HELSENORGE

VälTel løftes frem i internasjonal rapport

Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå løftes arbeidet frem i en internasjonal rapport.

Mange mennesker sitter sammen på stoler i en ring. Foto

Representanter fra svensk og norsk side benyttet kick-off-arrangementet til å bli bedre kjent, og diskutere forventninger, målsettinger og resultater inn mot oppstarten av VälTel 2.0. Bildet er tatt november 2019. Foto: HNT

Det internasjonale forskningssenteret Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” løfter frem VälTel-prosjektet (2016 – 2019) som ett av seks gode eksempler på samarbeid om offentlige tjenester rundt om i Norden.

Rapporten har fokus på distrikter og tynt befolkede områder, og ønsker å vise frem gode eksempler på slikt samarbeid.

Les mer om prosjektet og rapporten på VälTel sin nettside.

Startet i 2016

VälTel-samarbeidet startet i 2016, og er en satsing på forsking, innovasjon og utvikling. 

Prosjektet er støttet med midler fra Interreg, som er et EU-program som gjennom regionale samarbeid jobber for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene.

Prosjektet har som mål å utvikle nye velferdsløsninger og støttesystemer for fremtidens helsetjeneste, og involverer både teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere i regionen.

Videreførte prosjektet i 2019

Etter at det første VälTel-prosjektet ble fullført i 2019 ønsket partene å fortsette det gode samarbeidet, og søkte igjen om midler for å videreføre prosjektet. Søknaden ble innvilget, og prosjektet fikk navnet VälTel 2.0. 

Les mer om tildelingen og planene for VälTel 2.0 her

VälTel 2.0 har tre overhengende fokusområder for virksomhetene i de to regionene:

  • Å skape digital modenhet
  • Å skape en tydelig prosess for hvordan en går fra idé til implementering, og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.
  • Å skape en testarena for forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med helsenæringen på begge sider av grensen, samt etablere en forsknings- og innovasjonspost

For at VälTel 2.0 skal bidra til videre resultater har flere nye samarbeidspartnere blitt med på laget.

Dette er partnere helseforetaket har gode og etablerte relasjoner til. Offentlige samarbeidspartnere vil være Steinkjer kommune, Namsos kommune, Levanger kommune og Værnesregionen.

I tillegg vil prosjektet trekke inn flere teknologibedrifter, både store og små, samt flere andre helseforetak som St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal og Sunnaas sykehus.

Universitetet i Oslo vil også inngå i samarbeidet.

Les også:

Sparket i gang innovativ EU-satsing