Illustrasjon av koronavirus. Grafikk.

Koronasmitte

Her finner du relevant informasjon om utbruddet av koronasmitte og situasjonen på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Denne siden blir fortløpende oppdatert straks vi har ny informasjon.

​Dagens statusrapport fra Helse Nord-Trøndelag

Statusen vedørende pasienter med Covid-19 er endret siden torsdag.

Sykehuset Levanger har langfredag fem innlagte pasienter med påvist smitte. En ny i forhold til i går. Denne er innlagt på sengepost og mottar behandling i isolat. På sengepost er det dermed tilsammen tre pasienter med påvist smitte (alle isolert). I tillegg har sykehuset fortsatt to innlagt på intensiv. Begge mottar respiratorbehandling.

Sykehuset Namsos har som i går ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Status ansatte pr. fredag 10. april 2020;

 • Helseforetaket har 8 ansatte i karantene med påvist smitte.
 • Pr. i dag fredag er 19 ansatte rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

Statusen vedørende pasienter med Covid-19 i Helse Nord-Trøndelag er uendret siden onsdag.

Sykehuset Levanger har skjærtorsdag fire innlagte pasienter med påvist smitte. Fortsatt to pasienter med smitte på sengepost som mottar behandling i isolat. I tillegg har sykehuset fortsatt to innlagt på intensiv. Begge mottar respiratorbehandling.

Sykehuset Namsos har som i går ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Status ansatte pr. torsdag 9. april 2020;

 • Helseforetaket har åtte ansatte i karantene med påvist smitte.
 • Pr. i dag onsdag er 20 ansatte rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

Sykehuset Levanger har pr. onsdag fire innlagte pasienter med påvist smitte. Fortsatt to pasienter med smitte på sengepost som mottar behandling i isolat. I tillegg har sykehuset fortsatt to innlagt på intensiv. Begge mottar respiratorbehandling.

Sykehuset Namsos har som i går ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Status ansatte pr. onsdag 8. april 2020;

 • Helseforetaket har fortsatt fem ansatte i karantene med påvist smitte.
 • Pr. i dag onsdag er 17 ansatte (minus 3 i forhold til dagen før) rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

Sykehuset Namsos har pr. i dag ingen innlagte pasienter med påvist smitte. Vedkommende pasient med påvist smitte som vi rapporterte om ble innlagt i løpet av helgen, er i bedring og ble utskrevet fra sykehuset mandag kveld.

Levanger har pr. tirsdag fortsatt fire innlagte pasienter med påvist smitte. To på sengepost som mottar behandling i isolat. I tillegg er to innlagt på intensiv, der de begge mottar respiratorbehandling.

Status ansatte pr. tirsdag 7. april 2020;

 • Helseforetaket har fem ansatte i karantene med påvist smitte.
 • jenPr. i dag tirsdag er 20 ansatte (+ 2 i forhold til dagen før) rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

Begge våre sykehus har nå innlagte pasienter med påvist smitte. En inneliggende på Sykehuset Namsos med mistanke er nå bekreftet med påvist Covid-19. Sykehuset Levanger har fortsatt fire innlagte med påvist smitte.

- Situasjonen i Helse Nord-Trøndelag er endret. For første gang under koronakrisen har vi innlagte pasienter med påvist smitte ved begge våre sykehus. Sykehuset Namsos har i løpet av helga mistenkt en av sine innlagte i forhold til mulig smitte. Prøvesvaret er nå klart og pasienten har påvist Covid-19. Vedkommende mottar behandling på sengepost, der pasienten er isolert, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Sykehuset Levanger har pr. mandag fortsatt fire innlagte pasienter med påvist smitte. To på sengepost som mottar behandling i isolat. I tillegg er to innlagt på intensiv, der de begge mottar respiratorbehandling.

- I likhet med klinikkene på Levanger er Sykehuset Namsos godt forberedt med tanke på å håndtere situasjonen vi nå står i. Også i Namsos har sykehuset omorganisert seg internt i klinikkene, og har økt kapasiteten når det gjelder plasser i sengeposter, kohortisolat og intensivplasser. De to sykehusene samarbeider godt. Felles prosedyrer og retningslinjer er etablert. I tillegg har helsepersonellet benyttet tiden godt siden vi satte sykehusene i beredskap, og er forberedt på at et større antall syke trenger behandling for koronasmitte ved begge sykehus.

Helse Nord-Trøndelag mener at det ikke er nødvendig å endre etablerte planer, prosedyrer og retningslinjer nå etter at begge sykehus har innlagte pasienter med påvist smitte. Begge sykehus har lagt til grunn at det over tid vil være pasienter med påvist Covid-19 innlagt. Nødvendig beredskap er etablert og ivaretas på en forsvarlig måte.

Status ansatte pr. mandag 6. april 2020;

 • Helseforetaket har fem ansatte i karantene med påvist smitte.
 • Pr. i dag mandag er totalt 18 ansatte rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

I løpet av helgen fikk en ansatt i helseforetaket påvist smitte.

- Vårt smittevernteam varslet lørdag om at en ansatte som har hatt forkjølelsessymptomer de siste ukene - og ble derfor testet, har fått påvist koronasmitte. Vedkommende har i perioden tidvis vært på jobb i sin avdeling. Vedkommende er nå i karantene og isolert hjemme.

- Med bakgrunn i dette ble det lørdag iverksatt testing av kolleger som kan ha vært i kontakt med vedkommende. Totalt ble 30 ansatte testet. Samtlige prøvesvar er nå bekreftet negative. Det innebærer at avdelingen ikke har sendt ansatte i karantene. Nødvendige smittevernmessige tiltak er iverksatt overfor ansatte og pasienter, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Statusen i Helse Nord-Trøndelag er uendret siden lørdag når det gjelder Covid-19 og innlagte pasienter.

Sykehuset Levanger har fire innlagte pasienter med påvist smitte søndag. To på sengepost og mottar behandling i isolat. Og det er fortsatt to innlagt på intensiv, begge mottar respiratorbehandling.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist Covid-19.

Sykehuset Levanger har fire innlagte pasienter med påvist smitte lørdag. Av de tre vi fredag rapporterte var isolert på sengepost, ble en pasient utskrevet fredag kveld. Parallelt ble en av de resterende to på sengepost overført til intensiv. Pasienten mottar nå respiratorbehandling på intensiv. I tillegg ble en ny pasient med påvist smitte lagt inn fredag kveld og mottar behandling på sengepost, isolert. Pasienten vi har rapporter i flere dager innlagt på intensiv mottar fortsatt respiratorbehandling.

Oppsummert; fortsatt fire på Sykehuset Levanger med påvist smitte. To på sengepost og to på intensiv (begge mottar respiratorbehandling). En utskrevet fra sengepost, en ny med smitte innlagt på sengepost. 

Ved Sykehuset Namsos er situasjonen uforandret. Sykehuset har ingen innlagte pasienter med påvist Covid-19.

Fredag 03.04.

Sykehuset Levanger har fire innlagte pasienter med påvist smitte. Tre av disse mottar behandling på sengepost der de er isolert. En av disse ble innlagt i går og utgjør økningen i antall pasienter. Pasienten som er innlagt på intensiv mottar fortsatt respiratorbehandling og er i bedring.

Ved Sykehuset Namsos er situasjonen uforandret. Sykehuset har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Øvrig aktuell informasjon fra helseforetaket;

 • Av hensyn til inneliggende pasienter og ansatte i sykehusene, er det fra fredag 3. april innført en generelt besøksforbud. Det må helt spesielle grunner til dersom pasienter kan ta imot besøk. Har pårørende og inneliggende pasienter spesielle behov, og mener at besøk er nødvendig - må besøk avtales og godkjennes på forhånd med den aktuelle avdeling.
 • Helse Nord-Trøndelag gir unntak fra besøksforbudet dersom den handler om pårørende til kritisk syke innlagte pasienter, fødende og inneliggende barn. I slike tilfeller må pårørende ta kontakt med aktuell avdeling for å gjøre avtale om besøk.
 • Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet.
 • Tiltakene og retningslinjene er innført for å redusere risikoen for smitte inn i sykehusene under koronakrisen.

Torsdag 02.04.

I likhet med i går har Sykehuset Levanger tre innlagte pasienter med påvist smitte. To mottar fortsatt behandling på sengepost der de er isolert. Pasienten som er innlagt på intensiv mottar fortsatt respiratorbehandling og er i bedring.

Også ved Sykehuset Namsos er situasjonen uforandret. Sykehuset har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Øvrig aktuell informasjon fra helseforetaket;

 • Helse Nord-Trøndelag har i dag frarådet alle sine ansatte å reise ut av regionen i forbindelse med påsken. Rådet gis ut fra smittesituasjonen og hver enkelt ansatt bes gjøre det de kan for å unngå smitte og sykdom.
 • Av hensyn til mulig eskalering av koronasituasjonen, og behovet for å opprettholde kriseberedskapen - er det ønskelig å ha flest mulig ansatte tilgjengelig for nødvendig arbeid i sykehusene.
 • Det er derfor formidlet en sterk anmodning om ikke å foreta reiser som ikke er strengt nødvendig.

Onsdag 01.04.

Status ved Sykehuset Levanger er uforandret siden tirsdag. Totalt har sykehuset tre pasienter med påvist smitte. To som mottar behandling isolert på sengepost. Denne tredje pasienten ligger fortsatt på intensiv og mottar respiratorbehandling. Pasienten rapporteres i bedring.

Situasjonen for Sykehuset Namsos er også uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Øvrig aktuell informasjon som har vært etterspurt (fravær ansatte knyttet til koronapandemien).

 • På det meste i perioden har 167 ansatte vært borte samtidig fra jobb pga sykdom, påvist smitte eller karantene.
 • I perioden (mars) er totalt seks ansatte registrert med sykmelding knyttet til pandemien.
 • Fravær siste uke er betydelig redusert. Pr. 1. april er fraværet nå nede i 27 ansatte samtidig.

Tirsdag 31.03.

Sykehuset Levanger har siden i går økt antall innlagte smittete pasienter fra en (1) til tre (3). De to nye pasientene er innlagt isolert på sengepost. Denne tredje pasienten ligger fortsatt på intensiv og mottar respiratorbehandling. Pasienten rapporteres i bedring.
Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Begge sykehus utvider kapasiteten

Helse Midt-Norge har gjennomført foretaksmøte (eiermøte) med sine helseforetak. Eier har gitt i oppdrag å planlegge og utvide kapasiteten maksimalt slik at Helse Nord-Trøndelag sammen med resten av regionen er i stand til å møte forventet utvikling av koronaepidemien.

Foretaksmøtet vedtok følge i forhold til økonomi, oppdrag og styring:

 • Helseforetaket bes delta i den regionale beredskapsorganisasjonen for koronasituasjonen under ledelse av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.
 • Helseforetaket bes i beredskapsperioden fortsette å ha høy kvalitet og god ressursutnyttelse i den samlede sykehusdriften.
 • Helseforetaket gis fullmakt til å fravike budsjett for nødvendige kostnader for å gjennomføre beredskapsoppdraget. Disse kostnadene skal så langt mulig registreres og dokumenteres.
 • Helseforetaket gis fullmakt til å utsette oppdrag eller fravike styringskrav for 2020 i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre beredskapsoppdraget.

I bunn for denne beslutningen ligger regjeringens vedtak om å utløse fullmaktsbestemmelse i helseberedskapsloven.

Helse Nord-Trøndelag drifter ut fra Regjeringens signal om at helseforetakene får dekket nødvendige kostnader til legemidler og medisinsk utstyr (jf. Prp. 52 S 2019-2020). Dette gjelder også inntektstap og økte personalkostnader knyttet til beredskapssituasjonen.

Foretaksmøtet vedtok følgende i forhold til utvidet behandlingskapasitet:

 • HNT bes legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt.
 • HNT bes klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.
 • HNT bes se intensivkapasiteten, både innen eget helseforetak og mellom helseforetak, under ett.
 • HNT bes vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.

- Dette innebærer at vi planlegger å utvide intensiv/respiratorkapasitet fra dagens ni (9) til 35 slike plasser, fordelt med 21 ved Sykehuset Levanger og 14 ved Sykehuset Namsos, sier direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag.

Når det gjelder kapasitet sengeplasser for pasienter med påvist smitte, isolert på sengepost (inklusiv kohortisolat), vil Helse Nord-Trøndelag kunne utvide noe mer enn det oppdraget skisserer.

- Dagens kapasitet er 44 senger og vi planlegger for å utvide til totalt 157 plasser, noe som er innenfor oppdraget fra Helse Midt-Norge. Avdelinger ved begge sykehus har frigjort arealer for å kunne etablere kohortisolat. I tillegg er flere enerom med sluse frigjort for å kunne ta imot pleietrengende med smitte. I vår opptrappingsplan vil Sykehuset Levanger ha 118 plasser og Sykehuset Namsos 39 plasser, sier Åm.

Parallelt med utvidelse av kapasitet har alle avdelinger brukt tiden godt når det gjelder kompetanseheving, kursing og øving.

- Jeg er både stolt og imponert over måten alle våre ansatte har grepet fatt i de mange og viktige oppgavene vi har fått parallelt med at vi opprettholder full beredskap i akuttmottakene og øyeblikkelig hjelp. Innbyggerne i vårt område kan føle seg trygg på at sykehusene og våre ansatte gjør det vi kan for å møte koronasituasjonen på en best mulig måte, sier sykehusdirektøren.

Mandag 30.03.

Sykehuset Levanger har pr. mandag en innlagt pasient med påvist smitte.
Denne ligger fortsatt på intensiv og mottar respiratorbehandling. Pasienten rapporteres i bedring. Pasienten vi rapportere innlagt med smitte på sengepost i går, ble utskrevet søndag ettermiddag/kveld.

Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Søndag 29.03.

Sykehuset Levanger har pr. søndag to innlagte pasienter med påvist smitte.
En pasient med påvist smitte ble utskrevet lørdag. Samme dag ble en ny pasient med påvist smitte innlagt. Denne ligger på sengepost isolert. Sykehuset har fortsatt den samme smittede pasienten innlagt på intensiv (mottar respiratorbehandling).

Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Lørdag 28.03.

Med bakgrunn i det vi opplever som en alvorlig hendelse ved Sykehuset Levanger lørdag morgen, har helseforetaket besluttet å styrke vaktholdet.

- Dessverre viser lørdagens uønskede hendelse at det var riktig å stenge sykehusene for publikum på natt og innføre vakthold ved bruk av vektere 24/7. Med bakgrunn i at en person knuste seg inn på Sykehuset Levanger, har strategisk kriseledelse besluttet å styrke vaktholdet ytterligere fra lørdag kveld, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Mellom klokken 06 og 07 lørdag morgen ble en mannsperson uten ærend i Sykehuset Levanger avvist av vekter. Kort tid etter kom vedkommende tilbake utstyrt med et bordbein, og knuste glassdør i inngangspartiet. Vedkommende tok seg deretter inn i sykehuset. 

Vekter alarmerte politiet raskt. Vedkommende som knuste seg inn i sykehuset ble stanset av sykehusansatte og holdt i sjakk inntil politiet ankom og pågrep mannen.

