Vil redusere hypotermi med varmetepper

Gjennom et nytt kvalitetsprosjekt ønsker spesialsykepleierne Anne-Marie Sæther og Ragnhild Indal å se om bruk av varmetepper til operasjonspasientene kan redusere forekomsten av hypotermi.

Anne-Marie Sæther holder en oksygenmaske over en person som ligger på en operasjonsseng med varmeteppe over seg. Foto.
Anne-Marie Sæther demonstrerer hvordan de nye varmeteppene vil brukes på pasientene under operasjon. Her stiller kollega Helen som pasient for anledningen. Foto: HNT

Forhindringen av hypotermi skal foregå i alle ledd i operasjonsforløpet, både før, under og etter behandling.

Varmeteppene skal også bidra til å gi pasientene en mer stabil kroppstemperatur.

Hypotermi er nedsatt kroppstemperatur, og for operasjonspasienter tilsvarer dette en temperatur lavere enn 36 grader.

For operasjonspasienter kan hypotermi gi flere negative konsekvenser, som for eksempel økt risiko for sårinfeksjoner, blødningsfare og forsinket sårheling.

Dette kan medføre forlenget opphold på sykehuset, økt antibiotikabruk, og ikke minst unødige plager for pasientene.

Innførte sjekkliste

I forbindelse med innføringen av Trygg Kirurgi fra Verdens Helseorganisasjon i 2010 ble det innført en standardisert sjekkliste som skal gjennomgås av helsepersonell før, under og etter hver operasjon.

Blant punktene som skal gjennomgås er pasientens kroppstemperatur, som registreres tre ganger per pasient.

Bruken av sjekklister har gjennom forskning vist å redusere både komplikasjoner og sårinfeksjoner hos pasienter med over 40 prosent.

Dagens Medisin: Komplikasjoner nesten halvert med sjekkliste (HTML)

Gjennom et kvalitets- og innovasjonsprosjekt har fagutviklings -og anestesisykepleier Anne-Marie Sæther og operasjonssykepleier Ragnhild Indal gått gjennom disse temperaturregistreringene ved akuttmedisinsk avdeling ved klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger.

– Registreringene vi har gjennomgått viser at flere pasienter lå med en temperatur på rundt 36 grader, sier Sæther, og fortsetter:

– Det er ugunstig at pasientene har lav temperatur før innledning av anestesi, da vi vet at dette medfører ytterligere temperaturfall.

– Vi ser også at kroppstemperaturen kan variere underveis i behandlingen.

(Saken fortsetter under bildet)

Bilde av ansiktet til operasjonssykepleier Ragnhild Indal, foto.

Operasjonssykepleier Ragnhild Indal ønsker sammen med Anne-Marie Sæther å se på effekten av varmetepper hos operasjonspasientene. Foto: Privat

Tester varmetepper

Sæther sier det i dag blant annet brukes varmetilføring til pasientene ved hjelp av varm luft som blåses inn i et teppe pasienten har over seg.

– Denne teknologien kan likevel være litt tungvint, siden det er strømavhengig og upraktisk å frakte mellom avdelingene, sier Sæther.

Gjennom kvalitetsprosjektet ønsker de derfor å teste ut bruken av engangsvarmetepper med integrerte varmeelementer.

Dette er et lett teppe pasienten kan ha over seg både før, under og etter operasjonen, og selv regulere varmen ved å ta av og på, eller justere lengden på teppet.

Teppene er vakuumpakket når de ankommer sykehuset, og inneholder små varmeelementer som er plassert rundt om i lommer.

Når pakken åpnes, og varmeelementene eksponeres for oksygen, aktiveres de. De gir deretter varme i ti timer.

– Disse teppene kan brukes hele tiden, fra pasientene kommer inn til de er ferdig operert, og er uavhengige av strøm, sier hun.

Sæther sier pasienter som har brukt teppene har gitt veldig gode tilbakemeldinger, og de vil nå undersøke muligheten for om de nye varmeteppene kan erstatte dyner og store helsepledd på sikt.

– I så fall vil kostnadene for engangstepper være tilnærmet lik de vi i dag har for bruk og vask av dyner, laken og helsepledd.

Sammenlignet kroppstemperatur

I desember 2016 gjennomførte Indal, Sæther og fag og forskningssykepleier Vibeke Berg Forås et forbedringsprosjekt hvor de testet ut effekten av de omtalte engangs-varmeteppene.

Først sammenlignet de temperaturen til 30 inneliggende og 30 dagkirurgiske pasienter som en kartlegging. Deretter fikk samme antall pasienter teste ut engangsvarmeteppene.

Resultatene viste en tydelig lavere andel som ble registrert som hypoterme i løpet av operasjonsforløpet.

– Vi ser også at målingene er mer stabile hos de pasientene som brukte varmetepper, sier Sæther og Indal.

Prosjektet planlegges å være ferdig høsten 2019, hvor Sæther og Indal håper å få utgitt en fagartikkel.

Prosjektet vekker interesse også utenfor sykehusets vegger. Både Sæther og Indal har presentert temaet på sine respektive faggruppers landsmøter, og Indal forteller at de nylig har holdt foredrag om prosjektet for 160 operasjons- og anestesisykepleiere ved St. Olavs hospital i anledning fagdag på kirurgisk klinikk.

De har fått gode tilbakemeldinger, blant annet ved at flere av deltakerne er interesserte i å prøve ut dette på sine respektive operasjonsavdelinger.

– Dette er et pasientnært prosjekt, som viser at registreringer og tallmaterialer kan brukes konstruktivt, sier de, og ønsker samtidig å berømme alle sykepleierne og kontoransatte på avdelingene som har stått på for å få gjennomført prosjektet.

Anne-Marie Sæther holder en oksygenmaske over en person som ligger på en operasjonsseng med varmeteppe over seg. Foto.

Anne-Marie Sæther demonstrerer hvordan de nye varmeteppene vil brukes på pasientene under operasjon. Her stiller kollega Helen som pasient for anledningen. Foto: HNT