Informasjon til pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien

Helse Nord-Trøndelag har innført smittevernhensyn som kan innebære at tidspunkt for timen din må tilpasses, at du ikke kan ha med pårørende/ledsager inn på sykehuset og begrensninger i forhold til besøk.

​Mistenker du at du er smittet av covid-19?

 • Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme. Har du spørsmål om symptomer, hvem som må i karantene, hvor lenge folk skal være isolert hjemme og liknende, finner du oppdaterte svar på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum 815 55 015 .
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Nødnumre skal kun brukes av personer som er akutt syke.

 • Hvis du er smittet eller mistenker at du er smittet av covid-19, skal du ikke kjøres med taxi til behandlingsstedet. Fastlege, legevakt eller nødetaten kan rekvirere egnet transport ved behov.

Har du time på sykehuset?

I forbindelse med koronapandemien er det innført strenge smittevernhensyn. Dette kan bety at tidspunkt for timen din må tilpasses og at du ikke kan ha med ledsager/pårørende inn på sykehuset. Det er også begrensninger i forbindelse med å motta besøk. 

Viktig informasjon til deg som skal til planlagt undersøkelse eller behandling under koronapandemien

Er du gravid?

Partner/ledsager kan ikke være med på kontroller og det er ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Informasjon til gravide

Er du ledsager eller pårørende?

Ledsager og pårørende skal som hovedregel ikke følge med inn på sykehuset. Det kan gjøres unntak for inntil èn pårørende eller ledsager hvis dette er helt nødvendig for at pasienten skal kunne gjennomføre sin undersøkelse eller behandling, samt i forbindelse med fødsel. Regel om antall ledsagere kan avvike hos enkelte pasienter. Beskjed vil i tilfelle bli gitt. 

Se forøvrig retningslinjer for besøkende (nedenfor).

Ønsker du å besøke noen som er innlagt?

Sykehuset er restriktive i forhold til besøk, og det er fortsatt ikke slik at alle som ønsker å komme på besøk vil få en avtale om dette. I tråd med Helsedirektoratets anbefaling vil avdelingene styre dette ut fra de behov som foreligger hos pasient og pårørende, avdelingens ressurser (personal og antall korridorpasienter etc) og smitterisiko.

Alle besøk skal avtales telefonisk med avdelingen på forhånd, inkludert tidspunkt og varighet. Antall besøkende begrenses til to personer av gangen, helt unntaksvis opp til fire personer. 

Retningslinjer for besøkende

Hvis det blir avtalt at du kan besøke inneliggende pasient, eller du har annet gyldig ærend i sykehuset, må du i adgangskontrollen gjennomgå en pre-triage. I praksis betyr det at du blir stilt syv spørsmål som du må kunne svare NEI på for å få slippe inn. 

 1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus sykdom og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
 2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber over 38 grader eller hoste eller tungpusthet?
 3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber over 38 grader?
  For barn: Nyoppståtte mageplager uavhengig av feber?
 4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals, muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
 5. Har du i løpet av de siste 10 dager vært nærkontakt med person som har fått påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
 6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet eller i områder i Norge med innskjerpede smitteverntiltak?
 7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært utsatt for smitterisiko som ikke er fanget opp av spørsmålene, eller er det tatt covid-19 test du ikke har fått svar på?

 
 • Hvis du er i karantene eller har luftveissymptomer, skal du som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom. 

 • Du skal utføre håndhygiene når du går inn i, og før du forlater sykehuset.

 • Ved sykehuset føres besøksprotokoll over gjennomførte besøk, til bruk ved eventuell smitteoppsporing

  • Besøksregistrering er frivilling.

  • Protokoll føres slik at hvert besøk registreres på et eget ark.

  • Kun personalet ved sengeposten har adgang til protokoll i det daglige, men smittevernet i Helse Nord-Trøndelag får tilgang ved behov for smitteoppsporing.

  • Opplysninger blir slettet etter 10 dager.

 • Antall besøkende er normalt inntil 2 personer, inkludert ledsager. Unntaksvis kan det godtas inntil 4 personer ved spesielle situasjoner hvor begrensning på 2 besøkende vil være urimelig.

 • Hold minst 1 meters avstand til den du besøker. De nærmeste kan holde i hånden, men bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. 

 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 

 • Hvis du blir syk innen 48 timer etter besøket, og får påvist at dette skyldes covid-19, må du kontakte avdelingen du har besøkt.
 • Det er ikke generelt krav om munnbind i fellesarealer på sykehusene. Dette begrunnes med adgangskontroll og screening av alle som skal inn. Ved pålegg om bruk av munnbind eller andre smitteverntiltak i sykehusenes vertskommuner, skal slike pålegg også følges i tilhørende sykehus.

Ved ankomst avdelingen skal du gå til vaktrommet før du går til pasienten, slik at adgangskontroll gjennomføres også ved avdeling, besøksprotokoll føres, og besøket tilrettelegges.

Forlat sykehuset når du har gjennomført ditt besøk.

Transport til sykehuset

Unngå offentlig transport hvis du kan

Under nåværende situasjon med smitterisiko oppfordrer vi til at du kjører selv til behandling dersom det praktisk lar seg gjennomføre, eller at du får noen til å kjøre deg. Ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon bør du unngå å kjøre selv, da behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås. 

Kontakt pasientreiser dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din

Smitteverntiltak ved rekvirert pasientreise

 • To pasienter kan sitte bak i en ordinær drosje. Passasjerer skal ikke sitte foran.
 • Det anbefales å bruke munnbind hvis to eller flere kjører sammen.
 • Bruk av munnbind anbefales uansett ved lengre turer (over én time)
Rekvirert pasientreise (helsenorge.no)

Avbestill transport hvis timen din må avbestilles

Du må selv avbestille eventuell taxi eller annen transport som Pasientreiser har bestilt til deg, dersom timen din må avbestilles.

English, Polskie, عربى and other languages

Important information if you have an appointment at Sykehuset Levanger or Sykehuset Namsos (engelsk, pdf)

أ- معلومات مهمة لمن لديهم موعد في مستشفى ليفانجر أو مستسفى نامسوس.(arabisk, pdf)

Ważna informacja dla pacjentów, którzy są umówieni na konsultację/zabieg w Szpitalach: Sykehuset Levanger lub Sykehuset Namsos (polsk, pdf) Generell informasjon om koronavirus - informasjonsark og videoer på ulike språk (fhi.no)

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk (fhi.no)


Fant du det du lette etter?