Covid-19

Informasjon til besøkende og ledsagere

Vi har fortsatt besøksrestriksjoner i sykehusene. Vi oppfordrer pasienter til å komme alene til behandling. Pasienter som likevel trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager.

​​Er du ledsager eller pårørende?

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager.

Se forøvrig retningslinjer for besøkende (nedenfor) og gravide og deres partner/ledsager​. 


Ønsker du å besøke noen som er innlagt?

Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Det forutsettes at det tas hensyn til drift, andre pasienter og mulighet for å holde avstand når besøk skal gjennomføres. Om man ikke greier å tilrettelegge for det må besøket avventes.

Fødeavdelingene tar fortsatt ikke imot besøk utover partner/ledsager.

Retningslinjer for besøkende

Ved avtale med avdeling om besøk til inneliggende pasient, eller annet gyldig ærend i sykehuset, vil du bli ved hovedinngangen bli møtt av en adgangskontroll som stiller deg spørsmål før du kan gå inn på sykehuset.

 • ​Hvis du er i karantene eller har luftveissymptomer, skal du som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom. 

 • Du skal utføre håndhygiene når du går inn i, og før du forlater sykehuset.

 • Ved ankomst avdelingen skal du gå til vaktrommet før du går til pasienten, besøksprotokoll føres, og besøket tilrettelegges.   

 • Ved sykehuset føres besøksprotokoll over gjennomførte besøk, til bruk ved eventuell smitteoppsporing

  • Besøksregistrering er frivilling.

  • Protokoll føres slik at hvert besøk registreres på et eget ark.

  • Kun personalet ved sengeposten har adgang til protokoll i det daglige, men smittevernet i Helse Nord-Trøndelag får tilgang ved behov for smitteoppsporing.

  • Opplysninger blir slettet etter 10 dager.

 • Hold minst 1 meters avstand til den du besøker. De nærmeste kan holde i hånden, men bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. 
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 

 • Hvis du blir syk innen 48 timer etter besøket, og får påvist at dette skyldes covid-19, må du kontakte avdelingen du har besøkt.
 • Det er ikke generelt krav om munnbind i fellesarealer på sykehusene. Adgangskontroll, avstand og andre tiltak skal ivareta smittevernet. Man er velkommen til å bruke munnbind om man likevel ønsker det. Ved pålegg om bruk av munnbind eller andre smitteverntiltak i sykehusenes vertskommuner, skal slike pålegg også følges i tilhørende sykehus.
 • Forlat sykehuset når du har gjennomført ditt besøk.


Fant du det du lette etter?