på besøk i barseltiden. 

Fortsatt smittevern

- Pandemien er ikke over. Det er fortsatt nødvendig med strengt smittevern, og vi ber pasienter, ledsagere og besøkende å forholde seg til våre mannskaper som fortsatt vil gjennomføre adgangskontroll. Det er svært viktig at alle følger tiltakene og restriksjonene også i fortsettelsen selv om vi nå innfører lettelser, sier Svein H. Karlsen

- Målet er fortsatt å unngå smitte inn i sykehusene. Pasientene og ansattes trygghet må ivaretas på en trygg, sikker og god måte. Men med bakgrunn i smittesituasjon som nå er lav, og at flere og flere blir fullvaksinert - mener vi det er riktig å lempe på deler av restriksjonene vi har hatt siden mars i fjor, sier kommunikasjonssjefen i Helse Nord-Trøndelag.

Besøk hos inneliggende pasienter
Sykehusene ber om at alle besøk til inneliggende pasienter må avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Antall besøkende begrenses til to personer av gangen, helt unntaksvis opp til fire personer. Sykehusene har altså fortsatt restriksjoner for besøk, og det føres protokoll over besøk for å lette smittesporing i etterkant av en eventuell smittesituasjon.​

Tålmodig publikum

- Siden mars i fjor har innbyggerne i vår helseregion forholdt seg til våre smitteverntiltak og restriksjoner på en meget god måte. Det er all mulig grunn til å takke publikum for måten de har håndtert situasjonen på, og vi er imponert over den tålmodighet pasienter, ledsagere og besøkende har utvist. Takket være felles innsats har begge våre sykehus vært forskånet for smitteutbrudd. På vegne av helseforetaket ønsker vi å si tusen takk for dugnadsinnsatsen - og ber alle om å fortsatt bidra til å holde pandemien under kontroll, slutter kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.