HELSENORGE

HNT nedjusterer til normal beredskap

Beredskapsnivået ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos endres fordi Helse Nord-Trøndelag sin kapasitet til å gi helsetjenester til befolkningen ikke lenger er truet av pandemien.

Pasient og lege smiler til hverandre på behandlingsrom. Foto

I praksis betyr det at sykehusene går fra GRØNN pandemisk beredskapsnivå til HVIT normal beredskap, og innfører noen lettelser i koronatiltakene fra og med i dag fredag. Publikum må fortsatt forholde seg til en del smitteverntiltak.

 • Adgangskontroll videreføres. Det innebærer at alle som har ærend i sykehusene må avklare sin koronastatus og besvare vaktenes spørsmål. Adgangskontrollen opprettholdes inntil videre for å unngå smitte inn i sykehusene.
 • Besøk til inneliggende pasienter må fortsatt begrenses og avtales med aktuell avdeling før besøket gjennomføres. Alle som besøker inneliggende må registrere seg i besøksprotokoll og følge avdelingenes beskjeder. Selv om smitteutviklingen er synkende må tryggheten for pasienter og ansatte prioriteres.
 • Innbyggere som har time på sykehuset, og har sykdomssymptomer relatert til Covid-19 må ta kontakt med det aktuelle sykehuset/avdelingen for å avklare om de skal møte eller ikke før de oppsøker sykehuset. Sykehusene har lav terskel for testing og ber både publikum og ansatte som føler seg syke holde seg hjemme og be om å bli testet.
 • Avstand på minst 1 meter må fortsatt overholdes. Hyppig håndhygiene anbefales, både i sykehusene og utenfor.
 • Sykehusene følger FHI og Helsedirektoratets anbefalinger og føringer, og ber publikum om forståelse for at det kan komme raske endringer dersom smitteutviklingen endres negativt.

 • Når det gjelder lettelser, lemper sykehusene på følgende tidligere tiltak;
  • Fødeavdelingene ved begge våre sykehus har nå åpnet opp for at partner kan være med på hele fødselsforløpet og barseloppholdet. Dette innebærer at partner kan følge den fødende uten restriksjoner så fremt partner ikke er syk eller har hatt nærkontakt med smittede.
  • Fødeavdelingene viderefører restriksjoner når det gjelder besøk fra andre enn partner.
  • Sykehuskafeene (kantinene) kan fra i dag benyttes av alle som har blitt sluppet inn i sykehusene via vår adgangskontroll. Både pasienter, ledsagere og pårørende kan igjen benytte sykehuskafeenes tilbud alle ukedager.
  • Sykehuskafeene er med dette tilbake i normal drift med buffe-servering og avviklet skille mellom ansatte og pasienter/ledsagere/pårørende.

Pandemien ikke avblåst

– Pandemien er ikke avblåst. Men med synkende smittetrykk og lavt antall innlagte med smitte eller mistanke om smitte - har vi en situasjon der pandemien ikke lenger belaster kapasiteten vår i vesentlig grad. Det er derfor riktig å trappe ned beredskapen og tiltakene, sier fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen.

– I tillegg får vi positiv effekt av at en stor andel av befolkningen er fullvaksinert. Risikoen for at mange ansatte skal bli syke er lav. I tillegg har sykehusene økt sin kompetanse og erfaring når det gjelder håndtering av Covid-19, og står godt rustet til å håndtere situasjonen vi står i selv om vi skulle få økt smitte og flere innlagte pasienter med smitte, sier Iversen.

Helse Nord-Trøndelag er i ferd med å avslutte vaksinasjonstilbudet til ansatte og andre grupper som har hatt behov for beskyttelse.

– Omkring 2.900 ansatte er nå fullvaksinert gjennom helseforetakets vaksinasjonstilbud. I tillegg har flere hundre ansatte fått sine vaksiner i hjemkommunen. Samlet betyr det at så godt som alle som arbeider i sykehusene er beskyttet, og dermed er risikoen for at et stort antall skal bli syke og borte fra jobb betydelig redusert. Dette bidrar vesentlig til at vi kan senke beredskapsnivået fra og med fredag 17. september, sier fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen.