HELSENORGE

Ulykker og hendelser

Helse Nord-Trøndelag legger ut pressemeldinger i etterkant av ulykker og hendelser, der personskader kan ha interesse for media. 

Opplysningene er standardisert og i anonym form. 

Husk at det ofte tar tid før pasienten blir fraktet til sykehuset, og utredning og behandling i sykehuset blir prioritert før andre oppgaver. Derfor vil det ta noe tid før pasientstatus legges ut.

Ulykker og hendelser Helse Nord-Trøndelag

I enkelte tilfeller kan pasienter bli fraktet fra Nord-Trøndelag til St. Olavs Hospital i Trondheim for behandling etter ulykker eller hendelser. 
St. Olavs Hospital har tilsvarende tjeneste:

Ulykker og hendelser St. Olavs Hospital 

Fant du det du lette etter?