Høvdinggården

Steinkjer

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger tilbyr et desentralisert poliklinisk tilbud på Høvdinggården i Steinkjer. Poliklinikken har behandlingstilbud til personer over 18 år med angst, affektive lidelser, ADHD og personlighetsforstyrrelser.

Innkjørsel til Høvdinggården. Foto.
Høvdinggården, desentralisert psykiatrisk poliklinikk, Steinkjer. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.
Høvdinggården på Steinkjer. Foto.
Hovedinngang. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Høvdingveien 10 (Kart)
7725 Steinkjer
Telefon
74 09 80 00
E-post

Praktisk informasjon

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rus
Psykisk helsevern - Høvdinggården, Steinkjerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/hovdinggarden-steinkjerPsykisk helsevern - Høvdinggården, Steinkjer

Fant du det du lette etter?