Illustrasjon av koronavirus. Grafikk.

Koronasmitte

Informasjon relatert til koronapandemien; enten du er pasient, pårørende, ledsager, besøkende, ansatt i kommunehelsetjenesten eller journalist.

Informasjon til pasienter, pårørende, ledsagere og besøkende

I forbindelse med koronapandemien er det innført strenge smittevernhensyn som har betydning for forhold knyttet til behandling og undersøkelse.

Informasjon til pasienter, pårørende, ledsagere og besøkende

English, Polskie, عربى and other languages

Information in other languages

Informasjon til ansatte i Helse Nord-Trøndelag

Prøvetaking Covid-19 for ansatte

Innblikk er Helse Nord-Trøndelags informasjonskanal for ansatte og studenter. Du kan få tilgang til både Innblikk og de andre programmene du bruker på jobb via din private enhet (PC, Mac, nettbrett eller liknende).

Løsningen kalles "Ekstern sprint" og bruker identifisering via ID-porten, som er samme løsning som for eksempel brukes av Altinn. Normalt må tilgang bestilles av tilgangsbestiller på avdelingen din, men på grunn av covid-19-situasjonen har alle brukere tilgang til ekstern sprint inntil videre. Mangler du tilgang eller har problemer med å logge inn kan du kontakte Hemit på telefon 03612.

Ekstern sprint - brukerveiledning (pdf)

Informasjon til kommunal smittesporing

Alle spørsmål om smittesporing etter påvist smitte hos ansatte og pasienter i HNT rettes til vår smittesporingstelefon. Dette gjelder både interne og eksterne henvendelser.

Tlf:  90 80 74 60

Samhandling mellom kommuner og Helse Nord-Trøndelag i koronapandemien

Her finner du informasjon knyttet til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene.

Samhandling under pandemien

Informasjon til media

Kontaktinformasjon for mediehenvendelser

Nyheter om koronaviruset

Hvit, grønn, gul og rød beredskap

Hvit beredskap

Normal drift

Grønn beredskap

Trinn 1: Pandemisk årvåkenhet

Trinn 2: Skjerpet epidemiberedskap

Gul beredskap

Trinn 3: Gul epidemiberedskap

Rød beredskap

Trinn 4: Full epidemiberedskap

Trinn 5: Full epidemiberedskap - tiltak utover dimensjonerende scenario

Fant du det du lette etter?