HELSENORGE

HNT følger FHIs anbefaling, skjerper kravet om bruk av munnbind i sykehusene

Fra fredag 26. november vil pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende bli pålagt å ta på munnbind så lenge de oppholder seg innendørs på sykehusene i Levanger og Namsos. Tiltaket begrunnes med høyt smittetrykk i Trøndelag.

Helse Nord-Trøndelag følger helsemyndighetenes anbefaling og innfører munnbindpåbud i sykehusene fra fredag 26.11.2021 og så lenge det er nødvendig.

- Helsemyndighetene har bedt sykehusene forsterke kravene til bruk av munnbind i områder med høyt eller økende smittepress. I Helse Nord-Trøndelag sin helseregion har flere kommuner registrert mange smittede og stigende trend. Vårt pandemiutvalg konkluderer derfor med at munnbindpåbud skal innføres for alle som har ærende på sykehusene, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Svenn Morten Iversen.

Sykehusenes adgangskontroll vil utstyre pasienter og øvrige besøkende på sykehusene med munnbind fra og med fredag 26. november. Tiltaket vil gjelde så lenge det er nødvendig.

- Økt smittetrend i Trondheim førte til at St. Olavs hospital innførte strengere krav til bruk av munnbind fra i dag 25. november. Ferske tall fra våre kommuner viser til dels høy grad av smitte i befolkningen, og det gjelder nå å beskytte pasientene og våre ansatte med forsterkete tiltak, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.  
Helse Nord-Trøndelag følger i tillegg FHIs anbefaling når det gjelder ansatte i sykehusene.

- Ansatte i sykehusene anbefales å benytte munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner hvor det ikke kan holdes avstand. Det er viktig at alle som oppholder seg i sykehusene respekterer og etterlever gjeninnføringen av 1-metersreglen, slutter sykehusdirektør Åm og fagsjef Iversen.

Helse Nord-Trøndelag minner om at alt besøk til inneliggende pasienter må avtales på forhånd med den aktuelle avdeling.

​Begge sykehus har fast besøkstid mellom klokken 17 og 20. I forhold til alvorlig syke, samt inneliggende barn og unge - vil avdelingene ved behov legge til rette for at besøk kan gjennomføres utenom fast besøkstid.