Pasientorientert organisering

For å møte fremtidens utfordringer til pasientens beste, trenger Helse Nord-Trøndelag med Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos å se på ulike måter å organisere toppledelsen og klinikkene på.  Omorganiseringen omtales som "Pasientorientert organisering."

Ny organisasjonsmodell ble presentert den 25. november, og iverksettes 1. januar 2017.

​Pasientorientert organisering bygger på Helse Nord-Trøndelags visjon og verdigrunnlag: På lag med deg for din helse.

Film: direktør Torbjørn Aas presenterer beslutningen den 25. november

 

Høring

5. oktober ble det presentert et notat med forslag til organisering. Dette notatet er basert på drøftinger gjort i interne arbeidsgrupper.

Fra 5. oktober til 6. november ble det gjennomført høring, der både interne og eksterne ble invitert til å delta.

Film: Informasjon fra direktør Torbjørn Aas i høringsfasen

 

Høringssvar

Dette er de høringssvarene som har kommet inn på pasientorientert@hnt.no innen fristen den 6. november.

Klinikkråd Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Klinikkråd Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfKlinikkråd Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf185798
Steinkjer Kommune - Høringsvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Steinkjer Kommune - Høringsvar - Pasientorientert organisering.pdfSteinkjer Kommune - Høringsvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf198335
Barn poliklinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Barn poliklinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfBarn poliklinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf102127
Brukerutvalget i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Brukerutvalget i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfBrukerutvalget i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf124551
Hans Bremer Mejdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Hans Bremer Mejdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfHans Bremer Mejdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf184655
Paul Georg Skogen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Paul Georg Skogen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPaul Georg Skogen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf306113
Fagforbundet og Delta - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Fagforbundet og Delta - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfFagforbundet og Delta - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf101213
Den norske jordmorforening i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Den norske jordmorforening i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfDen norske jordmorforening i Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf122199
Per Olav Skjesol - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Per Olav Skjesol - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPer Olav Skjesol - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf73503
ADHD Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/ADHD Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfADHD Nord-Trøndelag - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf243405
Norsk Sykepleieforbund - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Norsk Sykepleieforbund - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfNorsk Sykepleieforbund - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf16324
Seksjon Allmenn poliklinikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Seksjon Allmenn poliklinikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfSeksjon Allmenn poliklinikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf258197
Data- og analyseavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Data- og analyseavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfData- og analyseavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf71241
NITO - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/NITO - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfNITO - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf294702
Paul Fuglesang - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Paul Fuglesang - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPaul Fuglesang - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf38200
Sykepleierne ved akuttavdelingene, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Sykepleierne ved akuttavdelingene, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfSykepleierne ved akuttavdelingene, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf105908
Bouwhuis, Bernardus T.- Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Bouwhuis, Bernardus T.- Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfBouwhuis, Bernardus T.- Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf285054
Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfMedisinsk klinikk, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf403134
Helse og omsorgsledernettverket i Indre Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Helse og omsorgsledernettverket i Indre Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfHelse og omsorgsledernettverket i Indre Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf245085
NSF, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/NSF, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfNSF, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf308816
Legegruppen kirurgisk avdeling sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Legegruppen kirurgisk avdeling sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfLegegruppen kirurgisk avdeling sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf113302
Prestetjenesten og avd. for læring og mestring - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Prestetjenesten og avd. for læring og mestring - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPrestetjenesten og avd. for læring og mestring - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf436029
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfOrtopedisk avdeling, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf102192
Rehab sengepost - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Rehab sengepost - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfRehab sengepost - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf350236
Psykologer ved BUP, Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Psykologer ved BUP, Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPsykologer ved BUP, Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf267372
Vaktlegeenheten psyk klinikk Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Vaktlegeenheten psyk klinikk Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfVaktlegeenheten psyk klinikk Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf207885
Ansatte ved BUP, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Ansatte ved BUP, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfAnsatte ved BUP, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf204280
Gunnvor O. Brandseth og Rune Wagnhild - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Gunnvor O. Brandseth og Rune Wagnhild - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfGunnvor O. Brandseth og Rune Wagnhild - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf182002
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf198606
Forskningsavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Forskningsavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfForskningsavdelingen - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf254430
Avd. for rus og avhengighet, Seksjon døgn, Psykiatrisk klinikk, Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Avd. for rus og avhengighet, Seksjon døgn, Psykiatrisk klinikk, Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfAvd. for rus og avhengighet, Seksjon døgn, Psykiatrisk klinikk, Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf183182
Seksjon akutt- og allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Seksjon akutt- og allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfSeksjon akutt- og allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf91215
Seksjon poliklnikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Seksjon poliklnikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfSeksjon poliklnikk, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf309425
Prehospital klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Prehospital klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPrehospital klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf199598
MTA - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/MTA - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfMTA - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf139376
Habiliteringstjenesten for Barn og Unge ved Team 4 i Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Habiliteringstjenesten for Barn og Unge ved Team 4 i Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfHabiliteringstjenesten for Barn og Unge ved Team 4 i Namsos - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf12509
Serviceklinikken - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Serviceklinikken - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfServiceklinikken - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf275992
Ansatte ved HABU, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Ansatte ved HABU, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfAnsatte ved HABU, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf181404
Mathias Mørkved og Siw Storø - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Mathias Mørkved og Siw Storø - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfMathias Mørkved og Siw Storø - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf186049
Jan Dahl - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Jan Dahl - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfJan Dahl - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf371399
Anne Gro Fjellingsdal med flere - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Anne Gro Fjellingsdal med flere - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfAnne Gro Fjellingsdal med flere - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf276624
Kirurgisk og ortopedisk avdeling - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Kirurgisk og ortopedisk avdeling - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfKirurgisk og ortopedisk avdeling - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf190644
Jens Horn og Berit Nonset - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Jens Horn og Berit Nonset - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfJens Horn og Berit Nonset - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf194545
Karsten Vada - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Karsten Vada - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfKarsten Vada - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf105682
Tom-Arve Julsrud, Avdelingsleder ØNH - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Tom-Arve Julsrud, Avdelingsleder ØNH - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfTom-Arve Julsrud, Avdelingsleder ØNH - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf87804
Psykologene ved BUP, barne- og familieklinikken, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Psykologene ved BUP, barne- og familieklinikken, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfPsykologene ved BUP, barne- og familieklinikken, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf401036
Seksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Seksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfSeksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf107472
Region Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Region Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfRegion Namdal - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf209749
Avdeling for fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organsiering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/Avdeling for fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organsiering.pdfAvdeling for fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger - Høringssvar - Pasientorientert organsiering.pdfpdf270929
FFE, Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfhttps://hnt.no/seksjon/pasientorientert-organisering/Documents/Høringssvar/FFE, Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfFFE, Psykiatrisk klinikk - Høringssvar - Pasientorientert organisering.pdfpdf233766


 

Fant du det du lette etter?