Informasjon til pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har innført smittevernhensyn som kan innebære at tidspunkt for timen din må tilpasses, at du ikke kan ha med pårørende/ledsager inn på sykehuset og begrensninger i forhold til besøk.

​Mistenker du at du er smittet av covid-19?

 • Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme. Har du spørsmål om symptomer, hvem som må i karantene, hvor lenge folk skal være isolert hjemme og liknende, finner du oppdaterte svar på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum 815 55 015 .
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Nødnumre skal kun brukes av personer som er akutt syke.

 • Hvis du er smittet eller mistenker at du er smittet av covid-19, skal du ikke kjøres med taxi til behandlingsstedet. Fastlege, legevakt eller nødetaten kan rekvirere egnet transport ved behov.

Har du time på sykehuset?

I forbindelse med koronapandemien er det innført strenge smittevernhensyn. Dette kan bety at tidspunkt for timen din må tilpasses og at du ikke kan ha med ledsager/pårørende inn på sykehuset. Det er også begrensninger i forbindelse med å motta besøk. 

Viktig informasjon til deg som skal til planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Er du gravid?

Gravide har ikke anledning til å ha med partner/ledsager i forbindelse med polikliniske konsultasjoner, men kan som hovedregel ha med partner/ledsager under fødsel.

Informasjon til deg som er gravid og din partner/ledsager

Er du ledsager eller pårørende?

Ledsager og pårørende skal som hovedregel ikke følge med inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at pasienten skal kunne gjennomføre sin undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. Ledsager må kunne svare NEI på spørsmålene nedenfor, for å få bli med inn på sykehuset.

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet, slik at du fortsatt er i karantene?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?

Ønsker du å besøke noen som er innlagt?

Besøksforbudet på våre sykehus er opphevet, men det er fortsatt ikke slik at alle som ønsker å komme på besøk vil få en avtale om dette. I tråd med Helsedirektoratets anbefaling vil avdelingene styre dette ut fra de behov som foreligger hos pasient og pårørende, avdelingens ressurser (personal og antall korridorpasienter etc) og smitterisiko.

Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Antall besøkende begrenses til to personer av gangen, helt unntaksvis opp til fire personer. 

Hvis det blir avtalt at du kan besøke inneliggende pasient, må du i adgangskontrollen på sykehuset gjennomgå en pre-triage. I praksis betyr det at du blir stilt syv spørsmål som du må kunne svare NEI på for å få slippe inn. 

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet, slik at du fortsatt er i karantene?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?


Under besøket på sykehuset ber vi om at du

 • desinfiserer hendene når du kommer og når du drar. Vi oppfordrer til hyppig håndhygiene under hele besøket, særlig i forbindelse med eventuelt toalettbesøk og etter at du har berørt felles kontaktpunkt som dørhåndtak, heisknapper og gelendre.
 • unngår nærkontakt med andre pasienter. Hold to meters avstand hvis du kan og minst en meter til andre.
 • forlater sykehuset når du har gjennomført ditt besøk.

Vi gjør oppmerksom på at det blir ført besøksprotokoll over gjennomførte besøk, til bruk ved eventuell smittesporing.

Behov for rehabilitering?

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er endret grunnet koronapandemien.

Les om prioritering av helsehjelp, henvisningsrutiner og veiledningstjeneste for rehabilitering

Transport til sykehuset

Under nåværende situasjon med smitterisiko oppfordrer vi til at du kjører selv til behandling dersom det praktisk lar seg gjennomføre, eller at du får noen til å kjøre deg. Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås. 

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din

Vi gjør oppmerksom på at du selv må avbestille eventuell taxi eller annen transport som Pasientreiser har bestilt til deg, dersom timen din må avbestilles.

English and other languages

Important information if you have an appointment at Sykehuset Levanger or Sykehuset Namsos

Arabisk: Viktig informasjon til deg som har time på Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos

The Covid-19 Corona Virus situation in Norway has escalated and the Ministry of Health and Care Services has decided to implement comprehensive measures in order to prevent Covid-19 from spreading. We have already had increased focus on preparations and plans and now we are mobilizing more resources to handle the situation.

Info about coronavirus covid-19 in english on the Norwegian Institute of Public Health's website Info on coronacirus covid-19 in different languages on the World Health Organization's website General information about coronavirus covid-19 in several languages on the Norwegian Institute of Public Health's website Brochure and video about home quarantine and home isolation in different languages on the Norwegian Institue of Public Health's website

Fant du det du lette etter?