Covid-19

Antigen-hurtigtest - retningslinje for ansatte

Antigen-hurtigtest kan nå brukes av fullvaksinerte ansatte ved gitte kriterier. PCR-test bør alltid være førstevalg, såfremt mulig.

​​Når kan jeg bruke antigen-hurtigtest?

​Antigen-hurtigtest kan være en alternativ testmetode ved nyoppståtte, vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer. Vage symptomer kan være hodepine, rusk i halsen, lett snufsete og/eller lett hoste. ​

Har avdelingen din tid til å vente på svaret fra en PCR-test, bør du heller velge PCR-test.​ Du selv, eventuelt i samråd med din nærmeste leder, avgjør om antigen-hurtigtest skal brukes i din situasjon.

Kriterier for å bruke antigen-hurtigtest:

  • Du må være fullvaksinert.
  • Du har ikke gjennomgått covid-19 de siste tre måneder.
  • Du er ikke definert som nærkontakt eller husstandsmedlem til en som er smittet.
  • Utover dine milde, vage symptomer, har du god allmenntilstand og har vært feberfri i minst 24 timer.
  • Det vil gå utover avdelingens drift å vente på svaret fra PCR-test

Når skal jeg bruke PCR-test?

Du skal alltid bruke PCR-test dersom ett eller flere av følgende gjelder for deg:
  • Du er uvaksinert / delvaksinert
  • Du har uttalte/økende luftveissymptomer
  • Du er definert som nærkontakt eller husstandsmedlem til smittet 
  • Du har vært på utenlandsreise 
  • Du har vært utsatt for annen kjent eksponering

Kan jeg benytte test fra annen leverandør?

Kvaliteten på antigentesten er viktig. Derfor bruker vi​ kun antigen-hurtigtest som du kan få utlevert i HNT eller i egen hjemkommune til dette formålet. 

Hvordan får jeg tak i antigen-hurtigtest?

Hent kun test når du trenger det. Testen hentes ut på indikasjon, ikke "for sikkerhets skyld" for senere bruk. 

Testen kan du hente i adgangskontrollen innenfor åpningstiden. Ha med ansattkort og ha på munnbind når du henter testen. 

Hvor skal jeg utføre testen?

Når symptomene oppstår mens du er på jobb

Antigen-hurtigtest skal fortrinnsvis tas hjemme. Dersom du må ta antigen-hurtigtest mens du er på jobb, må du ha et egnet sted der ingen andre oppholder seg mens du tar testen og venter på svar. ​

Når symptomene oppstår på fritiden

Vi oppfordrer deg til å hente testen, ta den med hjem og utføre testen hjemme. 

Hvordan utfører jeg testen?

​Det følger bruksanvisning med testkitet du får utlevert. Følg denne nøye. 

Du kan også laste ned skriftlig bruksanvisning eller se hvordan du skal utføre selvtesten på videoen nedenfor.

  ​ ​

​​Positiv antigen-hurtigtest - hva gjør jeg?​

Ved positiv antigen-hurtigtest skal du holde deg hjemme. Informer nærmeste leder for smittesporing. Ta en PCR-test så snart som mulig for å bekrefte testresultatet fra antigentesten.​

​​

​Negativ antigen-hurtigtest - hva gjør jeg?

Avklar retur til jobb med din nærmeste leder. Bruk munnbind når du oppholder deg nærmere enn en meter fra andre så lenge du har vage symptomer. Skap så få definerte nærkontakter som mulig i løpet av arbeidsdagen(e)​.

Antigen-hurtigtest er minst sensitiv tidlig i forløpet. Ta derfor en ny antigen-hurtigtest før neste vakt (tidligst 12-24 timer etter første test). 

Dersom symptomene dine forverrer seg - dra hjem og bestill PCR-test​.

Det er viktig at du er klar over at negativt antigentestresultat ​ikke betyr at du kan se bort fra at du har Covid-19. Følg de aktuelle smittevernrådene i HNT nøye. Dette gjelder også om du har testet negativt med hurtigtest samme dag. 

Om antigen-hurtigtest

Antigen-hurtigtest kan gi negativt svar til tross for at du har Covid-19. Særlig de to første døgnene etter symptomdebut er testresultatet usikkert. Antigen-hurtigtest er en nødløsning på grunn av presset kapasitet på PCR-testing, samt bemanningsproblemer ute i klinikkene.

To tester er bedre enn en. Ta andre test minst 12-24 timer etter første test.

Referanser


Jeg har gjennomgått Covid-19

Risikoen for reinfeksjon er svært liten de første tre månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter tre måneder kan reinfeksjon forekomme, selv om det fortsatt er svært sjelden første tolv måneder.
Fant du det du lette etter?