HELSENORGE

Samlet innovasjonskraften i Namsos

– Vi er i ferd med å våkne, og vi kan om vi vil og rigger oss riktig. Det var blant budskapene til en fullsatt sal da Helsehagen 2019 samlet regionens innovasjonskraft.

En sal full av publikummere sitter og hører på et foredrag. Foto

Det ble full sal og stort engasjement da Helsehagen 2019 gikk av stabelen i Namsos. Foto: HNT

– Norske helsegründere bygger løsninger som lytter til behovet. Om vi rigger oss riktig kan vi bli en «hub» på digitalisering innen helse. Ikke bare i Norge, ikke bare i Europa men i hele verden.

Ordene tilhører Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech, som startet Helsehagen 2019 med et smell da hun snakket om mulighetene og utfordringene med at helse nå digitaliseres.

Blant temaene for foredraget var tidlige års erfaringer angående samarbeid mellom næringslivet og det offentlige helsevesenet, hvor næringen i mange tilfeller møtte skepsis og lukkede dører.

– Men dette er nå i ferd med å endre seg.

Samler regionens innovasjonskraft

Helsehagen er en årlig innovasjonskonferanse nord i Trøndelag, og ble arrangert for første gang i Levanger høsten 2018.

Målet med konferansen er å skape en felles møteplass for helseforetak, kommuner, brukere, næringsliv og akademia, og ble i år arrangert av Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet, KS, Namdal Regionråd og Microsoft.

Ved å samle innovasjonskraften til ett sted på ett tidspunkt ønsker arrangørene ikke bare å skape en arena for kunnskapsdeling og inspirasjon, men også en arena hvor folk kan møtes ansikt til ansikt.

Håpet er at dette kan stimulere til videre utvikling og innovasjonsarbeid i regionen.

Mer informasjon om helsehagen

(Saken fortsetter under bildet)

Fire personer sitter sammen og diskuterer ved et bord. Foto

Konferansier Arve Løberg leder paneldebatt under Helsehagen. Fra venstre: Per Olav Østbyhaug (St. Olavs hospital), Ingvild Kjerkol (Ap), Kathrine Myhre (Norway Health Tech) og Roald Bergstrøm (TFoU). Foto: Helse Nord-Trøndelag

Engasjert paneldebatt om Helseplattformen

Etter innlegget til Myhre tok hun plass i stolen for en engasjert paneldebatt om Helseplattformen.

Sammen med assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, og forsker og seniorrådgiver i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Roald Bergstrøm, diskuterte de Helseplattformen som grunnlag for næringsutvikling og innovasjon.

Debatten dreide seg både om mulighetene med en ny, felles pasientjournal, men også utfordringer knyttet til datasikkerhet, datakvalitet og personvern.

– Derfor er det svært viktig at det i årene fremover settes av penger til både forskning og innovasjon i Helseplattformen, sa Myhre til en samtykkende Kjerkol under debatten.

Også leder for Namdal Regionråd og ordfører i Vikna kommune, Amund Hellesø, sa seg enig i påstandene som ble lagt frem under debatten.

– Jeg er veldig stolt over arbeidet som er lagt ned i Helseplattformen i regionen, også i Namdalen, sa Hellesø foran salen.

– Men, som med alt annet, er det ikke absolutt alt som kommer til å fungere helt perfekt fra dag én. Derfor er det viktig å jobbe videre med innovasjon og utvikling også etter at Helseplattformen offisielt er i gang.

Avstandsoppfølging og produktiv paranoia

Etter paneldebatten sto avstandsoppfølging i Helse Midt-Norge på planen.

Dette ble belyst med presentasjoner av HNT-prosjektet Mobilt røntgen i Namdalen, eksempler på avstandsoppfølging i Helseplattformen og bruk av videoteknologi i Helse Møre og Romsdal.

Les mer om mobilt røntgen i Namdalen

Tjenestedesigner og fagekspert i Helseplattformen, Jarl Reitan, sa blant annet dette om forventningene til videoteknologi i helsevesenet.

– Videokonsultasjoner mellom helsevesen og pasient krever at løsningen er enkel nok til at alle kan benytte seg av den. Dette er noe vi må sørge for, men vi er helt overbevist om at videokommunikasjon i helsetjenesten har kommet for å bli.

Dette ble blant annet eksemplifisert gjennom bruk av Skype mellom pasient og lege, og oppsett for hvordan pasientene på egenhånd skal klare å koble seg opp til polikliniske konsultasjoner.

(Saken fortsetter under bildet)

Stig Inge Bjørnebye holder foredrag for publikum. Foto: HNT

Stig Inge Bjørnebye holdt inspirasjonsforedrag under Helsehagen basert på et langt liv i fotballen. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Nestemann på scenen var Stig Inge Bjørnebye, som holdt inspirasjonsforedrag basert på et langt liv i fotballen.

Her fortalte han blant annet om produktiv paranoia som et redskap for å lykkes.

– Produktiv paranoia er forventningen om at ting kan gå galt på det tidspunktet som passer dårligst, sa Bjørnebye.

– Om man har denne tanken i hodet kan man være i forkant av situasjoner som gir risiko for feil.

Foran et svært engasjert publikum snakket Bjørnebye også om hvordan man må være litt gal for å bli best, og at de som ikke ønsker å forlate komfortsonen sjeldent opplever de beste resultatene.

Inspirasjon fra lokale innovatører

Siste del av årets konferanse ble benyttet til innlegg om digital transformasjon, hvor representanter fra Microsoft ga innspill til hvordan kommuner, helsesektor og næringsliv kan lykkes med en slik transformasjon.

Deretter fikk fire lokale innovatører presentere sine innovasjons- og utviklingsprosjekter for publikum.

Dette var HNT-prosjektet «Fremtidens pasientrom» presentert av overlege Carl Platou, «Videokommunikasjon i omsorgen til hjemmeboende pasienter i primærhelsetjenesten» presentert av Lisbeth Ø. Rygg fra Nord universitet, «Mobilt vaktrom i Overhalla kommune» presentert av Beate Galguften Aunet fra Overhalla responssenter og «Værnes respons – interkommunal responstjeneste» presentert av Trond Lundamo fra Værnes Respons.