Svar på hyppig stilte spørsmål

Vaksinasjon mot Covid-19 for ansatte i Helse Nord-Trøndelag

​Hvilken vaksine kan jeg få?

 • HNT kan ikke bestille vaksiner, men får tildelt vaksiner fra FHI via HMN. Hvilken vaksine vi får, antall og dato for levering får vi vite tidligst 5 dager før vaksinene sendes.  
 • De som har fått bare første dose av vaksinen Comirnaty fra Pfizer Biontec vil få innkalling til 2. dose så snart vi har vaksine tilgjengelig.  
 • Fra og med 09.03.2021 anbefaler FHI å gi AstraZeneca-vaksinen til alle over 18 år. Det blir dermed lik bruk fremover for de tre godkjente koronavaksinene. Ifølge nye studier i Storbritannia gir denne vaksinen like god beskyttelse mot alvorlig forløp av covid-19 hos eldre som koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer. AstraZeneca-vaksinen anbefales til alle over 18 år - FHI
 • Eneste unntak hvor mRNA skal brukes er hos organtransplanterte, og hos personer som venter på organtransplantasjon.
 • 1. og 2. dose av vaksine må være fra samme fabrikant. De som nå har fått kun 1 dose av Comirnaty Pfizer BionTec vil få innkalling til samme vaksine ved 2. dose. 


For vaksiner brukt i HNT til nå gjelder:

 • Graviditet: Det er begrenset erfaring med bruk av begge vaksiner blant gravide. Bruk av covid-19 vaksiner bør kun overveies til gravide dersom behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen. 
 • Amming: FHI vurderer at det ikke er kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner, og anbefaler at ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.  Ammende som vaksineres kan fortsette å amme. 
 • Alle vaksiner beskytter mot alvorlig forløp av covid-19, men det er så langt ikke dokumentert at vaksinerte ikke kan være smitteførende. Etter vaksine gjelder derfor alle smitteverntiltak og karantenebestemmelser også for vaksinerte 
 • Risiko for blodtrykksfall og synkope er ved vaksinasjon er lik for begge vaksiner. Det er fysiologisk reaksjon på nålestikket og ikke innholdet i vaksinen som utløser reaksjonen 
 • Forbehold mtp effekt hos pasienter med redusert immunforsvar gjelder generelt for alle vaksiner. Hvor godt den enkelte vaksine virker hos den enkelte pasient med ulike immunsvekkende medikamenter har produsentene vanskelig for å forutse, og de tar da forhold om effekt i stedet.
 • Anbefalte intervaller mellom dose 1 og dose 2:
  • Comirnaty Pfizer Biontec: 6 uker intervall mellom 1. og 2. dose er anbefalt. Full effekt av vaksinen oppnås 1 uke etter 2. dose. 
  • Covid-19 vaccine AstraZeneca: 9-12 uker, helst opp mot 12 uker. God effekt etter 1. dose, langvarig effekt etter 2. dose. Fant du det du lette etter?