Vedkommede truet ansatte, og hevdet at han var smittet med korona. Sendt lørdag ettermiddag ble det klart at prøvesvaret som ble tatt natt til lørdag var negativt.

Fredag 27.03.

Sykehuset Levanger har pr. fredag to innlagte pasienter med påvist smitte. En inneliggende på sengepost med mistanke om smitte fikk positivt prøvesvar, og utgjør økningen i antall pasienter med koronasmitte hos oss. I tillegg til denne pasienten har sykehuset fortsatt en smittet pasient på intensiv, som mottar respiratorbehandling. Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

I tillegg formidler vi i dag en bekymring fra vårt mannskap i ambulansene og i AMK:

Urovekkende signal fra AMK Nord-Trøndelag og ambulansetjenesten

Tidligere denne uka valgte sykehusledelsen å understreke at akuttmottakene ikke har stengt sykehusene under koronakrisen. Budskapet var tydelig: Alle som trenger hjelp vil få hjelp! Til tross for denne tydelige beskjeden til publikum - er AMK og ambulansetjenesten bekymret for at syke innbyggere venter for lenge med å alarmere når de er blitt syke.

- Vårt mannskap i den spisse enden, de som rykker ut på haste- og akuttoppdrag, melder tilbake at mange alvorlige syke har ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand. Dette er ikke bra hverken for pasientene, for de som skal yte helsehjelp eller i forhold til videre oppfølging av pasientene i sykehusene våre, sier klinikkleder Øystein Sende, Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale tjenester.

I likhet med registrert nedgang av pasienter inn i sykehusene via våre akuttmottak, har AMK og ambulansetjenesten merket endringer under koronakrisen. Oppdragsmengden når det gjelder håndtering av haste og akutthjelp har gått betydelig ned, men de pasientene som ber om hjelp er ofte veldig dårlig.

- Mange har dessverre ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk bistand. Våre ledere og ansatte ber innstendig om at syke innbyggere ikke nøler med å alarmere hvis de trenger nødvendig hjelp, sier Sende.

Det klassiske hos pasientene vårt ambulansemannskap møter er at mange har brystsmerter og er tungpustet.

- Flere pasienter har symptomer på lungeødem, noe som er veldig sjelden en kommer ut for i dag.  Det at pasientene er så dårlig, krever ofte mer krevende behandling og ikke minst raskere respons. Dette er bekymringsfullt. Hjelpesystemene kan komme på etterskudd med å fange opp den endringen som skjer hos pasientene dersom vi ikke alarmeres i en tidligere fase, sier klinikkleder Sende. 
 
Det er en økende prehospital bekymring over situasjonen i vår region. 

- Det er derfor viktig at de som har blitt syke eller holder på å bli syke på vanlig normal måte må vurdere eget behov for medisinsk helsehjelp og bistand, og ikke vente unødig lenge til en har blitt alvorlig syk før en oppsøker helsehjelp, understreker lederen for de prehospitale tjeneste i Helse Nord-Trøndelag.

Bekymringen fra sykehusenes spisse ende gjelder opptaksområdet til både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Torsdag 26.03.

Sykehuset Levanger har en innlagt pasient med påvist smitte. Vedkommende mottar fortsatt respiratorbehandling og er isolert. Nedgang i antall innlagte med smitte skyldes at en pasient er utskrevet og i bedring. Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

I tidligfasen av koronakrisen har sykehusene hatt knapphet på smittevernutstyr - ikke på kort sikt, men på lang sikt. På grunn av manglende leveranser fra internasjonale leverandører har nasjonale myndigheter og helseforetakene arbeidet med å sikre tilstrekkelig mengde smittevernutstyr.

- Det pågående koronautbruddet har ført til at etterspørselen på smittevernutstyr har eksplodert over store deler av verden. Det har også vært vanskelig å få fraktet utstyr inn til Norge i perioder på grunn av restriksjoner i flytrafikk og til dels stengte grenser, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.
 
Knapphet på nødvendig utstyr og liten beholdning i kriselagre førte til at nasjonale myndigheter og helseforetakene tidlig under utbruddet startet arbeidet for å finne alternative leverandører.

- Vi har ingen prekær situasjon i sykehusene nå. Med unntak av visir til øyebeskyttelse er lagerbeholdningen de siste dagene kommet på et nivå vi trenger for å kunne planlegge på lang sikt. Ved et mulig mottak av et større antall syke pasienter med koronasmitte, vil det daglige forbruket av smittevernutstyr kunne øke betydelig.

- Samtidig er vi kjent med at enkelte kommuner rundt oss mangler smittevernutstyr. I tillegg til å sikre våre avdelinger god tilgang på utstyr, bidrar vi med utstyr til kommunene. Frosta kommune som over tid har vært i en svært krevende situasjon er blant dem vi har bistått. Dette er i tråd med Helsedirektoratet anbefaling. I dialog med direktoratet er vi enig om at kommunene skal få 20 prosent av utstyr som anskaffes nasjonalt, og at halvparten av dette holdes tilbake i reservelager, opplyser kommunikasjonssjefen.


Onsdag 25.03.

