Covid-19

Informasjon til gravide

Fødeavdelingene i Helse Nord-Trøndelag vurderer smittevernhensyn og smittesituasjon fortløpende. Her er en oversikt over gjeldende regler. 

Nyfødt baby. Foto.

Foto: Colourbox.com

Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner/ ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom partner/ ledsager har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, kan vedkommende dessverre ikke være med under fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • Helse Nord-Trøndelag råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

Rutineultralyd

 • Partner/ledsager kan være med på rutineultralyd ved Føde- og barselavdelingene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. 

Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes i innkallingsbrev og SMS i forkant av timen.
 • Ved øvrige svangerskapskontroller/polikliniske konsultasjoner kan behov for partner/ledsagers tilstedeværelse vurderes i samråd med avdelingen der det er alvorlig sykdom hos mor eller fosteret, eller andre forhold som gir behov for ledsager.
 • Parter/ ledsager kan være tilstede i den aktive delen av fødselen.

Innleggelse til observasjon før fødsel 

 • I perioden før aktiv fødsel vil en så langt som mulig legge til rette for at partner/ledsager kan være tilstede. I perioder med full barselavdeling kan det være behov for at fødende deler rom, og partner/ledsager kan da ikke tilbys opphold i avdelingen.

Fødsel

 • Tror du fødselen er i gang? Ring Føde- og barselavdelingen.
  Sykehuset Levanger:  74 09 82 36

  Sykehuset Namsos:  74 21 57 00

 • Fødeavdelingene ved begge våre sykehus har nå åpnet opp for at partner kan være med på hele fødselsforløpet og barseloppholdet. Dette innebærer at partner kan følge den fødende uten restriksjoner så fremt partner ikke er syk eller har hatt nærkontakt med smittede.

 • Fødeavdelingene viderefører restriksjoner når det gjelder besøk fra andre enn partner.

Barselopphold

 • ​I barseltiden vil en så langt som mulig legge til rette for at partner/ledsager kan være tilstede. Partner/ledsager må gjennomføre adgangskontroll på lik linje med pasienter.
 • Det bes om at partner/ledsager ikke reiser fra og til under opphold ved fødsel og barseltid, men oppholder seg i avdelingen.
 • Føde- og barselavdelingene er ellers stengt for alle besøkende.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Ved behov for et forlenget barselopphold blir dette vurdert individuelt.

Vi ber om forståelse for at vi har innført disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødselen og barseloppholdet.

Informasjon til Helse Nord-Trøndelags pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien (hnt.no) Råd og informasjon for gravide og ammende (fhi.no) Råd om korona til foreldre, barn og unge (helsenorge.no)
Fant du det du lette etter?