Covid-19

Retningslinjer for besøkende

Vi oppfordrer til at besøk begrenses til kun de nærmeste. Særlig gjelder dette til pasienter med mild sykdom og korte opphold på sykehuset. Besøk skal avtales med sengepost på forhånd. 

Adgangskontroll

Vi har gjeninnført adgangskontroll for å redusere smitterisiko på sykehuset. Av smittevernhensyn kan du ikke komme på besøk dersom du må svare JA på ett eller flere av spørsmålene du blir stilt i adgangskontrollen. ​Unntak kan gjøres ved besøk av kritisk syke pasienter, men dette må avtales på forhånd.

Du må benytte munnbind så lenge du oppholder seg innendørs på sykehusetMunnbind deles ut i adgangskontrollen.

Spørsmål i adgangskontrollen

  1. Er du i isolasjon eller karantene/innreisekarantene?
  2. Har du i løpet av den siste uken hatt
  • nyoppstått luftveisinfeksjon som hoste, tungpust, sår hals?
  • ELLER feber, muskelsmerter, uavklarte magesmerter sammen med feber over 38 grader, eller tap av lukt- og smakssans?


 


​​Retningslinjer for besøk

Somatiske klinikker

Vi ønsker at besøk gjennomføres i tidsrommet 17:00-20:00. Særskilte avtaler gjøres for inneliggende barn og alvorlig syke, samt for pårørende med lang reisevei.

Vi oppfordrer fortsatt til at besøk begrenses kun til de nærmeste. Særlig gjelder dette til pasienter med mild sykdom og korte opphold på sykehuset. Alle besøk skal avtales med sengepost​ på forhånd.

Under ditt besøk på sykehuset ber vi om at du holder minst en meter avstand til andre når du kan, og at du desinfiserer hender hyppig.

Barselavdelingene

Ved barselavdelingene er besøk begrenset til partner, etter avtale med avdelingen. Det er høy smitte blant barn, så søsken kan derfor ikke komme på besøk. 

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Vi oppfordrer til at besøk begrenses til kun de nærmeste. Alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd.

Under ditt besøk på sykehuset ber vi om at du holder minst en meter avstand til andre når du kan, og at du desinfiserer hender hyppig.

Fant du det du lette etter?