ØVELSE Sykehuset Namsos har mottatt 21 skadde ØVELSE

ØVELSE: Oppdatering (2) masseskadehendelsen, med informasjon om antall mottatt pasienter, kapasitet, pårørendesenter kommunen og pårørendemottak ved Sykehuset Namsos.

ØVELSE: Rett før klokken 11 fredag har Sykehuset Namsos mottatt 21 skadde fra trafikkulykken ved Gryta i Namdalseid kommune. Sykehuset kan ikke si noe om skadeomfanget pr. nå, ut over at alle får behandling for ulike skader.

Sykehuset Namsos er nå i en fase der overføring til Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital vurderes fortløpende.

Sykehuset er fortsatt i rød beredskap, som innebærer at det er etablert taktisk kriseleder, katastrofeleder og mange traumeteam. I tillegg er det satt krisestab (beredskapssjef, medisinsk fagsjef, avdelingsleder AMK og kommunikasjonssjef). Helseforetakets øvrige ledelse er varslet og følger opp sitt ansvarsområde.

At Sykehuset er satt i rød beredskap innebærer at planlagt pasientbehandling kan bli avlyst eller utsatt. På grunn av hendelsen etableres det vakthold rundt sykehuset. Vi ber om at publikum tar hensyn og retter seg etter vaktenes beskjeder.

Namsos kommune har etablert pårørendesenter i Samfunnshuset. Senteret nås på telefon 74 21 71 00.

Sykehuset Namsos har i tillegg etablert et pårørendemottak for pårørende som antar at de har familiemedlem innlagt ved sykehuset. Pårørendemottaket er lokalisert til psykiatrisk avdeling, inngang på siden mot Namsos ungdomsskole. Sykehuset har utplassert personell ved inngangen, og vil veilede og vise vei til mottaket.

Pr. klokken 11 har pårørendemottaket tatt imot 10 pårørende.

På grunn av hendelsen har Helse Nord-Trøndelag i tillegg til katastrofeledelse i akuttmottaket satt kriseledelse.

Kriseledelsen vil håndtere alle henvendelser fra media. Redaksjonene bes om ikke å ringe sentralbord, akuttmottak, AMK eller andre avdelinger.

Alle henvendelser bes rettes til vår medietelefon 991 21 011.

Kriseledelsen vil komme med ny informasjon cirka kl. 12 i dag fredag.