HELSENORGE

Vil du være med på å utvikle sykehusene i Nord-Trøndelag?

Helse Nord-Trøndelag har ledig to sentrale lederstillinger. Vi søker kandidater til funksjonene som økonomisjef og HR- og organisasjonssjef. Sykehusene søker utviklingsorienterte og erfarne ledere som ønsker å være med på å utvikle helseforetaket.

Helseforetaket søker ledere som ønsker å være med på å utvikle sykehusene i nordre del av Trøndelag.

​Helse Nord-Trøndelag drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør.

Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er å gi innbyggerne fremragende helsetjenester.

Direktørens stab søker kandidater til lederstillingene som økonomisjef og HR- og organisasjonssjef. Begge stillingene inngår i foretaksledelsen sammen med øvrige stabsledere og klinikkledere.

Til stillingen som økonomisjef søker vi deg som har erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner, som tenker strategisk og ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder for å effektivisere driften.

Til stillingen som HR- og organisasjonssjef søker vi etter en utviklingsorientert leder som skal være en viktig kraft i å realisere våre ambisjoner gjennom å ha fokus på å tiltrekke og utvikle kompetanse, og til å være en pådriver i interne endringsprosesser.

Full utlysningstekst stillingen som ØKONOMISJEF

Full utlysningstekst stillingen som HR- og ORGANISASJONSSJEF​