Sommerdrift avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 2021

Rehabiliteringsavdelingens sengepost holder stengt uke 28, 29, 30 og 31. Vi åpner igjen for inntak av pasienter tirsdag 10. august.

Rehabilitering Colourbox

​Disse 4 ukene vil det være overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering på jobb i poliklinikken som er tilgjengelig for råd, veiledning og tilsyn ifht henvisninger som kommer fra sykehusavdelingene. Henvisninger fra andre sykehus og fastleger vurderes fortløpende.

Dersom overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering vurderer at pasienten har behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsavdelingen, vil det bli gitt dato for overflytting, og råd/veiledning om alternative tiltak i ventetiden. Det henstilles til sykehusavdelingene om å sende henvisninger/tilsynsforespørsler, også når avdelingen er stengt på sommeren.   

Kontakt sekretær på telefon: Tlf. 74 09 89 39

Avdeling for fysio- og ergoterapi ved begge sykehusene er åpen hele sommeren. Fysio- og ergoterapeutene bidrar med rehabiliterende tiltak sammen med øvrig personell ved de kliniske avdelingene i sykehusene.

Regional vurderingsenhet for private rehabiliteringsinstitusjoner (RVE) har åpent alle hverdager hele sommeren. De har oversikt over kapasitet og ventetider, og kunnskap om tilbudene ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene, herunder logopedkapasitet. De kan bidra med råd og veiledning ifht alternative tilbud om spesialisert rehabilitering. Telefonnummer: 800 300 61 Nett: www.hnt.no/rve

Tilbud ved de private rehabiliteringsinstitusjonene i sommer ligger på Innblikk (intranett for HNT), samhandlingssiden/fastlegesiden og RVE sin hjemmeside.

Ferie logoped: Uke 28, 29, 30 og 31

Ferie sosionom: Uke 29, 30, 31 og 32

Ferie klinisk ernæringsfysiolog: Uke 28