HELSENORGE

Retningslinjer for besøkende

De somatiske avdelingene har fast besøkstid kl. 17:00 - 19:00. Ved barselavdelingene er besøk begrenset til partner og søsken. 


Inneliggende pasient og besøkende holder hender. Foto.

Somatiske avdelinger

Besøkstid: Kl.17:00 - 19:00 hele uka​.

Har du behov for å besøke inneliggende pasient utenfor ordinær besøkstid, ber vi deg ta direkte kontakt med den aktuelle avdeling for å avtale besøk. Sykehusenes ansatte vil legge til rette når det er behov for annen besøkstid for barn, ungdom og alvorlig syke inneliggende pasienter.


Føde/barsel-avdelingene

Ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.​

Besøk er begrenset til partner og søsken. Dette er et tiltak for å gi inneliggende mødre nødvendig ro i etterkant av fødselen. 

​​Psykiatriske avdelinger

Ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.

​   ​

​Blomster

Ved ønske om å levere blomster til inneliggende pasienter, uten at man selv skal på besøk, kan dette gjøres via informasjonsskranken i hovedinngangen. Aktuell avdeling vil da bli kontaktet og vil ta ansvar for å overlevere blomstene. 

Håndhygiene og munnbind

Vi ber om at du ivaretar god håndhygiene ved besøk hos oss. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, ønsker vi at du bruker munnbind.​​
Fant du det du lette etter?