Sykehuset Levanger har to inneliggende pasienter med påvist smitte. En isolert på sengepost. Den andre pasienten mottar respiratorbehandling og er isolert. Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Sykehusene reduserer planlagt aktivitet og klargjør avdelinger for behandling av et større antall pasienter med koronasmitte. Men det betyr ikke at akuttberedskapen for annen sykdom, skader og ulykker er redusert. Tvert om. Våre sykehus er åpen 24/7 med god beredskap knyttet til øyeblikkelig hjelp.

Helsetjenesten understreker at befolkningen ikke må nøle med å ta kontakt hvis de trenger hjelp.

Tirsdag 24.03.

Sykehuset Levanger har to inneliggende pasienter med påvist smitte. En isolert på sengepost. Vedkommende er i bedring. Den andre pasienten mottar fortsatt intensiv behandling. Vedkommende er alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Styret i Helse Nord-Trøndelag skulle egentlig ha gjennomført et styreseminar og styremøte denne uken. På grunn av koronakrisen ble seminaret avlyst, og selve styremøtet ble komprimert til et tre timer langt digitalt møte i dag tirsdag 24. mars 2020.

Et samlet styre avsluttet møtet med å komme med følgende uttalelse:

«Trygg, ansvarsfull og dedikert»

Styret har i dag gjennomført et komprimert styremøte i respekt for den pågående koronakrisen. Gjennom administrerende direktør og hans stab har vi mottatt en statusorientering om hvordan sykehusene og ansatte håndterer situasjonen.

Etter orienteringen ønsker styret å gi følgende uttalelse:
• Styret er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere krisen på en god måte.
• Styrets klare inntrykk er at ledere og ansatte opptrer ansvarsfullt og dedikert.
• Tusen takk for at dere mobiliserer og strekker dere langt i en krevende tid.

Vi har respekt for den innsats dere hver for dere og sammen legger ned i en svært krevende situasjon. Styret er takknemlig for den innsats ledere på alle nivå og alle ansatte fremviser til beste for innbyggerne i vår region. Vi opplever at begge våre sykehus tar en ansvarsfull og trygg rolle i den nasjonale dugnaden for å håndtere krisen.

I løpet av ti dager har dere snudd opp ned på normal organisering. Uten å nøle har dere tatt krevende beslutninger, flyttet avdelinger, frigjort arealer, sikret opplæring, trening og kvalitetssikret at sykehusene skal være i stand til å ta imot et større antall pasienter med koronasmitte.

På alle nivå strekker organisasjonen og ansatte seg langt. Gjennom tydelige budskap til befolkningen opplever vi at sykehusene og innbyggere står sammen i det å redusere smittefaren og forventet eskalering av pandemien.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har respekt for at koronakrisen må og skal prioriteres i alle ledd. Det innebærer at administrerende direktør har vår fulle støtte i oppdraget dere nå står i:
• Sikre nødvendig beredskap
• Sikre øyeblikkelig hjelp til befolkningen
• Sikre forsvarlig helsehjelp til befolkningen

Styret har stor forståelse for at det er krevende å stå fremst i rekken i kampen mot pandemien. Vi er trygg på at ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og alle ansatte står sammen som et lag, og tar vare på hverandre.

Mandag 23.03.

I løpet av helgen har Sykehuset Levanger skrevet ut to pasienter som var innlagt med påvist smitte (en av disse rapporterte vi om søndag). Sykehuset har fortsatt to smittede pasienter innlagt. En pasient på sengepost og en pasient på intensivavdeling. Denne er fortsatt alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Namsos har ingen innlagte med påvist smitte.

Helsepersonell som normalt arbeider med dagbehandling og annen planlagt aktivitet benytter frigjort tid til å forberede seg.

Søndag 22.03.

En pasient med påvist smitte ble lørdag utskrevet fra Sykehuset Levanger. De to pasientene som før helgen ble rapportert inneliggende isolert på sengepost er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk og innlagt. Sykehuset Namsos har ingen innlagte med påvist smitte.

Hittil har nærmere 200 personer respondert på kampanjen der sykehusene i Levanger og Namsos har bedt kvalifiserte innbyggere om å melde seg dersom de kan bidra. I Midt-Norge har sykehusene og sykehusapotekene samlet mottatt 1.400 henvendelser fra innbyggere som vil bidra.

Tirsdag førstkommende skal helseforetaket gjennomføre et planlagt styremøte. Status for koronakrisen vil bli tema når direktør Tor Åm skal rapportere til sitt styre.

Fredag 20.03.

Sykehuset Levanger har siste døgn mottatt en ny pasient med påvist smitte. Den nye pasienten er isolert på sengepost. De to pasientene som torsdag ble rapportert inneliggende (isolert på sengepost) er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Levanger har pr. fredag ettermiddag altså fire pasienter med koronasmitte. Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

- I løpet av siste uke har Sykehuset Levanger hatt seks pasienter til behandling og undersøkelse - inkludert de fire vi nå har inneliggende. Ved starten av uka utviklet sykdomsbildet til en pasient seg så positivt at vedkommende ble utskrevet mandag. Omtrent samtidig mottok sykehuset en pasient som ble meldt smittet og syk. Etter en grundig undersøkelse på sykehuset ble vedkommende sendt hjem i isolasjon, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag har siden forrige uke etablert kriseledelse bestående av foretaksledelsen og nøkkelpersonell, samt tillitsvalgte fra hovedsammenslutningene og vernetjenesten. Kriseledelsen har gjennomført tre møter. Dette vil bli videreført.

