Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Søk om å få dekket reiseutgifter

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Regler for pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport. 

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen. 

Dokumentasjonskrav

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

Behov for tilrettelagt transport?

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Kontakt Pasientreiser

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05 515

Du finner mer informasjon om pasientreiser og dine rettigheter på helsenorge.no.

Helsepersonell og andre fagpersoner finner mer informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no 

Telefontider og annen kontaktinfo til Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Reiseplanlegging

Trenger du hjelp til reiseplanlegging utenfor vår åpningstid, kan du besøke disse nettstedene:

en-tur.no

nsb.no

tronderbilene.no

Du legger ut for reisen selv og sender reiseregning i etterkant.

Vi svarer gjerne på generelle henvendelser om informasjon per e-post.

 

Nasjonale nettsider

Vi er koblet til det nasjonale nettstedet for pasientreiser. Her finner du oversikt over bestillingsrutiner, regelverk, pasientrettigheter, transporttilbud, hva som ikke dekkes osv.   

pasientreiser.no

Har du opplevd en uheldig hendelse eller vil klage på Pasientreiser?

Du kan laste ned skjemaet under, fylle ut, og sende til:

HNT HF
Pasientreiser
Postboks 333
7601 Levanger

Last ned skjema her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.