Utviklingsplan

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket,  og på hvilke tiltak som er nødvendige for å møte fremtidens utfordringer. Planen skal si noe om hvordan vi skal utvikle virksomheten for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom rett kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. 

Alle helseforetakene i Norge skal lage en utviklingsplan, og den skal revideres hvert fjerde år.

Det å drifte og utvikle sykehus er en krevende øvelse. Samfunnsoppdrag forutsetter at mange involveres: Brukere og deres pårørende, kommuner, fylke og andre samarbeidspartnere. Vi ber i en høring om synspunkter og innspill fra de vi er til for å betjene.

Høringsdokument

Høringsbrev

Vedlegg 1: Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 2018 - 2021
Vedlegg 2: Rapport fra Multiconsult 9. desember 2016
Vedlegg 3: Rapport fra Multiconsult 7. juni 2012
Vedlegg 4: Framskriving av aktivitet og kapasitetsberegning, Rapport fra Sykehusbygg 2017
Vedlegg 5: Rapport fra arbeidet med kirurgisk akuttberedskap 13. januar 2017

Høringssvar ønskes elektronisk, og sendes til innspill@hnt.no .

Høringsperiode: 1. desember - 28. januar 2018

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

Prosjektleder Anne Grete Valbekmo, 456 62 078, e-post: AnneGrete.Valbekmo@helse-nordtrondelag.no

Les innsendte høringssvar

I hovedsak publiseres høringssvar en gang i uka. Høringssvar blir ikke publisert dersom de:

  • Bryter med personvernet (inneholder opplysninger knyttet til enkeltpersoner)
  • Inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer
  • Inneholder ærekrenkelser
  • Inneholder ulovlige ytringer, for eksempel trusler eller oppfordringer til å begå straffbare handlinger


  • Høringssvar:
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.