Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 15.07.2019
  Avdekket mangler i legespesialist sitt arbeid

  Helse Nord-Trøndelag har varslet Fylkesmannen i Trøndelag (fylkeslegen) om at helseforetakets interne kvalitetskontroll har avdekket feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid.

 • 26.06.2019 Helse Midt-Norge RHF
  - Et viktig supplement til klinisk arbeid

  Tre nye podkaster skal hjelpe LIS-legene i Norge å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). LIS-legene gir de første episodene gode skussmål.

 • 19.06.2019 Helse Midt-Norge RHF
  Innovasjonskonferanse i Trondheim

  Innovasjon, verdiskaping, tjenesteutvikling, samskaping og digitalisering er tema for InnoMed-konferansen 2019.

 • 18.06.2019 Helse Midt-Norge RHF
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft, avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft, i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.