Høvdinggården

Steinkjer

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger tilbyr et desentralisert tilbud gjennom en psykiatrisk poliklinikk lokalisert i Høvdinggården Steinkjer. Team Nord, som holder til her, gir tilbud til personer over 18 år bosatt i Steinkjer, Leksvik og Snåsa. Seksjonen gir behandlingstilbud til personer med angst, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og psykoselidelser.

Høvdinggården, desentralisert psykiatrisk poliklinikk, Steinkjer
Hovedinngang

Kontakt

Besøksadresse
Høvdingveien 10 (Google maps)
7725 Steinkjer
Telefon
74098600

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.