I tillegg er det fra fredag etablert en strategisk krisestab, som vil gjennomføre faste daglige møter og fortløpende håndtere aktuelle saker som krever vurdering og beslutning.

Krisestab består av direktør Tor Åm, fagsjef Paul Georg Skogen, kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen, beredskapssjef Kolbjørn Thun, HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe og klinikklederne Annamaria Forsmark (kirurgi), Carl G.P. Platou (medisin og rehabilitering) og Rune Modell (intern service).

Sykehuset Namsos og Namsos kommune har i dag blitt enig om at den kommunale legevakta flyttes vekk fra sykehuset og inn i midlertidige lokaler i Træn-bygget på Østre byområde i Namsos. Det er pr. fredag ikke klart når ny legevakt åpnes for innbyggere. LINA-vakta (legevakt i Namdalen) er inkludert i denne løsningen.

Innherredskommunene Frosta, Inderøy Levanger og Verdal har i tillegg etablert en ekstra interkommunal legevakt på Rinnleieret for personer med luftveisplager. Tiltaket gjennomføres for å hindre smittespredning mellom øvrige legevaktpasienter og Sykehuset Levanger. 

Torsdag 19.03.

Sykehuset Levanger har fortsatt tre pasienter med påvist smitte. En mottar intensivbehandling. Tilstanden er alvorlig, men stabil. To pasienter er isolert på sengepost. Status er uendret for Sykehuset Namsos: ingen innlagte med påvist smitte.

Ved Barneavdelingen i Helse Nord-Trøndelag har en ansatt fått påvist smitte og er i hjemme-isolat. Smittesporing pågår fortsatt ved BUP Levanger. To ansatte har fått påvist smitte og er i hjemme-isolat. Ingen nye tilfeller oppdaget. Både BUP og barneavdelinga vil ha redusert aktivitet og tilbud, men alle som trenger sykehusbehandling vil få det.

Siste døgn har ytterligere 40 personer meldt seg for eventuelt å bli satt inn i tjeneste ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. 170 personer, i stor grad med relevant kompetanse og bakgrunn, er nå med i kampanjen lokalt dersom det blir behov for ekstra arbeidskraft under koronakrisa.

Klinikkene i Helse Nord-Trøndelag har kommet langt med å ta ned planlagt aktivitet. Personell som frigjøres gis nå opplæring i mulige nye funksjoner som de kan komme til å måtte løse dersom sykehusene kommer til å motta et større antall smittede pasienter.

Begge sykehus har omorganisert store deler av klinikkene, og er godt rustet til å møte krisen dersom smitteutbruddet eskalerer.

Onsdag 18.03.

Sykehuset Levanger tok imot tirsdag kveld en ny pasient med påvist smitte. Dermed har sykehuset til sammen tre innlagte pasienter med koronasmitte. En av disse mottar fortsatt intensiv respiratorbehandling og to pasienter er isolert på sengepost. Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Smittesporing ved BUP Levanger pågår fortsatt. I tillegg til det ene tilfellet med påvist smitte hos en ansatt (som vi informerte om i går), er status onsdag ettermiddag at ytterligere en ansatt er satt i hjemmekarantene med påvist smitte.

Totalt har Klinikk for kvinne, barn og familie (der BUP er organisert) til sammen 47 ansatte i karantene. 36 av disse er tilknyttet den stengte sengeposten ved BUP i Levanger.

AMK Nord-Trøndelag (lokalisert til Sykehuset Namsos) har ansvar for medisinsk nødtelefon og legevakttelefonen for LINA-vakta (legevakt i Namdalen). Sentralen opplever enorm pågang fra publikum.

- Innbyggere i vår region sitter tydeligvis inne med mange spørsmål omkring situasjonen vi står i - og som de strever med å få svar på. Vi mottar i hvert fall mange spørsmål om symptomer, hvem som må i karantene og hvor lenge folk skal være isolert hjemme. I og for seg har vi stor forståelse for at publikum trenger svar og avklaringer, men vi anmoder sterkt om at hver enkelt forsøker å skaffe seg best mulig informasjon på egenhånd. Slik pågangen er nå, strever vi med å håndtere 113 og 116 117 (legevakt) på en forsvarlig og god måte, sier avdelingsleder Arnt J. Myrvold ved AMK Nord-Trøndelag.

Myrvold minner om at folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon (815 55 015).
- I tillegg anbefaler vi hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (fhi.no), Helsenorge (helsenorge.no) og helseforetakets egen hjemmeside (hnt.no). Her kan publikum finne gode og avklarende svar på de fleste spørsmål, sier Myrvold.

Tirsdag 17.03.

Sykehuset Levanger må stenge sengeposten ved BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) etter at det ble påvist koronasmitte hos en ansatt. To pasienter og 25 ansatte er sendt i hjemmekarantene.

