Kontakt oss

Sentralbord Sykehuset Levanger: 74 09 80 00

Sentralbord Sykehuset Namsos: 74 21 54 00

Psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag (voksenpsykiatri og BUP): 74 09 86 00

Felles e-postadresse for begge sykehus i Helse Nord-Trøndelag er:  postmottak@hnt.no      

(Ikke send personopplysninger via e-post)

 

Kontakt avdelingene

Kontaktinformasjon til alle våre avdelinger

Besøksadresser

Oversikt over sykehusene med besøksadresser

Kart

Kart over Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 Levanger

Sykehuset Namsos
Postboks 453
7801 Namsos

EHF-faktura

Vi ønsker elektroniske fakturaer (EHF-faktura) fra alle våre leverandører.

Vi ber om at faktura blir merket med navn på bestiller/rekvirent, i tillegg til hvilken klinikk/avdeling/enhet fakturaen gjelder.

Informasjon om EHF-faktura (helse-midt.no)

Fakturaadresse

Vi gjør oppmerksom på at vi helst ønsker elektroniske fakturaer (EHF-faktura) fra alle våre leverandører.

Vi ber om at faktura blir merket med navn på bestiller/rekvirent, i tillegg til hvilken klinikk/avdeling/enhet fakturaen gjelder.

Helse Nord-Trøndelags organisasjonsnummer: 983 974 791

fakturamottak@helse-mr.no

Helse Nord-Trøndelag HF
Fakturamottak
Postboks 2623
6405 Molde

 

For leveranser av pasientreisetjenester er fakturaadresse:

Helse Nord-Trøndelag HF
Pasientreiser
Fakturamottak
Postmottak 2623
6405 Molde

Media

Kontaktinformasjon for mediehenvendelser