Tolk

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

  • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår 
  • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
  • Tolketjenesten er gratis for pasienten
  • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
  • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.
  • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
  • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
  • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
  • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon. 
  • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
  • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Mer om rett til tolk (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?