Sykehuset Levanger har en pasient med påvist smitte som mottar respiratorbehandling og en smittet pasient som er lettere syk er isolert på sengepost.

Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte pasienter med påvist smitte. En pasient som var i hjemmekarantene er innlagt og testet. Vedkommende ble akuttinnlagt grunnet andre sykdomssymptomer enn mistanke om koronasmitte.

Dermed har Helse Nord-Trøndelag drøyt 50 ansatte ute i karantene. Pr. nå er det sengeposten ved BUP i Levanger som er berørt i en slik grad at deler av avdelingen er stengt. Deler av det polikliniske tilbudet kan fortsette.

Konstituert klinikkleder for kvinne, barn og familie - Randi Brenne Dreier, opplyser at avdelingene i levanger og Namsos fra i dag har valgt å innskjerpe besøkskontrollen.

Fra 17. mars gjelder følgende tiltak:
Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt.

Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel, men ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen.

Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel. Avdelingen vurderer individuelt med tanke på reiseavstand mellom sykehus og hjem.

Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt.

Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.

Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.

Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.

Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer), dette for å begrense antall polikliniske besøk.

Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise.

Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

Avdelingene oppfordrer gravide og partner som sitter inne med spørsmål i forbindelse med fødsel, tar kontakt med fødeavdelingene på telefon. Sykehuset Levanger 74 09 82 36 og Sykehuset Namsos 74 21 57 00.

Mandag 16.03.

Sykehuset Levanger har fortsatt to innlagte pasienter med påvist koronasmitte. Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte koronapasienter.

Ved Sykehuset Namsos er det ikke rapportert om innlagte pasienter med påvist smitte. Innlagte med luftveissymptomer, og som det ble tatt smitteprøve av - er utenfor mistanke etter at alle prøvesvar var negative. Dette er også status for en inneliggende pasienter i Levanger som ble testet.

Begge våre sykehus arbeider videre med å redusere elektiv aktivitet. Parallelt frigjør sykehusene arealer som kan omgjøres til avdelinger for behandling av pasienter med påvist smitte.

Alle klinikker arbeider på bred basis for å redusere smitterisikoen. Generelt besøksforbud er innført. Internt er testmulighet for ansatt på plass begger sykehus.

På lang sikt er Helse Nord-Trøndelag bekymret for at mange ansatte skal bli smittet og syke.

Sørdag 15.03.

Sykehuset Levanger har tilsammen to innlagte pasienter med påvist koronasmitte. Sykehuset Namsos har pr. nå ingen innlagte koronapasienter.

Helse Nord-Trøndelag har søndag ettermiddag mottatt direktiv fra Helsedirektoratet om å styrke besøkskontrollen. Dette følges opp av HNT umiddelbart. Fra mandag 16.3. innføres det generelt besøksforbud. Dette innebærer også at sykehusene i Levanger og Namsos vil ha nattestengte innganger for publikum fra i kveld.

Følgende er nå gjeldene:

 • Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved hovedinngangene fra mandag 16.3. Sykehuset blir nattestengt fra kveld 15.3.
 • Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Ledsager må være frisk.
 • Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.
 • Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.
 • Besøksforbudet gjelder også frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved sykehusene.

De fleste klinikkene og enhetene ved begge sykehus har personell og nøkkelpersoner i karantene etter at det kom nye karantenebestemmelser fredag og lørdag. Nærmere 30 ansatte er i hjemmekarantene.

Lørdag 14.03.

Sykehuset Levanger har en innlagt pasient med påvist koronasmitte. En person som var henvist til innleggelse er undersøkt og sendt hjem. Sykehuset Namsos har ingen innlagte med påvist smitte.

Begge våre sykehus innførte før helgen skjerpet besøkskontroll med vektere i inngangspartiene.
Her blir publikum spurt om reisehistorikk, om de har vært i kontakt med smittede og hvorfor de oppsøker sykehuset. Har de avtale og et nødvendig ærende, minner vi om smitteverntiltak og ber alle gjennomføre spritvask før de slippes inn i sykehusene.

Helse Nord-Trøndelag ber om at besøkende ikke går direkte til pasientrommene, men henvender seg i resepsjonen og varsler at de ønsker å gjennomføre besøk. Resepsjonen kontakter avdelingen og varsler besøk. I tillegg ber vi om at besøkende ikke går direkte på pasientrommet, men melder til personell på vaktrommet før de oppsøker inneliggende pasient.

I tillegg minner vi om at bare partner til fødende eller inneliggende mor har anledning til å gjennomføre besøk. Føde/barselavdelingene ber innstendig om at dette pålegget overholdes.

Dersom inneliggende pasient er svært syk, og nærmeste familie har spesielle behov, bes familiene avtale direkte med avdelingen hvordan de i fellesskap kan finne gode løsninger i en krevende tid.

Begge sykehus minner i tillegg om at det ikke er ønskelig med blomster til de som ligger innlagt. Blomster som blir sendt til sykehusene vil ikke bli levert til mottaker. Dette er besluttet på grunn av smittevernhensyn.

Fredag 13.03.20

Helse Nord-Trøndelag endrer status fra grønn til gul beredskap.

