HELSENORGE

Sykehusene går fra grønt til gult beredskapsnivå

Helse Nord-Trøndelag har besluttet å heve beredskapsnivået i sykehusene fra grønn til gul beredskap. Spesielt Sykehuset Levanger har en betydelig økning i antall koronasyke pasienter, høyt belegg og i tillegg til dette har begge sykehus et stigende sykefravær blant ansatte.

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos hever sitt beredskapsnivå fra grønt til gult på grunn av økt smittetrykk, mange koronapasienter og økende sykefravær blant ansatte.

- Ingen trenger å føle uro for at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos ikke er i stand til å yte hjelp når det er behov. Men vi står i en situasjon der vår samlete kapasitet blir utfordret. Mange koronasyke pasienter, mange barn og unge med RS-virus, samt pasienter og ansatte med luftveissymptomer bidrar samlet til at vår kapasitet blir utfordret. For å kunne håndtere en ytterligere økning i syke pasienter må vi ta ned noe planlagt aktivitet. Derfor setter vi sykehusene i gul beredskap, sier sykehusdirektør Tor Åm.

Presset sykehuskapasitet

I tillegg til høyt belegg, mulig økt press på sykehustilbudet og mange ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom - er nabosykehuset i Trondheim betydelig berørt av smitteutviklingen og har mange innlagte koronasyke pasienter.
 
- Situasjonen ved St. Olavs hospital berører også vår region. De har hatt hevet beredskapsnivået siden tidlig i november og har utsatt planlagt aktivitet for å kunne ta imot økt antall smittede pasienter. Når vi nå har betydelig økning også hos oss også, er det nødvendig å ta grep for å sikre forsvarlig sykehusdrift, sier sykehusdirektør Åm.  

Foreløpig er det kapasiteten ved Sykehuset Levanger som er mest utfordret. Torsdag hadde Medisinsk avdeling syv koronapasienter. Flere avdelinger ved begge sykehus har tilnærmet fullt belegg.

Reduserer planlagt aktivitet

For å kunne forberede sykehusene på en ytterligere negativ utvikling med hensyn til smitte i befolkningen tas noe av den planlagte aktiviteten ned. Dette gjelder i hovedsak Levanger, men Sykehuset Namsos har også mange innlagte hvert døgn med mistanke om smitte, mange ansatte med sykdom og i tillegg må begge sykehus rigge seg for å kunne ta imot flere pasienter.

- Situasjonen er ikke kritisk i den forstand at akuttberedskapen er utfordret. Syke som trenger vår hjelp vil få hjelp. Er innbyggere syke, må de ta kontakt på vanlig måte. Vi har dyktige fagfolk på vakt 24/7 og ivaretar trygghet og beredskap på en forsvarlig og god måte. For å opprettholde en tilnærmet normal situasjon er det påkrevet å utsette det som kan vente. Vi utsetter ingen ting hvis det er medisinskfaglig uforsvarlig med en utsettelse. De som ikke kan vente skal få helsehjelp, sier sykehusdirektøren.

​Unngå besøk

Med bakgrunn i smitteutviklingen og høyt belegg på sykehusene minner Helse Nord-Trøndelag om at alle besøk til inneliggende pasienter må avtales på forhånd med den aktuelle avdeling. Fast besøkstid i begge sykehus er begrenset til tidsrommet kl. 17 til 20.

- På grunn av økt press på våre tjenester og ansatte som har stått på seint og tidlig over lang tid - må vi be innbyggerne om å gjøre det de kan for å avlaste presset på sykehusene, sier sykehusdirektør Åm i Helse Nord-Trøndelag.

  • ​​Dersom innbyggere har pårørende som er innlagt bare noen dager ber vi om at det vurderes nøye om besøk er nødvendig. 
  • Det er svært viktig at dagpasienter og andre som oppsøker sykehusene overholder munnbind-påbudet. ​
  • ​​Har du milde symptomer og føler deg litt syk, og er innkalt til time - ber vi om at du ringer den aktuelle avdelingen før du oppsøker sykehusene.

Avdelingene ved sykehusene vurderer kontinuerlig om det er planlagt pasientbehandling som må utsettes. Pasienter som blir berørt vil bli kontaktet direkte av sykehuset.

​​Blir ikke innkalte kontaktet, og har fått beskjed om å møte - skal du møte som planlagt hvis du ikke er smittet eller har luftveissymptomer. Helse Nord-Trøndelag ber om at innbyggerne følger nasjonale og regionale pålegg, retningslinjer og anbefalinger.