Informasjon til pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har fortsatt besøksrestriksjoner i sykehusene. Vi oppfordrer pasienter til å komme alene til behandling. Pasienter som likevel trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager.

​Mistenker du at du er smittet av covid-19?

 • Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme. Har du spørsmål om symptomer, hvem som må i karantene, hvor lenge folk skal være isolert hjemme og liknende, finner du oppdaterte svar på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum 815 55 015 .
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Nødnumre skal kun brukes av personer som er akutt syke.

 • Hvis du er smittet eller mistenker at du er smittet av covid-19, skal du ikke kjøres med taxi til behandlingsstedet. Fastlege, legevakt eller nødetaten kan rekvirere egnet transport ved behov.

Spørsmål før man får slippe inn på sykehuset (adgangskontroll)

Svarskjemaet du mottok sammen med innkallingen skal fylles ut samme dag som du har time hos oss. Dersom du ikke har mottatt svarskjemaet finner du det her. Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp. Gi oss beskjed per telefon. Du som ledsager eller besøkende med avtale på en avdeling må også besvare disse spørsmålene

 1. Har du fått bekreftet koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene? 
  Hvis du fikk første vaksinedose for 3-15 uker siden, er fullvaksinert eller har hatt covid-19 siste  mnd (bekreftet med test), kan du likevel svare NEI.
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?

Dersom svaret fortsatt er NEI på alle spørsmål, er du velkommen til timen din. Ta med deg både svarskjemaet og innkallingsbrevet, dersom du har mottatt dette.

Er svaret ditt JA på noen av spørsmålene? Ring oss snarest mulig. For flere spørsmål vil det ha stor betydning om du har fått en eller to doser vaksine, og hvor lang tid som har gått siden dette. Tidligere covid-19 sykdom har også betydning.

Telefonnummeret finner du i innkallingsbrevet. Ved tidlig beskjed bidrar du til å holde ventelistene nede. Tusen takk!

​Har du time på sykehuset?

I forbindelse med koronapandemien er det innført smitteverntiltak. Dette kan bety at tidspunkt for timen din må tilpasses at du oppfordres til å komme alene til timen din.  Om du likevel trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager. Det er også begrensninger i forbindelse med å motta besøk. 

Viktig informasjon til deg som skal til planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Er du gravid?

Fødeavdelingene vurderer smittevernhensyn og smittesituasjon fortløpende. Her finner du gjeldende regler. 

Informasjon til gravide

Er du ledsager eller pårørende?

Pasienter oppfordres til å komme alene til behandling i sykehuset. Pasienter som trenger ledsager/assistanse oppfordres til å ha med kun en ledsager.

Se forøvrig retningslinjer for besøkende (nedenfor) og gravide og deres partner/ledsager: Informasjon til gravide - Helse Nor​d-Trøndelag (hnt.no).


Ønsker du å besøke noen som er innlagt?

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal det så langt som mulig legges til rette for besøk i spesialisthelsetjenesten under covid-19 pandemien, og at disse gjennomføres i tråd med nasjonale og lokale smittevernråd. Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Antall besøkende begrenses til to personer av gangen, helt unntaksvis opp til fire personer. Det forutsettes at det tas hensyn til drift, andre pasienter og mulighet for å holde avstand når besøk skal gjennomføres. Om man ikke greier å tilrettelegge for det må besøket avventes.

Sykehuset har fortsatt besøksrestriksjoner, og det føres protokoll over besøk for å lette smittesporing i etterkant av en eventuell smittesituasjon.

Retningslinjer for besøkende

Ved avtale med avdeling om besøk til inneliggende pasient, eller annet gyldig ærend i sykehuset, vil du bli ved hovedinngangen bli møtt av en adgangskontroll som stiller deg spørsmål før du kan gå inn på sykehuset. LINK til «Spørsmål før man får slippe inn på sykehuset (adgangskontroll)».

Se for øvrig: Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende - FHI

 
 • Hvis du er i karantene eller har luftveissymptomer, skal du som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom. 

