Svar på hyppig stilte spørsmål

Vaksinasjon mot Covid-19 for ansatte i Helse Nord-Trøndelag

Hvilken vaksine kan jeg få?

 • HNT kan ikke bestille vaksiner, men får tildelt vaksiner fra FHI via HMN. Hvilken vaksine vi får, antall og dato for levering får vi bekreftet fra FHI delvis med kort forvarsel. 
 • AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge, og i Midt-Norge er det kun Comirnaty fra Pfizer som tildeles. 

Når får jeg dose 2?

 • Hos organtransplanterte eller personer som venter på å bli transplantert anbefales 3 uker mellom 1. og 2. dose. For alle andre anbefales nå 12 uker mellom 1. og 2. dose. 

Hva skjer videre med vaksinasjon for de som har fått 1. dose med AstraZeneca?

 • De som har fått første dose av AstraZeneca skal fullføre sin vaksinasjon i HNT.
 • De som har takket nei til Pfizer som 2. dose i HNT, vil få mulighet på nytt når de kommer til sin prioriteringsgruppe i hjemkommunen. 
 • Regjeringen besluttet 23.04.2021 å følge FHI sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstaZeneca-vaksine vil få tilbud om 2. dose med en mRNA vaksine. 
 • Les brev fra FHI til alle som har fått dose 1 med AstraZeneca-vaksinen

Skal de som har gjennomgått covid-19 ha vaksine?

 • FHI anser én vaksinedose er nok til de som tidligere har fått påvist SARS-CoV-2 infeksjon, og anbefaler at dosen gis tidligst 3 måneder etter gjennomgått sykdom.
FHI hadde tidligere en anbefaling om at første vaksinedose skulle tilbys minst 3 uker etter tilfriskning fra covid-19. Dersom det allerede er gitt en vaksinedose i henhold til denne anbefalingen, er det ikke behov for flere vaksinedoser. Fremover gjelder anbefalingen om 3 måneder som beskrevet ovenfor.

For vaksiner brukt i HNT til nå gjelder:

 • Graviditet: Det er begrenset erfaring med bruk av begge vaksiner blant gravide. Bruk av covid-19 vaksiner bør kun overveies til gravide dersom behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen. 
 • Amming: FHI vurderer at det ikke er kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner, og anbefaler at ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.  Ammende som vaksineres kan fortsette å amme. 
 • Alle vaksiner beskytter mot alvorlig forløp av covid-19, men det er så langt ikke dokumentert at vaksinerte ikke kan være smitteførende. Etter vaksine gjelder derfor alle smitteverntiltak, selv om karantenebestemmelser er endret. 
 • Risiko for blodtrykksfall og synkope er ved vaksinasjon er lik for begge vaksiner. Det er fysiologisk reaksjon på nålestikket og ikke innholdet i vaksinen som utløser reaksjonen. 
 • Forbehold mtp effekt hos pasienter med redusert immunforsvar gjelder generelt for alle vaksiner. Hvor godt den enkelte vaksine virker hos den enkelte pasient med ulike immunsvekkende medikamenter har produsentene vanskelig for å forutse, og de tar da forhold om effekt i stedet.

Vaksinasjon av personer med allergi


Melding av bivirkninger


Allergiske reaksjoner/anafylaksi

Ansatte som får allergiske reaksjoner minutter til få timer etter reaksjon skal henvises til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved St. Olavs Hospital. (Astma, sirkulatorisk kollaps med sjokk, utbredt og langvarig urticaria med debut minutter til få timer etter vaksine) Kontakt fastlege for henvisning. Ansatte uten fastlege kan kontakte bedriftslege hos Agenda HMS, 74 07 38 60. Legemiddelutløst anafylaksi er meldepliktig til det regionale legemiddelinformasjonssenteret RELIS og bør også meldes til Anafylaksiregisteret.

Anbefalte intervaller mellom dose 1 og dose 2 for covid-19 vaksiner brukt i HNT:

Comirnaty Pfizer Biontec:
 • 1. dose satt før 15. mars: 2 dose  21 dager senere. 
 • 1. dose satt fra 15. mars: 2. dose 6 uker senere (3 uker mellom doser for enkelte med sterkt svekket immunforsvar) 
 • 1. dose satt fra 11. mai: 2. dose inntil 14 uker senere (3 uker mellom doser for enkelte med sterkt svekket immunforsvar)
 • Vaksinene gir god effekt 3 uker  etter 1. dose, langvarig effekt etter 2. dose. Regnes som fullvaksinert 1 uke etter 2. dose. 

Fant du det du lette etter?