HELSENORGE

Kontakt oss

Sentralbord Sykehuset Levanger: 74 09 80 00

Sentralbord Sykehuset Namsos: 74 21 54 00


Felles e-postadresse for begge sykehus i Helse Nord-Trøndelag er:  postmottak@hnt.no      

(Ikke send personopplysninger via e-post)

 

Kontakt avdelingene

Kontaktinformasjon til alle våre avdelinger

Kontakt forløpskoordinator for ditt pakkeforløp

Forløpskoordinatoren skal sikre oppfølgingen din

En forløpskoordinator har ansvar for å sette opp dine timer og skal være din kontaktperson. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Hvem kan svare på spørsmål om hva?

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt utredningen, timer og lignende. Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn. Legen som henviser deg skal informere deg om hva pakkeforløp er og hva du kan forvente. Har du spørsmål om pakkeforløp, kan du ta kontakt med fastlegen, forløpskoordinator eller lege i spesialisthelsetjenesten. Det er alltid legen som svarer på medisinske spørsmål. 

Finn kontaktinformasjon til din forløpskoordinator

​Besøksadresser

Oversikt over sykehus, DMS og DPS med besøksadresser

Kart

Kart over Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Postadresser

Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 Levanger

Sykehuset Namsos
Postboks 453
7801 Namsos

Leveringsadresser

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2
7600 Levanger

Sykehuset Namsos

Havikveien 8
7803 Namsos

EHF-faktura

Vi ønsker elektroniske fakturaer (EHF-faktura) fra alle våre leverandører.

Vi ber om at faktura blir merket med navn på bestiller/rekvirent, i tillegg til hvilken klinikk/avdeling/enhet fakturaen gjelder.

Informasjon om EHF-faktura (helse-midt.no)

Fakturaadresse

Vi gjør oppmerksom på at vi helst ønsker elektroniske fakturaer (EHF-faktura) fra alle våre leverandører.

Vi ber om at faktura blir merket med navn på bestiller/rekvirent, i tillegg til hvilken klinikk/avdeling/enhet fakturaen gjelder.

Helse Nord-Trøndelags organisasjonsnummer: 983 974 791

regnskapsavdelingen​@helse-nordtrondelag.no

Helse Nord-Trøndelag HF
Fakturamottak
Postboks 2623
6405 Molde

 

For leveranser av pasientreisetjenester er fakturaadresse:

Helse Nord-Trøndelag HF
Pasientreiser
Fakturamottak
Postmottak 2623
6405 Molde

Media

Kontaktinformasjon for mediehenvendelser


Fant du det du lette etter?