Zin in een uitdaging? Kom werken als specialist in Midden-Noorwegen!

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

Helse Nord-Trøndelag heeft verschillende lokaties

  • Afdeling Namsos
  • Afdeling Levanger
  • Afdeling Stjørdal 

Afdeling Namsos heeft vier afdelingen

  • Een acute psychiatrische afdeling (spoedeisende psychiatrie, gesloten afdeling) met 7 bedden
  • Een algemeen psychiatrische afdeling (open afdeling) met 7 bedden
  • Psychiatrisch afdeling voor ouderen (neuropsychiatrie) met 4 bedden
  • Psychose-afdeling met 8 bedden

Er is een polikliniek voor algemeen psychiatrische ziekten, Drugs afhankelijk/verslavingszorg, Psychose en ouderpsychiatrie/neuropsychiatrie.

Het ziekenhuis in Namsos, is verantwoordelijk voor 45.000 inwoners, afkomstig uit 16 woongemeenten. Men heeft goede contacten/een goede samenwerking met de verschillende woongemeenten. Dat zorgt voor afgestemde patientenzorg in de vorm van goede doorstroming en optimalisering van behandelingsmogelijkheden in de woonplaats van de /de eigen omgeving van de patiënt.

We gebruiken weinig gedwongen opnames en behandling. Regelwerk tav dwang is in Noorwgen anders dan in Nederland, patienten kan buiten de instelling behandlet worden met dwang.

Ekspedisjon og venteareal ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

Psychiaters

Er zijn tien psychiaters verbonden aan de afdeling. Er is een dienstrooster waar de diensten verdeeld worden. De artsen verrichten een aantal keren per maand bereikbaarheidsdiensten. Men heeft een voorwacht (assistent of co-assistent). Heb je dienst, dan moet je binnen 30 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn. Dienstdoende team heeft liasonsfunctie voor het somatiske ziekenhuis. Ect behandling wordt gegeven in samenwerking met anestesie.  Het ziekenhuis in Namsos is een opleidings ziekenhuis en de afdeling psychiatrie heeft een opleidingsplaats voor 5 arts assisten en twee co assistenten.

Kollegaer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

We hebben 2 psychiaters met een PhD. Er zijn twee gebieden waar men wetenschappelijk onderzoek doet: ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen. De afdeling publiseert elk jaar minstens een artikel in een internationaal tijdschrift. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. Nord-Trøndelag (onze provincie) staat in de wetenschappelijke wereld goed bekend vanwege het grote bevolkingsonderzoek dat de laatste 30 jaar heeft plaatsgevonden (HUNT); meer dan honderd PhD-projecten zijn op dit onderzoek gebaseerd. Er is veel kennis over HUNT aanwezig. https://www.ntnu.edu/hunt

Inngangsparti ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

De werktijden zijn van 8.00 tot 16.00 uur (als men geen dienst heeft).
De kinder- en jeugd psychiatrisch afdeling (BUP) in Namsos is onderdeel van een gezamenlijke kliniek met Levanger ziekenhuis. Namsos heeft een polikliniek voor kinderen, adolescenten en een polikliniek voor neuropsychiatrische ziekten.

Er is goede samenwerking tussen de kinder en jeugd psychiatrische afdeling en de volwassenpsychiatrische afdeling. 

Fant du det du lette etter?