HELSENORGE
Covid-19

Retningslinjer for besøkende

Alle besøk skal på forhånd være avtalt telefonisk med personalet på sengeposten. Ved barselavdelingene er besøk begrenset til partner og søsken, etter avtale med avdelingen. 


Inneliggende pasient og besøkende holder hender. Foto.

Kontaktinformasjon til avdelingene

Adgangskontroll​

Vi har fortsatt adgangskontroll på sykehusene. Du blir spurt om du har en avtale på sykehuset, blir bedt om å ivareta god håndhygiene og blir eventuelt veiledet om hvor du skal gå.


Fant du det du lette etter?