 • Du skal utføre håndhygiene når du går inn i, og før du forlater sykehuset.

 • Ved ankomst avdelingen skal du gå til vaktrommet før du går til pasienten, besøksprotokoll føres, og besøket tilrettelegges.   

 • Ved sykehuset føres besøksprotokoll over gjennomførte besøk, til bruk ved eventuell smitteoppsporing

  • Besøksregistrering er frivilling.

  • Protokoll føres slik at hvert besøk registreres på et eget ark.

  • Kun personalet ved sengeposten har adgang til protokoll i det daglige, men smittevernet i Helse Nord-Trøndelag får tilgang ved behov for smitteoppsporing.

  • Opplysninger blir slettet etter 10 dager.

 • Antall besøkende er normalt inntil 2 personer, inkludert ledsager. Unntaksvis kan det godtas inntil 4 personer ved spesielle situasjoner hvor begrensning på 2 besøkende vil være urimelig.

 • Hold minst 1 meters avstand til den du besøker. De nærmeste kan holde i hånden, men bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. 

 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 

 • Hvis du blir syk innen 48 timer etter besøket, og får påvist at dette skyldes covid-19, må du kontakte avdelingen du har besøkt.
 • Det er ikke generelt krav om munnbind i fellesarealer på sykehusene. Adgangskontroll, avstand og andre tiltak skal ivareta smittevernet. Man er velkommen til å bruke munnbind om man likevel ønsker det. Ved pålegg om bruk av munnbind eller andre smitteverntiltak i sykehusenes vertskommuner, skal slike pålegg også følges i tilhørende sykehus.
 • Forlat sykehuset når du har gjennomført ditt besøk.

Transport til sykehuset

Vi oppfordrer til begrenset bruk av kollektivtransport i områder med høyt smittetrykk.

Vi anbefaler at du får noen til å kjøre deg, eller at du kjører selv til behandling hvis det praktisk lar seg gjennomføre.

Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din

Smitteverntiltak ved rekvirert pasientreise

Pasientreiser: Transport av pasienter som er beskyttet mot covid-19  

 • Flere pasienter som er beskyttet kan transporteres i samme transportmiddel uten ytterligere smitteverntiltak.  Det ingen begrensning på antall som kan benytte samme transportmiddel.  
 • Forsetet kan benyttes under transport. 

Pasientreiser: Transport av ubeskyttede beskyttet mot covid-19  

Sannsynligheten for smitteoverføring øker med tiden man er sammen. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) bør det vurderes behov for forsterkede smitteverntiltak, ved at eksempelvis både pasienten/brukeren og sjåføren benytter munnbind.

 • Avhengig av type transportmiddel/bil skal det tilrettelegges for avstand på 1 meter mellom pasient/bruker og sjåfør under transport. Bruk fortrinnsvis transportmidler som ivaretar avstand.
 • For personbil/taxi: Pasient/ledsager bør sitte i baksetet. Avstand mellom sjåfør og pasient/ledsager i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt.​
Rekvirert pasientreise (helsenorge.no)

Avbestill transport hvis timen din må avbestilles

Du må selv avbestille eventuell taxi eller annen transport som Pasientreiser har bestilt til deg, dersom timen din må avbestilles.

English, Polskie, عربى and other languages

Important information if you have an appointment at Sykehuset Levanger or Sykehuset Namsos (engelsk, pdf)​​Vedlegg til innkallingsbrev - Engelsk versjon 1.5 210720.pdf

أ- معلومات مهمة لمن لديهم موعد في مستشفى ليفانجر أو مستسفى نامسوس.(arabisk, pdf)

Ważna informacja dla pacjentów, którzy są umówieni na konsultację/zabieg w Szpitalach: Sykehuset Levanger lub Sykehuset Namsos (polsk, pdf) Generell informasjon om koronavirus - informasjonsark og videoer på ulike språk (fhi.no)

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk (fhi.no)


Fant du det du lette etter?