HELSENORGE
SAR Queen

Forslag til revidert nasjonalbudsjett: 79,2 millioner til ny helikopterlandingsplass

Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslått å bevilge 79,2 millioner til helikopterlandingsplass på Sykehuset Namsos, tilpasset de nye redningshelikoptrene SAR Queen. 


Fagsjef Svenn Morten Iversen. Foto.
Fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag foran dagens helikopterlandingsplass. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

​I budsjettforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet skriver Regjeringen blant annet dette i forhold til NAWSAHR-prosjektet (anskaffelsen av de nye redningshelikoptrene og plattformløsinger ved akuttsykehusene):

"Det foreslås å øke bevilgningen med 38,2 mill. kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Forslaget har en videre budsjettmessig konsekvens på 135,6 mill. kroner i 2023 for å sluttføre tilpasning av disse landingsplassene. Prosjektene planlegges sluttført i løpet av 2023. De nye redningshelikoptrene vil etter planen i løpet av 2023 tas i bruk ved alle baser i landet."

Over to år (2022 og 2023) foreslås det til sammen 79,2 millioner kroner til plattform for helikoptrene ved Sykehuset Namsos - 17,4 millioner i 2022 og 61,8 millioner i 2023.

Helse Midt-Norge har på vegne av Helse Nord-Trøndelag og St.Olavs hospital hatt nær dialog med departementet de siste årene for å sikre gode plattformløsninger ved alle tre sykehus i Trøndelag. 

Adm. direktør Stig Slørdahl er fornøyd med at også Sykehuset Namsos i løpet av 2023 vil få mulighet til å ta imot det nye redningshelikoptret SAR Queen.

- Vi er glad for at finansiering av ny landingsplass for helikopteret nå er på plass for Sykehuset Namsos. Det bidrar til å styrke beredskapen lengst nord i Midt-Norge. Når nødvendig vedtak i Stortinget er på plass, har vi grunnlag for å ta en beslutning og realisere prosjektet så raskt som mulig, på en forsvarlig måte og slik vi har ønsket det, sier adm. direktør Stig A. Slørdahl.