HELSENORGE

Hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?

Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe. Men hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor? For mange helsearbeidere er dette et svært vanskelig spørsmål.

Fire transplantasjonskoordinatorerer avbildet på et kontor. Foto.
Det skal vurderes om en pasient er en potensiell donor

Den nye transplantasjonsloven trådde i kraft 1. januar 2016, og i paragraf 11 står det som følger:

Når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe innen kort tid og videre livreddende behandling er formålsløs, skal det vurderes om pasienten kan være aktuell som donor.

Det er avdødes vilje som gjelder

Den samme lovens paragraf 13 er også klar på at det er avdødes vilje som gjelder:

Når avdøde har gitt samtykke, kan pårørende ikke nekte donasjon. Når den døde ikke har gitt et samtykke, kan donasjon gjennomføres dersom det ikke ligg føre forhold som tilsier at den døde ville ha motsatt seg.

Pårørende til den døde skal spørres om det foreligger slike forhold. Donasjon kan likevel ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende nekter.

Donasjon kan heller ikke gjennomføres dersom det ikke er mulig å få kontakt med pårørende eller når avdøde ikke har pårørende.

Melding av potensiell donor

Jobber du på sykehus og ønsker å melde fra om en potensiell donor? Alt du behøver å gjøre er å ringe transplantasjonskoordinatorene, så vil de i samarbeid med deg bidra til å føre donasjonsprosessen videre.

Slik går du frem:

  • Ta kontakt med vakthavende transplantasjonskoordinator med Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette gjelder uansett hvilket sykehus du jobber ved.

  • Vakthavende transplantasjonskoordinator kan nås hele døgnet via sentralbordet på Rikshospitalet. Telefonnummeret er 23 07 00 00.

  • Ring selv om du er i tvil om vedkommende kan egne seg som donor. Transplantasjonskoordinatorene ved rikshospitalet vil avklare det.

  • Ta gjerne kontakt i god tid før spørsmålet om organdonasjon stilles, og helst før diagnostiske prosedyrer er igangsatt.

 

Kilde: Norod (Norsk ressursgruppe for organdonasjon)