For å forebygge smittesituasjonen innfører Helse Nord-Trøndelag bemannet vakthold ved hovedinngangene. De andre inngangene er stengt. Hensikten er å forsikre oss om at publikum er kjent med at vi ikke ønsker at personer som har vært ute og reist kommer til sykehusene uten at vi er informert på forhånd om at de kan være smittet.

Sykehuskantinene stenges for publikum på begge sykehus. Bare ansatte har fra fredag adgang. Der kan våre sykehusansatte kjøpe kald mat, men ikke benytte kantinene som spiserom. Vi gjør dette for å unngå at kantinene blir risikoområder for smitte. 

Torsdag 12.03.20

Krisestab og kriseledelse er etablert for å rigge organisasjonen for å kunne håndtere en alvorlig og krevende situasjon på best mulig måte. Det innebærer at vi forbereder oss på at begge sykehus vil motta et større antall pasienter med påvist smitte. For å kunne trygge kapasiteten trekker vi ned planlagt aktivitet. Dette gjør vi for å frigjøre kapasitet, og samtidig ta høyde for at også ansatte kan bli syke.

Pasienten som ble innlagt på Sykehuset Levanger onsdag med påvist koronasmitte er nå utskrevet. Torsdag kveld har ingen av våre sykehus inneliggende pasienter med påvist smitte.

Onsdag 11.03.20

Sykehuset Levanger har en innlagt pasient med påvist koronasmitte. Vedkommende er lagt på isolat og gis nødvendig behandling for luftveissymptomer. Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Mandag 09.03.20

Strammer inn på samlinger, kurs og konferanseaktiviteter

Helse Nord-Trøndelag fraråder ansatte å delta på større konferanser, kurs og samlinger hvor et stort antall  helsepersonell møtes. Innstrammingen gjelder alle helseforetak i Helse Midt-Norge.

Ikke håndhilsing eller klemming

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Helse Nord-Trøndelag råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de møtes, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til ansatte i Helse Nord-Trøndelag

Innblikk er Helse Nord-Trøndelags informasjonskanal for ansatte og studenter. Du kan få tilgang til både Innblikk og de andre programmene du bruker på jobb via din private enhet (PC, Mac, nettbrett eller liknende).

Løsningen kalles "Ekstern sprint" og bruker identifisering via ID-porten, som er samme løsning som for eksempel brukes av Altinn. Normalt må tilgang bestilles av tilgangsbestiller på avdelingen din, men på grunn av covid-19-situasjonen har alle brukere tilgang til ekstern sprint inntil videre. Mangler du tilgang eller har problemer med å logge inn kan du kontakte Hemit på telefon 03612.

Ekstern sprint - brukerveiledning (pdf)

Informasjon til kommunehelsetjenesten

Veileder for prøvetaking ved mistanke om koronavirusinfeksjon Informasjon til ledere og ansatte i hjemmetjenester for mennesker med utviklingshemming og/eller autisme (pdf)

Informasjon til media

Kontaktinformasjon for mediehenvendelser

Pressemeldinger


 • Espen Ruud Sollien, Aina-Elin Aunan og Atilla Haugen står sammen foran sykehusinngangen. Foto
  27.03.2020
  3D-printer smittevernsutstyr til helsesektoren

  For å bidra med smittevernsutstyr til helsesektoren har gründer Atilla Haugen tatt 3D-printeren i bruk. Fredag leverte han de første visirene til helseforetaket, som nå skal testes ut av smittevernsavdelingen.

 • Nina Vibeche Skei. Foto
  19.03.2020
  Vil teste legemiddel mot corona-viruset

  Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker å finne eksisterende legemidler som kan ha en effekt mot Covid 19-viruset. Helse Nord-Trøndelag vil nå delta i en nasjonal studie for å bidra i forskningen.

 • Gravid mage. Foto.
  18.03.2020
  Informasjon til gravide, fødende og ledsager

  Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

 • Stengte dører. Foto.
  15.03.2020
  Strengere besøksrestriksjoner

  Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved hovedinngangene mandag 16.3. Sykehusene blir nattestengt fra kveld 15.3.

 • Hus med lukket dør og lukkede vinduer. Foto.
  13.03.2020
  Karantene og isolasjon

  Hvem skal holde seg hjemme og hva innebærer det? Hva er forskjellen på hjemmeisolering og hjemmekarantene? Skal jeg sitte i karantene dersom den jeg bor sammen med sitter i karantene?

 • Blodgiver. Foto.
  11.03.2020
  Karantene for blodgivere i forbindelse med koronavirus

  Blodbankene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger har 2 ukers karantene for blodgivere som har reist til eller vært i kontakt med reisende til områder med pågående spredning av koronavirus.

 • 09.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Helse Nord-Trøndelag spesielt ansatte og andre i sykehusene om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen.

 • 03.03.2020
  Viktig melding til publikum

  Helse Nord-Trøndelag følger nasjonale råd og ber om at innbyggere som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus ikke oppsøker sykehusene.

Grønn, gul eller rød beredskap

Hvit beredskap

Normal drift

Grøn beredskap

Beredskapsledelse blir etablert, og noen funksjoner kan ved behov bli forsterket.

Gul beredskap

Det vil bli en avgrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelig ressurser og omlegging av drift.


Fant du det du lette etter?