HELSENORGE

Utviklingsplan

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket,  og på hvilke tiltak som er nødvendige for å møte fremtidens utfordringer. Planen skal si noe om hvordan vi skal utvikle virksomheten for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom rett kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. 

Alle helseforetakene i Norge skal lage en utviklingsplan, og den skal revideres hvert fjerde år.

Det å drifte og utvikle sykehus er en krevende øvelse. Samfunnsoppdrag forutsetter at mange involveres: Brukere og deres pårørende, kommuner, fylke og andre samarbeidspartnere. Vi inviterte til høring på Strategisk utviklingsplan i perioden desember 2017 - januar 2018. 


Strategisk utviklingsplan

Strategisk utviklingsplan ble vedtatt i styret i Helse Nord-Trøndelag 15. februar 2018

Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2018-2021Handlingsplan samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 2018-2021Styremøteprotokoll 15. februar 2018Eksterne høringssvar Strategisk utviklingsplanInterne høringssvar Strategisk utviklingsplan

Rapport kvalitetssikring av utviklingsplaner HNT

Fra høringen

Høringsdokument

HøringsbrevH

Vedlegg 1: Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 2018 - 2021
Vedlegg 2: Rapport fra Multiconsult 9. desember 2016
Vedlegg 3: Rapport fra Multiconsult 7. juni 2012
Vedlegg 4: Framskriving av aktivitet og kapasitetsberegning, Rapport fra Sykehusbygg 2017
Vedlegg 5: Rapport fra arbeidet med kirurgisk akuttberedskap 13. januar 2017

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

Prosjektleder Anne Grete Valbekmo, 456 62 078, e-post: AnneGrete.Valbekmo@helse-nordtrondelag.no


Følgende høringsinnspill er mottatt innen fristen;

Eksterne høringssvar

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.pdf
Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag.pdf
KS Nord-Trøndelag, administrasjonens utkast til høringssvar.pdf
Trøndelag fylkeskommune - vedtak og saksframlegg høring begge HNTs helseplaner.pdf
Inn-Trøndelagskommunene.pdf
Namdal regionråd sitt høringssvar.pdf
Levanger kommune.pdf
Allmennlegeforeningen i Nord-Trøndelag Legeforening v-Christine Agdestein.pdf

Interne høringssvar 

Forskningsavdelingen i HNT.pdf
Huub Jonkers, spesialrådgiver Seksjon for Fag og kvalitet, HNT.pdf
Odd Erik Elden, klinikkoverlege, Klinikk for prehospitale tjenester HNT.pdf
Psykologgruppen Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus.pdf
Erik Skjellegrind, overlege Sykehuset Levanger.pdf
Arne Okkenhaug, rådgiver Klinikk for psykisk helsevern og rus.pdf
Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger.pdf
Hegdal-Frederiksen-Wagnhild, Avd. for bildediagnostikk.pdf
Ove A. Pedersen, Miljøleder HNT, Avdeling for fag og teknologi.pdf
Pedersen-Skorobogataia-Rønningen, Seksjon for fag og kvalitet.pdf
Avdeling for fysio- og ergoterapi.pdf
Avdeling for laboratoriemedisin.pdf
Seksjon for Læring og Mestring.pdf
Hallvard Græslie, seksjonsoverlege kir.avdeling Namsos (Robotassistert kirurgi ved Sykehuset Namsos).pdf
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, HNT.pdf
Driftsrådet Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos.pdf
Fagforbundet Sykehuset Levanger og Fagforbundet Sykehuset Namsos.pdf
Habilitering for voksne, Klinikk for psykisk helsevern og rus v-seksjonsleder Marion E. Ness.pdf
Hilde Fossland, kvalitetssjef-avd.leder Avdeling for fag og teknologi.pdf
HTV NSF Skaanes-Hovedverneombud Klingen, Sykehuset Namsos.pdf
Medisinsk avdeling Sykehuset Levanger v-konst. avdelingsoverlege Bård Haugnes.pdf
Norges Ingeniør og Teknolog Organisasjon (NITO), HNT.pdf
Troset Engan-Kjelstad Berg, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling.pdf
Klinikk for kvinne, barn og familie, HNT.pdf
Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.pdf
Klinisk støtte v-Torbjørn Eliasson, Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.pdf
Sykepleiere Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos.pdf
Samhandlingskoordinatorer, DMS Stjørdal og Sykehuset Levanger.pdf


Les innsendte høringssvar

I hovedsak publiseres høringssvar en gang i uka. Høringssvar blir ikke publisert dersom de:

  • Bryter med personvernet (inneholder opplysninger knyttet til enkeltpersoner)
  • Inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer
  • Inneholder ærekrenkelser
  • Inneholder ulovlige ytringer, for eksempel trusler eller oppfordringer til å begå straffbare handlinger

  • Høringssvar:
Fant du det du lette etter?